Медіація як альтернативний спосіб урегулювання агроекспортних спорів

Автор(и)

  • Ю.Ю. Бакай кандидат юридичних наук, асистент кафедри земельного та аграрного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Ukraine
  • В.О. Кузьміна студентка 4 курсу факультету адвокатури Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2021.04.19

Ключові слова:

медіація, агроекспорт, зовнішньоекономічні договори, альтернативні способи урегулювання спорів

Анотація

У статті розглянуто поняття медіації, які запропоновані вітчизняними та зарубіжними науковцями. Аналізуючи поняття медіації було встановлено, що даний альтернативний спосіб врегулювання агроекспортних спорів має ряд переваг, зокрема: відсутність великих фінансових та часових витрат, можливість сторонами самостійно досягти компромісу, що дозволяє прийняти рішення, яке повністю задовільнить обидві сторони, й наявність безсторонньої сторони – медіатора, який має право лише направляти сторони на прийняття спільного рішення.

Визначивши, що медіація є поширеним способом вирішення спорів у більшості держав, було виявлено, що реалізується медіація в кожній країні по-різному: відрізняються часові межі її застосування (на досудовій стадії чи вже після початку судового процесу), різними є правове забезпечення даної процедури, наявні різні інституції, які забезпечують її функціонування тощо. В роботі зазначено, що навіть за такої відмінності закріплення медіації в законодавстві іноземних держав та її визнання дозволяє укладати зовнішньоекономічні договори між цими країнами й в агросфері, в тому числі.

Відсутність впродовж довгого часу законодавчого закріплення медіації як одного із альтернативних способів вирішення спорів в Україні певним чином гальмувало розвиток агроекспортних відносин, адже іноземні контрагенти цілком виправдано могли відмовлятися укладати зовнішньоекономічні контракти з українською стороною через невизнання останньою процедури медіації, що позбавляло сторін у швидкий та мирний спосіб вирішувати будь-які суперечності.

В роботі висвітлено, що нині Україна популяризує медіацію на своїй території, адже був прийнятий Закон України «Про медіацію», функціонують організації, діяльність яких спрямована на популяризацію медіацію, та, не менш важливим для агросфери є підписання Конвенції ООН «Про міжнародні угоди про врегулювання спорів за результатами медіації», що свідчить про визнання Україною медіації на міжнародному рівні та готовність забезпечувати виконання домовленостей, досягнутих за результатами медіації на території нашої держави, що позитивно відзначиться на бажанні іноземних партнерів співпрацювати з українською стороною, а отже буде сприяти розвитку експортних відносин в агросфері.

Посилання

Конвенція ООН «Про міжнародні угоди про врегулювання спорів за результатами медіації» від 20.12.2018 р. URL: https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/ru/media tion_convention_r_0.pdf

Типовий Закон ЮНСІТРАЛ про міжнародну комерційну медіацію та про міжнародні угоди про врегулювання спорів за результатами медіації. URL: https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/annex_ii_-_r.pdf

Про медіацію : Закон України від 16.11.2021 р. №1875-ІХ / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1875-IX#Text.

Кармаза О. Медіація та переговори як альтернативні способи вирішення спорів. Підприємництво, господарство і право. №5. 2020. С.13-17.

Kimberlee K. Kovach Mediation: Principles and Practice. Third edition. Saint Paul, 2004. 588 p.

Кузьмина М. Юридический конфликт: теория и практика разрешения. М.: Юрлитинформ, 2008. 251 с.

Подковенко Т.О. Медіація як один з альтернативних способів розв’язання юридичних конфліктів. Держава і право. Випуск 45. С. 31-38. URL: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/6987/1/%D0%9C%D0%95%D0%94%D0%86%D0%90%D0%A6%D0%86%D0%AF.pdf

Г.Л. Кохан. Міжнародний досвід медіації в контексті проекту закону про медіацію в Україні. Право і суспільство. 2016. №6. С. 32-36. URL: http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2016/6_2016/part_1/8.pdf

Про судовий збір : Закон України від 08.07.2011 р. № 3674-VI / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3674-17#top.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-28

Номер

Розділ

Розділ 6. Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право