Перспективні напрями вдосконалення правового та соціального захисту персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України з урахуванням позитивного зарубіжного досвіду

Автор(и)

  • Н. М. Свириденко аспірант кафедри кримінального, кримінально-виконавчого права та кримінології Академії Державної пенітенціарної служби, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2488-1925

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2021.04.47

Ключові слова:

Державна кримінально-виконавча служба України, персонал, правовий та соціальний захист, зарубіжний досвід, напрями вдосконалення

Анотація

У статті обґрунтовано перспективні напрями вдосконалення правового та соціального захисту персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України на основі узагальнення позитивного зарубіжного досвіду, а саме:

1) дотримання вимог міжнародних стандартів щодо формування та компетентностей пенітенціарного персоналу. До таких стандартів, зокрема, належать: Загальна декларація прав людини (1948 р.); Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод (1950 р.); Основні принципи застосування сили та вогнепальної зброї посадовими особами по підтриманню правопорядку (1990 р.); Мінімальні стандартні правила поводження з ув’язненими (Правила Мандели) (2015 р.); Європейська конвенція про запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню (1987 р.); Європейські пенітенціарні правила (2006 р. у редакції 2020 р.);

2) подолання явища дискримінації (за будь-якими ознаками) при реалізації кадрової політики в пенітенціарній системі;

3) забезпечення відповідності між умовами несення служби пенітенціарним персоналом (ураховуючи ризики, відповідальність та стресові ситуації, пов’язані з виконанням службових завдань) та рівнем заробітної плати, що має забезпечити працівникам та їх сім’ям гідний рівень життя;

4) підвищення безпеки персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України як гарантії його нормальної роботи, що забезпечує невтручання в роботу персоналу під час виконання покладених на нього службових обов’язків.

Зазначено, що безпека персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України являє собою гарантію його нормальної роботи та забезпечує невтручання в роботу персоналу під час виконання покладених на нього службових обов’язків. Негативні події, що відбулися у пенітенціарній системі України, висвітлили, що проблема гарантування безпеки персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України вимагає детального вивчення для розробки дієвих шляхів подолання існуючих проблем, беручи до уваги досвід зарубіжних країн та їх уміння досягати позитивного результату стосовно цього питання

Посилання

Богатирьов І. Г., Копотун І. М., Пузирьов М. С. Порівняльне кримінально-виконавче право: навч. посіб. / за заг. ред. І. Г. Богатирьова. Київ: Ін-т крим.-викон. служби, 2013. 140 с.

Пузирьов М. С. Виконання покарання у виді позбавлення волі на певний строк у зарубіжних країнах: порівняльно-правове дослідження: дис. ... д ра юрид. наук: 12.00.08. Ірпінь, 2018. 498 с.

Пузирьов М. С. Порівняльний аналіз виконання покарання у виді позбавлення волі на певний строк в Україні та зарубіжних країнах: монографія. Київ: ВД «Дакор», 2018. 514 с.

Тепляшин П. В. Европейские пенитенциарные системы (теоретико-прикладное и сравнительно-правовое исследование): дис. ... д ра юрид. наук: 12.00.08. Красноярск, 2018. 496 с.

Пузирьов М. С. Дослідження зарубіжного досвіду виконання покарань у дореволюційний період (ІІ половина XVIII – початок ХХ ст.). Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2017. Вип. 46. Т. 2. С. 71–74.

Liebling A., Arnold H. Prisons and Their Moral Performance: A Study of Values, Quality, and Prison Life. London: Oxford University Press, 2004. 549 р.

Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні: Закон України від 06.09.2012 р. № 5207-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5207-17#Text (дата звернення: 10.12.2021).

Bennett J., Crewe B., Wahidin A. Understanding Prison Staff: 100 Key Points Series. Cambridge, Belfast: Willan Pub, 2008. 454 р.

Newbold G. Women Officers Working in Men’s Prisons. Social Policy Journal of New Zealand Te Puna Whakaaro. 2005. № 25. URL: https://www.msd.govt.nz/about-msd-and-our-work/publications-resources/journals-and-magazines/social-policy-journal/spj25/women-officers-working-in-mens-prisons25-pages105-117.html (дата звернення: 10.12.2021).

Lambert E., Paoline E., Hogan N., Baker D. Gender Similarities and Differences in Correctional Staff Work Attitudes and Perceptions of the Work Environment. Western Criminology Review. 2007. № 8 (1). URL: http://www.westerncriminology.org/documents/WCR/v08n1/lambert.pdf (дата звернення: 10.12.2021).

Report of the IACHR on the situation of persons deprived of their liberty in Honduras. Inter-American Commission on Human Rights (IACHR). 2013. 433 р.

Пузирьов М. С., Сокоринський Ю. В. Теоретична модель побудови пенітенціарної безпеки в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Юридичні науки. 2020. № 2. Т. 31. Ч. 3. С. 52–57.

Пузирьов М. С. До співвідношення понять «небезпека» й «безпека» в місцях несвободи Міністерства юстиції України. Пенітенціарна система у глобальному вимірі: матеріали І Міжнародного пенітенціарного форуму (м. Рівне, 29–30 жовт. 2021 р.). Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука. Рівне: Видавничий дім «Гельветика», 2021.

Звіряче вбивство із розчленуванням жінки-інспектора в одеському СІЗО: суд переглянув відеозапис слідчого експерименту. УНІАН: інформаційне агентство. URL: https://www.unian.ua/society/10362297-zviryache-vbivstvo-iz-rozchlenuvannyam-zhinki-inspektora-v-odeskomu-sizo-sud-pereglyanuv-videozapis-slidchogo-eksperimentu.html (дата звернення: 10.12.2021).

Засуджений до довічного при спробі втечі з поїзда вбив нацгвардійця. Громадське Телебачення. URL: https://hromadske.ua/posts/zasudzhenij-do-dovichnogo-pri-sprobi-vtechi-z-poyizda-vbiv-nacgvardijcya-abroskin (дата звернення: 10.12.2021).

Звіт Європейського комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижують гідність поводженню чи покаранню щодо України (ЄКПТ), 29.04.2014 р. (українська версія). URL: https://www.kmu.gov.ua/news/247255496 (дата звернення: 10.12.2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-28

Номер

Розділ

Розділ 8. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право