Медіація: від теоретичних аспектів до практичної реалізації трудових прав мігрантів

Автор(и)

  • В.С. Венедіктов доктор юридичних наук, професор кафедри приватного та соціального права, Сумського національного аграрного університету, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0481-0724
  • І.О. Кравченко октор юридичних наук, професор кафедри адміністративного та інформаційного права Сумського національного аграрного університету, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8347-1390

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2021.04.16

Ключові слова:

право на працю, міграція, трудова міграція, трудовий спір, медіація трудових спорів, медіатор

Анотація

В статті автори  досліджують  поняття медіації в якості способу вирішення трудових спорів під час практичної реалізації трудових прав мігрантів. Актуальність досліджуваної автором теми обумовлено збільшенням кількості трудових мігрантів з боку українських громадян за кордон, а також  поступове збільшення в якості трудової сили в Україні з-за кордону. Міграційні процеси пов’язані із реалізацією громадянами не тільки права на працю, а й права на соціальних захист, життєвий рівень та інші невід’ємні права. Автори наголошують на тому, що проблеми трудових мігрантів досліджуються тільки в кількісних показниках, а практичне їх вирішення через вдосконалення механізму медіативної підтримки під час розв’язання трудових спорів залишається без уваги науковців і потребує особливої уваги.

Під поняттям медіації автори розуміють досудовий спосіб вирішення спорів, але зосереджує увагу на тому, що Закон України «Про медіацію» не містить механізму захисту трудових мігрантів і потребує доопрацювання в цій частині. Процес міграції охоплює переміщення людських трудових ресурсів не тільки з України, а й в Україні з числа іноземних громадян. Кількість трудових мігрантів щороку зростає і автоматично зростає кількість випадків порушення трудових прав мігрантів, за яких необхідно залучення медіатора і проведення процедури медіації. В індивідуальних трудових спорах мають місце дві сторони: працівник  і роботодавець. Спір у судовому порядку може бути розв’язано у порядку адміністративного або цивільного судочинства. Суть спор, на думку авторів, може полягати у поновленні на роботі, оформлення трудових відносин, відшкодування матеріальної шкоди, звільнення, формулювання причин звільнення, застосування дисциплінарних стягнень, оплату за час простою, вимушеного прогулу тощо. Для захисту прав працівника необхідно створити систему інформування та підготовки, за якою він був би обізнаним щодо своїх прав.

Посилання

Медіація у професійній діяльності юриста: підручник / авт.кол.: Т. Білик, Р. Гаврилюк, І. Городиський [та ін.] ; за ред. Н. Крестовської, Л. Романадзе. – Одеса : Екологія, 2019. 459 с.

Закон України «Про зовнішню трудову міграцію» від 05.11.2015 № 761-VIII. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 49-50, ст.463.

Амелічева Л. Право на гідну працю трудових мігрантів в умовах глобалізації. Підприємництво, господарство і право. 2020, № 1. С. 54-58.

Закон України «Про медіацію» від 16.11.2021 № 1875-IX. Офіційний вісник Україні. 24.12.2021 р., № 98, с. 15, ст. 6340, код акта 108952/2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1875-20#Text.(дата звернення: 12.01.2022).

Василенко П.В. Зарубежные теории миграции населения. Псковский региональный журнал. 2013. №16. С. 36-42.

Міграція в Україні: цифри і факти. 2021. Електронне видання. migration_in_ukraine_facts_and_figures_2021-ukr_web.pdf.

Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», Голос України, від 25.10.2011, № 199. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3773-17#Text. (дата звернення: 12.01.2022).

Конвенція про захист прав в основоположних свобод : з поправками, внесен. відповідно до положень Протоколів №№ 11 та 14 з Протоколами №№ 1, 4, 6, 7, 12 та 13). Право України. 2010. № 10. С. 215–233.

Гресь Н.М. Критерії медіабельності ндивідуальних трудових спорів. Приватне і публічне право. 2020, № 2, с. 37-41.

Роговенко О., Запара С. Щодо новітньої міграційної політики Європейського Союзу. Правові виклики сучасності: міжнародна міграція в умовах глобалізації : Матеріали І Міжнар. наук.-практ. онлайн конф. (Чернівці, 23 жовтня 2020 р.) / [редкол.: Н.Д. Гетьманцева (голова), О.В. Кіріяк (відпов. секр.) та ін.]. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. 236 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-28

Номер

Розділ

Розділ 5. Трудове право; право соціального забезпечення