Адміністративно-правова характеристика місця та ролі судді вищого спеціалізованого суду

Автор(и)

  • М.Г. Шунько аспірант кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки Навчально-наукового інституту права Сумського державного університету, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6951-0170

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2021.04.40

Ключові слова:

Вищі спеціалізовані суди, Вищий антикорупційний суд, Вищий суд з питань інтелектуальної власності, правовий статус судді, суддя

Анотація

Одним із аспектів реалізації судової реформи в Україні стало утворення Вищих спеціалізованих судів, які мали забезпечити відправлення об’єктивного правосуддя у важливих сферах, зокрема протидії корупції та протидії правопорушення у сфері інтелектуальної власності. У цьому контексті важливим є визначення не лише ролі та місця цих суддів у судовій системі України загалом, а й надання адміністративно-правової характеристики місця та ролі судді вищого спеціалізованого суду зокрема.

Метою статті є адміністративно-правова характеристика місця та ролі судді вищого спеціалізованого суду.

Відповідно до принципу поділу влади всі три гілки повинні бути незалежними одна від одної. Зосередження влади в державному органі чи в особі може призвести до захоплення влади. Судова влада – це найбільш надійний і цивілізований спосіб захисту прав людини і громадянських прав і свобод, а судовий захист прав і свобод людини є найбільш демократичним і доцільним способом розгляду фактів і причин різних спори та встановлення істини у справах, що перебувають у судовому розгляді. Враховуючи важливість вищих спеціалізованих судів для України, перелік вимог до особистісних та професійних характеристик особи, яка претендує на посаду судді у Вищих спеціалізованих судах, також має свої особливості. Так, відбір кандидатів має ґрунтуватися на принципах прозорості та чесності. Кандидати повинні мати великий юридичний досвід, бути досвідченими професіоналами в галузі права, користуватися довірою громадян і суспільства.

Щодо ролі судді безпосередньо в процесі, то суддя розглядає справу в межах встановлених процесуальних норм. Все ґрунтується на правовій базі, а суддя фактично є спостерігачем процесу, особою, яка згідно із законом чітко дотримується всіх процесуальних норм.

Резюмується, що роль судді Вищого спеціалізованого суду важливіша за роль судді суду загальної юрисдикції, про що, зокрема, свідчать додаткові вимоги до кандидатів у судді спеціального суду та важливість вимог до створення вузькоспеціалізованих суддів загалом.

Посилання

Конституція України : станом на 1 січня. 2020 р. / Верховна Рада України. Харків : Право, 2020. 82 с.

Даниляк О. О. Принцип поділу влади: досвід України. «Державне управління: теорія та практика». 2018. № 7.

Шаповал В. М. Сучасний конституціоналізм. Київ : Юрінком Інтер, 2005. 560 с.

Гузела М. В. Контроль за законністю дій і рішень органів досудового розслідування як самостійна функція суду. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2014. Вип. 39. С. 443–444.

Чорна С. Роль судової влади в конституційно правовому механізмі захисту прав і свобод людини. Підприємство, господарство і право. 2020. № 8. С.186–190.

Лужанський А. В. Конституційна природа права на доступ до правосуддя в Україні. Вісник Верховного Суду України. 2010. № 10 (122). С. 45–48.

Прокопів Б. Специфіка функціонування вищого антикорупційного суду в Україні: міжнародний досвід та українські реалії. Актуальні проблеми правознавства. 2018. Вип.3. С. 103–107.

Про судоустрій та статус суддів: Закон України від 02 чер. 2016 р. № 1402-VIII. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2016. № 31. Ст. 545.

Дворкін Р. Серйозний погляд на права / Пер. з англ. А. Фролкін. Київ: Основи, 2000. 519 с.

Барак Аарон. Судейское усмотрение: Пер. с англ. Москва : Изд-во НОРМА. 2019. 376 с.

Роль судьи в судебном процессе. Судебный процесс: веб-сайт. URL: https://resheniya-sudov3.ru/rol-sudi-v-sudebnom-processe-273/ (дата звернення 23.03.2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-28

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право