Досвід організації діяльності правоохоронних органів в європейських державах

Автор(и)

  • А.С. Філіпенко кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри публічно-правових дисциплін Маріупольського державного університету, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9628-7426

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2021.04.36

Ключові слова:

управління, органи правопорядку, жандармерія, адміністістративно-територіальний поділ, поліція

Анотація

У статті розглянуто зарубіжний досвід організації діяльності правоохоронних органів. Визначено, що сфера правоохоронної діяльності постійно перебуває в стані динамічної трансформації та вдосконалення, що певною мірою відображає спрямованість національного законодавства та політику, що реалізується.

Також зазначено, що за сучасними вимогами підтримання верховенства права є одним із найважливіших завдань держави, тому в організації роботи правоохоронних органів імплементація міжнародного досвіду є одним із найважливіших завдань правової держави. Однією із сучасних тенденцій розвитку правової системи є її відкритість, що визначає можливість використання передових зарубіжних концепцій для реалізації загальновизнаних міжнародних принципів, норм і стандартів прав і свобод людини і громадянина.

Підкреслено, що необхідно враховувати такі факти: історичні традиції законодавства та правоохоронної діяльності, особливості соціально-економічного та культурного розвитку країн, загальну культурну та правову свідомість населення, ступінь взаємодії з державною владою та інститутами громадянського суспільства, особливості побудови системи національної поліції, матеріально-технічне забезпечення поліцейських та інші важливі фактори. У сфері функцій поліції важливу роль мають відігравати міжнародні стандарти правоохоронної діяльності.

З’ясовано, що за кордоном, як і в Україні, реформа правоохоронних органів є частиною адміністративної реформи, і напрям її реалізації часто залежить від загальних цілей реформи державного управління. Метою більшості реформ у зарубіжних країнах є: підвищення ефективності національних систем; перетворення країни на відповідального роботодавця, здатного залучити достатню кількість працівників необхідної кваліфікації, контролюючи витрати на їх утримання; підвищення довіри приватного сектора та громадян до державних інституцій.

Розглянуті три моделі забезпечення внутрішньої безпеки в європейських країнах: централізована або континентальна модель (Норвегія, Данія, Фінляндія, Ірландія, Швеція, Іспанія, Португалія, Італія, Франція, Бельгія, Голландія, Люксембург), децентралізована модель (Чехія, Болгарія, Румунія, комбінована (інтегрована) модель (Велика Британія, Німеччина, Нідерланди).

Посилання

Бесчастний В.М. Міжнародний досвід у діяльності міліції України. Віче. 2009. № 24. URL: http://veche.kiev.ua/journal/1780/ (дата звернення: 23.01.2022).

Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 р. № 580-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2015. № 40-41. Ст. 379.

Бесчастний В.М. Реформування системи МВС України: шляхи та сучасні проблеми. Правове забезпечення діяльності міліції/поліції: історія, сучасні проблеми та міжнародний досвід. Тези доп. наук.-теорет. конф.Київ: КНУВС, 2007. 108 с.

Божок С.Г. Деякі аспекти зарубіжного досвіду відбору та підготовки кадрів поліції. Підготовка кадрів міліції (поліції): історія та сучасність. Матеріали міжвузівської науково-теоретичної конференції, м. Київ, 10 черв. 2011 р. Київ: НАВС, 2011. С. 110-112.

Банчук О. А. І міліція, і прокуратура намагаються підлаштувати нові норми під старі методи. Закон і бізнес. 2014. № 51 (1193). С. 1-17.

Декларация о полиции: Резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы від 08.05.1979 № 690 (1979). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_803#Text (дата звернення: 23.01.2022)

Про Європейський кодекс поліцейської етики: Рекомендація Rec (2001) 10 Комітету Міністрів державам-учасницям Ради Європи Ухвалена Комітетом міністрів 19 вересня 2001 на 765-му засіданні заступників міністрів. URL: https://old.pravo.org.ua/files/Criminal%20justice/rec1.pdf (дата звернення: 23.01.2022).

Статус поліції: міжнародні стандарти і зарубіжне законодавство / за заг. редакцією О.А. Банчука. К. : Москаленко О.М., 2013. 588 c.

Проневич О. С. Моделі управління поліцією: аналіз зарубіжного досвіду. Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. 2009. № 1. С. 145-167.

Centralizacja a dezentralizacja. Gazeta policyjna. 2003. № 48.

Полиция государств мира. Авторская рубрика профессора Бирюкова П.Н. Евразийский юридический журнал. URL: https://eurasialaw.ru/nashi-rubriki/politsiya-gosudarstv-mira/politsiya-frantsuzskoj-respubliki

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-28

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право