ПРАВОВІ ЗАСОБИ ТА ІНСТРУМЕНТИ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • І.С. Пирога професор кафедри конституційного права та порівняльного правознавства Ужгородського національного університету , Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2798-7795
  • С.С. Пирога старший викладач Карпатського університету імені Августина Волошина, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7093-3207

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2021.02.8

Ключові слова:

Державний бюджет, стабільність курсу гривні, дефіцит бюджету, податок на вивезений капітал, примусова легалізація капіталів

Анотація

У роботі досліджуються найбільш оптимальні форми і методи юридичного впливу на суспільні відносини в сфері економіки. Відсутність основного елемента господарського механізму – конкуренції вимагає належної оцінки причин існуючих проблем, правильного вибору і оптимального набору засобів впливу на економічні відносини з метою прискорення соціально-економічного розвитку України. Серед численних правових проблем державного регулювання соціально-економічної сфери виділено дві, які є взаємообумовленими – забезпечення стабільності курсу гривні і підвищення частки товарів власного виробництва на внутрішньому ринку. Для забезпечення стабільності курсу гривні обґрунтовано необхідність його фіксації на тривалий термін зі встановленням допустимого коридору коливань, у якому курс змінюється в обох напрямках з однаковою імовірністю. Девальвація курсу не повинна плануватися у Державному бюджеті  і використовуватися як спосіб приховування його фактичного дефіциту. Реальний дефіцит бюджету слід визначати сумою відсотка девальвації гривні і відсотка запланованого безпосередньо дефіциту бюджету. Курс гривні у Державному бюджеті фіксувати не слід, оскільки така норма закону звільняє Національний банк України від конституційного обов’язку по забезпеченню стабільності курсу гривні, передбаченого ст. 99 Конституції України. Засобом підтримання стабільного курсу гривні є збільшення частки товарів/послуг власного виробництва на внутрішньому ринку і досягнення мінімального критичного рівня 50% упродовж одного-двох років. Для оцінки досягнутого рівня слід використовувати не статистичні показники, а лише фактичні суми зарахованого до бюджету ПДВ, одержаного від реалізації товарів/послуг. Досягнення запропонованого рівня передбачає перехід до інноваційно-інвестиційної моделі розвитку економіки. Запропоновано два власні джерела інвестицій – введення нового податку на вивезений капітал і примусова легалізація капіталів, вивезених з України раніше.

Посилання

Вебер М. Избранные произведения (социологическая мысль Запада) / Пер. с нем. М.: Прогресс, 1990. 808 с.

Портер М. Конкуренция / Пер. с англ. М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. 608 c.

Товарна структура експорту України у 2017 році. URL: https://forumkyiv.org/uk/analytics/ukrayinskij-eksport:-krok-vpered-chi-big-na-misci

Про затвердження наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп населення: Постанова Кабінету Міністрів України № 780-2016-п від 11.10.2016. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/780-2016-%D0%BF.

Онлайн-карта енергетичного сектору України. URL: https://ua-energy.org/uk/posts/kilkist-domohospodarstv-subsydiantiv-zmenshylas-do-15-mln

Соціально-демографічні характеристики домогосподарств України у 2018 році: статистичний збірник. Київ, 2018. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/07/zb_sdhdu2018pdf.pdf

Доходи Державного бюджету України. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/finance/budget/gov/income/2018/

Соціально-демографічні характеристики домогосподарств України у 2019 році: статистичний збірник. URL: https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/2019/zb/07/zb_sdhdu2019.pdf

Виведення капіталів з України: масштаби та напрямки запобігання: аналітична доповідь / за редакцією Я. А. Жаліла. К.: НІСД, 2013. 39 с. URL: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/capital_2013-c47ae.pdf

Пирога І. С. Податки на вивіз капіталу і на великі статки. Науковий вісник Ужгородського національного Університету. Серія: Право. 2018. № 51. Т. 2. С.22–25.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-06

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право