Імплементація міжнародних стандартів дружнього до дитини правосуддя до адміністративного законодавства України

Автор(и)

  • О.М. Дубіна адвокат, аспірант аспірантури Одеського державного університету внутрішніх справ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3654-1920

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2021.04.24

Ключові слова:

дитина, правопорушення, захист прав, адміністративне провадження, принципи, дружнє до дитини правосуддя

Анотація

Стаття присвячена розгляду особливостей втілення вихідних засад здійснення правосуддя щодо дітей у справах про адміністративні правопорушення. Наголошується, що щороку в Україні більш десятка тисяч неповнолітніх притягаються до адміністративної відповідальності за адміністративні правопорушення. Але саме в цьому виді юрисдикційного провадження норми українського законодавства найменш враховують специфіку здійснення правосуддя щодо дітей, яку визначають міжнародні стандарти та керівні принципи захисту прав дітей. Метою статті є з’ясування змісту міжнародних стандартів та керівних принципів здійснення дружнього до дитини правосуддя і визначення наявних проблем їх імплементації до українського законодавства про адміністративні правопорушення. Встановлено, що основу захисту прав неповнолітніх, що притягаються до відповідальності за вчинення адміністративних правопорушень утворює сукупність взаємопов’язаних та принципів адміністративно-деліктного провадження та міжнародно-правових стандартів (правил) поводження з дитиною під час здійснення правосуддя. Другу групу засад становлять такі принципи як-то: забезпечення найкращих інтересів дитини; доступ неповнолітнього до суду та отримання необхідної інформації у доступній для дитини формі та спосіб; участь неповнолітнього в адміністративно-деліктному процесі щодо нього (принцип активної участі, включаючи презумпцію здатності дитини бути повноцінним учасником цих правовідносин та обов’язкову участь неповнолітнього у розгляді адміністративної справи щодо нього); вільне висловлювання дитиною своїх поглядів та урахування її думки (принцип бути почутою); застосування затримання та примусового утримання дітей лише як виключний захід і на необхідно найкоротший термін; презумпція вразливості адміністративно-процесуальних прав дитини. Ці принципи необхідно активніше імплементувати до норм українського адміністративно-деліктного законодавства.

Посилання

Звіт про застосування адміністративного законодавства органами Національної поліції України за 11 місяців 2021 року (форма № 1-АП). URL: https://data.gov.ua/dataset/207f2c6d-998f-4a15-91de-f7e5259beaf7 (дата звернення: 28.12.2021).

Hamilton, C. (2011). Guidance for Legislative Reform on Juvenile Justice. New York: Children’s Legal Centre and United Nations Children’s Fund (UNICEF). 116 р.

Керівні принципи Комітету міністрів Ради Європи щодо правосуддя, дружнього до дітей: прийняті Комітетом міністрів Ради Європи 17.11.2010 р. і пояснювальна записка. Страсбур: Вид-во Ради Європи, 2013. 96 с.

Veselov M. Administrative and legal ensure of “the best interests of the child” in the field of junior justice. Public Administration and Law Review. 2020. Issue 3. Р. 49–56. DOI: https://doi.org/10.36690/2674-5216-2020-3-49.

Петрочко Ж., Датченко Н. Забезпечення найкращих інтересів дитини як пріоритет надання соціальних послуг сім’ям з дітьми. Knowledge, Education, Law, Management. 2021. № 5 (41). Vol. 1. С. 151-157.

Керівні принципи з додержання прав людини в процесі повернення жертв торгівлі людьми до країни походження / БДІПЛ ОБСЄ. Варшава : Poligrafus Jacek Adamiak, 2018. 108 с.

UNHCR The UN Refugee Agency. (2008, May). UNHCR Guidelines on Determining the Best Interests of the Child, 100. URL: https://www.unhcr.org/4566b16b2.pdf.

Конвенція про права дитини: Міжнародний документ ООН від 20.11.1989 р. Редакція від 20.11.2014. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021#n55 (дата звернення: 18.12.2021).

Керівні принципи, що стосуються правосуддя з питань, пов'язаних з участю дітей-жертв та свідків злочинів: Міжнародний документ ООН від 22.07.2005 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_e54/conv#Text (дата звернення: 18.12.2021).

Веселов М. Захист прав неповнолітніх під час притягнення до адміністративної відповідальності. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія. Юридичні науки. 2020. № 1 (108). С. 73–84. DOI: https://doi.org/10.31617/zt.knute.2020(108)08.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-28

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право