ТРАНСФОРМАЦІЇ ПОЛЬСЬКОЇ ДЕМОКРАТІЇ ПЕРІОДУ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

Автор(и)

  • М.І. Марчук завідувач кафедри конституційного і міжнародного права факультету № 4 Харківського національного університету внутрішніх справ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2021.02.1

Ключові слова:

демократія, соціалізм, громадянське суспільство, ринкова економіка, вільна преса, вибори, толерантність

Анотація

Стаття присвячена дослідженню та науковому осмисленню процесу становлення та еволюції Польщі як сучасної демократичної європейської держави. Вказується на значимість впливу демократичних традицій польського народу на формування чинної моделі державного ладу Республіки Польща.

Встановлено загальні хронологічні рамки  кожного із періодів демократизації польського суспільства, починаючи з часів «шляхетської демократії». Визначено основні характеристики стадій демократичного розвитку Польщі аж до періоду сучасності.

З’ясовано основні чинники, що вплинули на перебіг демократичного транзиту у Польській державі. Доводиться, що особливості сучасної польської державності обумовлені історичними традиціями польської демократії, ментальністю польського народу, членством в ЄС та інших міжнародних організаціях. Підкреслюється, що здійснення економічних та інституційних перетворень у польській державі у пострадянський період супроводжувалося одночасним становленням громадянського суспільства. Встановлено, що результатом демократичного транзиту у Республіці Польща є ліберальна демократія західного типу з певним ухилом у бік демократії соціальної.

Наголошується на визначальній ролі євро інтеграційних процесів на становлення Республіки Польща як демократичної, правової та соціальної держави. На підставі аналізу чинного законодавства та здійснюваних реформ у правотворчій сфері визначено основні чинники, що зумовлюють наявні системні загрози верховенству права та демократії в Польщі на сучасному етапі її державотворення.

Констатується, що польська демократія на даний час хоча й демонструє певні негативні тенденції, проте навряд чи зруйнується через теперішні виклики, оскільки в Республіці дотепер все ще зберігається рівновага між державною владою та політичною свободою громадян та їх об’єднань і при цьому загальна атмосфера у польському суспільстві залишається відкритою й вільною.

Посилання

Польща – нарис історії / за ред. В. Менджецького, Є. Рацисевича; пер. з пол. І. Сварника ; Ін-т нац. пам’яті. Варшава, 2015. 367 с.

Марчук М. І. Територіальне самоврядування у Речі Посполитій. Право і Безпека. 2014. № 4 (55). С. 21-28.

Antoszewski A. Funkcje parlamentów państw Europy Środkowej i Wschodniej jako przedmiot badań politologicznych. Ustrój polityczny państwa. Polska, Europa, świat / S. Sulowski, J. Szymanek (red.). Warszawa : Kancelaria Sejmu, 2013. S. 214-215.

Турчак О. В. Державний устрій Польщі за Березневою Конституцією 1921 р. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. 2008. Вип. 2. С. 42-53.

Wroczyński K. Demokratyczne państwo prawne. Człowiek w kulturze. 1994. Nr 3. S. 151-160.

Ларін М. Польща в ЄС: перший досвід. Юридичний вісник України. 2005. № 13. С. 11.

Маковський С. О. Еволюція участі Польщі в міжнародній політиці Європейського Союзу. Актуальні проблеми міжнародних відносин. 2011. Вип. 101, ч. І. С. 62-72.

Дем’яненко М. Останні тенденції взаємовідносин Польщі, Угорщини і Чехії з ЄС: причини загострення та прогнози. Україна: події, факти, коментарі. 2018. № 2. С. 21-29. URL: http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2018/2.pdf

Сіренко В. Лібералізм і демократичний соціалізм – чи є різниця? Голос України. 23.05.2006. URL: http://www.golos.com.ua/article/217689

Палас Н. Транснаціональна модель демократії та її вплив на процеси глобального врядування в умовах сучасного світу. Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. 2009. Вип. 21. С. 145-150.

Вітович І. Урвався терпець: за що Єврокомісія наклала на Польщу безпрецедентні в історії ЄС санкції. Україна молода. 22.12.2017. URL: http://umoloda.kiev.ua/number/0/2006/118964/ (дата звернення: 22.12.2020).

O radiofonii i telewizji : Ustawa z 29.12.1992 r. Dziennik Ustaw. 1993. Nr 7. Poz. 34.

O Radzie Mediów Narodowych : Ustawa z 22.06.2016 r. Dziennik Ustaw. 2016. Poz. 929.

Назарук Т. Що відбувається з суспільними медіа в Польщі і чому це важливо? Korydor. 06.01.2016. URL: http://www.korydor.in.ua/ua/ opinions/suspilni-media-v-polschi-chomu-tse-vazhlivo.html

Рак Р. У Польщі немає загрози демократії, є загроза журналістській об’єктивності : Інтерв’ю з польським експертом Адамом Лельонекомю. Zaxid.net. 02.02.2016. URL: https://zaxid.net/u_polshhi_nemaye_zagrozi_ demokratiyi_ye_zagroza_zhurnalistskiy_obyektivnosti_n1381266

O zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw : Ustawa z 15.01.2016 r. Dziennik Ustaw. 2016. Poz. 147 ze zm.

O działaniach antyterrorystycznych : Ustawa z 10.06.2016 r. Dziennik Ustaw. 2016. Poz. 904.

Grzymala-Busse A. Why would Poland make its already strict abortion law draconian? The Washington Post. 18.04.2016. URL: https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2016/04/18/why-would-poland-make-its-already-strict-abortion-law-draconian

O zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach : Ustawa z 13.12.2016 r. Dziennik Ustaw. 2016. Poz. 579.

O zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o grobach i cmentarzach wojennych, ustawy o muzeach oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary : Ustawa z 26.01.2018 r. Dziennik Ustaw. 2018. Poz. 369.

Democracy Index 2019. The Economist . URL: https://www.eiu.com/public/topical_report.aspx?campaignid=democracyindex2019

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-06

Номер

Розділ

Розділ 1. Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень