Особливості впровадження електронного урядування в органах виконавчої влади України

Автор(и)

  • Г.Ю. Лук’янова кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного та інформаційного права, Навчально-науковий інститут права, психології та інноваційної освіти Національний університет «Львівська політехніка», Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1109-9299
  • А.С. Венглінська студентка 4 курсу, Навчально-науковий інститут права, психології та інноваційної освіти Національний університет «Львівська політехніка», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2021.04.30

Ключові слова:

електронне урядування, електронна демократія, інформаційне суспільство, електронний документообіг, електронні послуги, інформаційна безпека, відкритий уряд, «держава у смартфоні»

Анотація

Дослідження новітніх тенденцій розвитку суспільства відображає необхідність створення сучасних методів взаємодії держави та людей. Проаналізовано, що задля розбудови та єдності світової спільності необхідно впроваджувати інформатизацію соціального життя. Суспільні відносини повинні базуватися на принципах рівності та доступності надання послуг, що забезпечують належний рівень життя людей. Адже одним із найважливіших завдань державного апарату є саме забезпечення умов, що дозволяють реалізувати права і свободи людини та громадянина. Електронне урядування дозволяє вирішити ряд існуючих проблем,  а також загалом вдосконалює адміністративно-управлінську систему та підвищує ефективність діяльності органів державної влади зокрема. Впровадження новітнього інституту спричиняє трансформацію державного апарату та повинно враховувати суспільні інтереси та особливості національної системи управління. Реалізації заходів, передбачених електронним врядуванням, дозволить вдосконалити систему надання державних послуг, а також підвищити рівень довіри до органів публічної влади.

 В Україні для досягнення мети запровадження європейських стандартів надання електронних послуг, відкритості та прозорості влади було запущено процес впровадження електронного урядування, який триває й досі і з кожним роком удосконалюється. Зокрема, Кабінетом Міністрів України в контексті реформування системи державного управління було схвалено Концепцію електронного урядування в Україні. В рамках цієї Концепції до 2020 року повинна пройти модернізація публічних послуг та розвиток взаємодії влади, громадян і бізнесу за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, розвиток в напрямку електронних послуг, відкритих даних, електронних інструментів залучення громадян, електронної ідентифікації та довірчих послуг, електронної взаємодії, електронного документообігу, формування базової інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури електронного урядування, підвищення ефективності управління розвитком електронного урядування.

Посилання

Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні : Розпорядження від 20 вересня 2017 р. № 649-р. Кабінет Міністрів України.Київ. 2014. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/250287124

Дяченко Н. Прогнозні оцінки динаміки впровадження електронного урядування в Україні. Державне управління та місцеве самоврядування. 2013. Вип. 2. С. 134-142.

Електронне урядування. Опорний конспект лекцій. Дзюба С.В., Жиляєв І.Б., Полумієнко С.К, Рубан І.А., Семенченко А.І. За ред. А.І. Семенченка. Київ, 2012. 266 с.

Питання Міністерства цифрової трансформації : Постанова від 18 вересня 2019 р. № 856. Київ. 2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/856-2019-п#Text

Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України : Закон України від 23 лют. 2006 р. № 3475-IV. Відомості Верховної Ради України. 2006, № 30,ст.258.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо присвоєння та використання офіційної електронної адреси : Проект Закону № 3861 від 16.07.2020 URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69499

Про паспорт громадянина України у формі книжечки : Проект Закону № 3986 від 14.08.2020р. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69680

Копняк К. Автоматизація документообігу як складова підвищення ефективності діяльності підприємства. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2017. № 11.

Константинівська А. Особливості запровадження електронного урядування в Україні. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Державне управління. 2018. Т. 29(68), № 6. С. 47-50.

Про медіа : Проект Закону № 2693-д від 02.07.2020р. URL : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69353

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-28

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право