Органи адміністративно-правової охорони: проблемні питання щодо класифікації правоохоронних органів

Автор(и)

  • Р.М. Шестопалов кандидат юридичних наук кафедра права та методики викладання правознавства ННІ права і міжнародних відносин Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2021.04.37

Ключові слова:

“правоохоронні органи”, “органи правопорядку”, “правова охорона”, “органи публічної влади”, “охорона”, “система правоохоронних органів”

Анотація

У статті робиться аналіз основних підходів до класифікації органів правоохоронних органів, а також виділення в окрему категорії органів адміністративно-правової охорони.

Аргументується, що останнім часом у нашій державі дедалі гостріше постає питання про реформування правоохоронних органів, без вирішення якого неможлива ефективна діяльність даних державних інституцій.. Однак незважаючи на дослідження особливостей діяльності правоохоронної системи України та їх правового статусу в роботах сучасних науковців, дане питання не можна віднести до вирішених на теоретично-методологічному рівні.  Адже більшість з них аналізують в загальному правоохоронні органи, наводять певну класифікаційну модель, не розглядаючи особливі різновиди правоохоронних органів, зокрема органів адміністративно-правової охорони, чим і зумовлена актуальність цього дослідження.

Робляться висновки, що до органів адміністративно-правової охорони варто зараховувати ті органи, які виконують безпосередньо правоохоронні функції, контрольно-наглядові функції у різних сферах суспільних відносин, не беручи до уваги наявності у них повноважень щодо застосування державного примусу. З чого випливає, що до такої категорії можливо відносити значну кількість органів публічної влади. У зв’язку із чим, можемо вказати на такі органи, як: Державна митна служба України, Державна прикордонна служба України, Державна міграційна служба України, Державна аудиторська служба України,  Державна служба фінансового моніторингу, Антимонопольний комітет України, Національне агентство з питань запобігання корупції тощо.

Перспективами подальшого дослідження окресленої проблематики варто вважати можливість виокремлення в межах категорії “органів адміністративно-правової охорони” різновидів таких органів, за критерієм сфери суспільних відносин.

Посилання

Tkachova T. M. Scientific and practical journal «Law. Man. Environment», [S.l.], n. 182, Feb. 2015. ISSN 2663-1369. URL: <http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Pravo/article/view/2830/2770>.

Tkachova, T. M. The role of internal affairs in the implementation of the constitutional right of citizens to appeal to bodies of government. Scientific and practical journal «Law. Man. Environment », [S.2.], 2016. ISSN 2663-1369. URL: <http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Pravo/article/view/3007/2935>

Taty V. The concept and system of law enforcement agencies: in the context of systemic changes to the Constitution of Ukraine. General problems of legal science. 2012. No 4 [71]. Pp. 3–17.

Zagumenna Yu. O. Law enforcement agencies. concepts, features, functions, features of activity. Law and security. 2010. No 3 (35). Pp. 145–150.

Pivnenko V. Law enforcement system of Ukraine: definition and functioning. Bulletin of the Prosecutor's Office. 2003. No 2. S. 39–45.

Osadchy V.I. Law enforcement agencies as subjects of criminal law protection. Law of Ukraine. 1997. No 11. S. 71–75.

Bilas A.I. Law enforcement activity of the EU countries: comparative legal research: dissertation for the degree of Candidate of Law: 12.00.01 theory and history of state and law; history of political and legal doctrines. Ministry of Internal Affairs of Ukraine, National Academy of Internal Affairs. Lviv, 2016. 227 p.

Kuchuk AM Theoretical and legal principles of law enforcement in Ukraine: author's ref. dis. for science. dissertation for the degree of Candidate of Law. Science: special. 12.00.01 "Theory and history of state and law; history of political and legal doctrines. Kyiv, 2006. 22 p.

Zahumenna Yu. Law enforcement agencies: concepts, features, functions, features of activity. Law and security. 2010. Vip. 3 (35). Pp. 145-150.

Rudenko M., Shayturo O. The concept and system of law enforcement agencies (law enforcement agencies) in the context of the new law "On National Security of Ukraine": issues of legal certainty. Bulletin of Luhansk State University of Internal Affairs named after E.O. Didorenko. № 1 (85). 2019. S. 165–172. URL: https://doi.org/10.33766/2524-0323.85.165-172.

Korostashova I.M. Administrative and legal protection: general theoretical aspects. Bulletin of the Academy of Customs Service of Ukraine. Series: Right. 2015. № 2. S. 66–72.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-28

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право