Про журнал

Про Журнал

Аналітично-порівняльне правознавство – електронне наукове фахове видання, засноване кафедрою конституційного права та порівняльного правознавства юридичного факультету ДВНЗ “Ужгородський національний університет”

Галузь науки: юридичні.

Спеціальності: 081 – Право та 293 – Міжнародне право;

Головний редактор – д.ю.н., проф. Ю.М.Бисага.

Заступники головного редактора – д.ю.н. проф. Бєлов Д.М., д.ю.н., проф. В.В. Заборовський.

Відповідальний секретар: доц. Берч В.В.

Мови видання: змішаними мовами.

Періодичність: 6 разів на рік.

Сфера розповсюдження: загальнодержавна.

Рецензування: зовнішнє.

Статус видання: вітчизняне.