Екологічна безпека органічного землекористування як умова сталого розвитку

Автор(и)

  • Н.В. Ільків кандидат юридичних наук, доцент доцент кафедри господарсько-правових дисциплін Львівського державного університету внутрішніх справ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3182-8391

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2021.04.20

Ключові слова:

сталий розвиток, органічне землекористування, Стратегія екологічної безпеки, Європейський зелений курс

Анотація

Стаття присвячена дослідженню змісту правового механізму органічного землекористування в контексті ключових цілей сталого розвитку України та  глобальних цілей сталого розвитку до 2030 року. Досліджуються теоретичні та нормативно-правові аспекти забезпечення екологічної безпеки органічного землекористування. Підгрунтям особливої уваги до правового регулювання органічного землекористування слугує ситуація, що склалася у зв’язку зі змінами клімату. Забезпечення умов органічного землекористування визначено як важливе завдання у контексті Європейського зеленого курсу.

Здійснено дослідження поняття «органічне землекористування» як правового інституту, що є складовою частиною органічного виробництва сільськогосподарської продукції. Окреслено нормативно-правові засади органічного землекористування. Визначено, що особливості діяльності зі здійснення органічного землекористування зумовлюють особливості правового режиму земель, які для цього використовуються. Зроблено висновок, що для запобігання й попередження погіршення якісного стану навколишнього середовища, отримуваної продукції та сільськогосподарських земель, що підлягають використанню при органічному землекористуванні, на державному рівні повинна бути розроблена дієва система правових заходів, що закріплюється в актах земельного й екологічного, аграрного й інших галузей національного законодавства. Через реалізацію цих заходів повинна забезпечуватися екологічна безпека загалом сільськогосподарського виробництва, а також виробництва органічної сільськогосподарської продукції. Запропоновано виокремлення земель для органічного землекористування з встановленим особливим правовим режимом, розробка та затвердження критеріїв для оцінки придатності земель (ґрунтів) для виробництва органічної сільськогосподарської продукції, насамперед рослинного походження. Дослідження здійснено з урахуванням необхідності реального втілення в життя тих основних норм і цінностей, які лежать в основі Європейського зеленого курсу.

Посилання

Органічне виробництво в Україні: Інформаційно-аналітичний портал Міністерства економіки України. URL: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=ed6463ce-f338-4ef0-a8a8-e778d3d0ffd1&title=OrganichneVirobnitstvoVUkraini

EU imports of organic agri-food products. EU Agricultural Market Briefs. 2021. № 18. URL: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/farming/documents/agri-market-brief-18-organic-imports_en.pdf

Піддубна Д.С. Правове регулювання органічного господарювання: навч.пос. 2017. 687 с.

Цилюрик Р. А. Органічне землеробство як елемент органічного сільськогосподарського виробництва: теоретико-правові засади. Порівняльно-аналітичне право. 2017. № 6. С. 180–183.

Хомінець С. В. Правове забезпечення підвищення родючості ґрунтів: моногр. Харків: Фінарт, 2015. 168 с.

Кулинич П. Ф. Правові проблеми охорони і використання земель сільськогосподарського призначення в Україні: мон. Київ: Логос, 2011. 688 с.

Андрейцев В. І. Проблема удосконалення правового режиму органічних земель сільськогосподарського призначення. Правові засади ведення органічного землеробства: зб. матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 29 – 30 вересня 2017 р.). Харків: «Доміно», 2017. С.5-17.

Шульга М. В. Щодо правового режиму земель, які використовуються для органічного землеробства. Правові засади ведення органічного землеробства: зб. матеріалів міжн. науково-практ. конференції (29-30 вересня 2017 р.) / за ред. Шульги М. В. Харків: «Доміно», 2017. С. 236-240.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-28

Номер

Розділ

Розділ 6. Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право