Юридичні гарантії рівноправ’я в Україні: окремі питання реалізації

Автор(и)

  • С.Ю. Ільченко кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри галузевих юридичних дисциплін Бердянського університету менеджменту і бізнесу, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2992-2220

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2021.04.55

Ключові слова:

гарантії, дискримінація, закон, засада рівності перед законом і судом, обмеження прав і свобод особи, суд

Анотація

У статті розкривається загальна характеристика змісту юридичних гарантій рівноправ’я в Україні. Актуальність публікації обумовлена потребою вироблення ефективних механізмів протидії дискримінації, унеможливлення випадків неоднакового ставлення до певних осіб, в залежності від тих чи інших ознак та обставин. Метою підготовки статті було встановлення змісту передбачених у законодавстві загальних засобів забезпечення рівності прав і свобод громадян, формування висновків спрямованих на дотримання міжнародних стандартів забезпечення належної реалізації прав особи, зокрема під час кримінального провадження. Передумовами до формування вказаної мети стали сучасні проблеми, які виникають під час забезпечення прав і свобод особи. Робота виконана на підставі використання загальнонаукових та спеціальних методів наукового пізнання. Із загальнонаукових, зокрема, використовувалися системно-структурний метод, метод функціонального аналізу, із спеціальних – формально-юридичний, логіко-процесуальний методи, метод порівняльного правознавства. Проаналізовано основні законодавчі норми, які стосуються тематики публікації. У роботі доводиться, що формування та відображення в нормативно-правових актах нашої країни ідеї рівності відбувалося під впливом положень Загальної декларації прав людини, Конвенції про захист прав людини та основних свобод, Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, інших міжнародних документів.

Розкриття змісту юридичних гарантій про рівність, закріплених в законодавстві нашої країни, спонукало до формування таких висновків:

- основні ідеї рівноправ’я відображено у ст.ст. 21 та 24 Конституції України та інших законодавчих актах, зокрема – Цивільному, Кримінальному та Кримінальному процесуальному кодексах;

- в Україні унормування загальних положень про рівність між людьми відбувалося з дотриманням світових стандартів у сфері забезпечення прав та свобод особи. Значний вплив на цей процес, з 1948 року, здійснювала та продовжує здійснювати Загальна декларація прав людини, інші міжнародні нормативно-правові акти;

- будь-які особливості кримінального провадження, якщо вони не спрямовані на усунення юридичної або фактичної нерівності у можливостях для особи або групи осіб, мають ознаки дискримінації.

Посилання

Словник української мови. К.: Наукова думка, 1971. Т. ІІ. 554 с.

Витрук Н.В. Правовой статус личности в СССР. М.: Юридическая литература, 1985. 176 c.

Чичерин Б.Н. Философия права. М.: Типография т-ва И. Н. Кушнерев и К°, 1900. 336 с.

.Сергушев М.. У молодчиков было обязательным нацисткое приветсвие «Зиг Хайль!». Факты, 2008. 23.жовтня. С. 8.

Річний звіт Freedom House про злочини на ґрунті ненависті в Україні. 2020. URL: https://freedomhouse.org/sites/default/files/2021-06/FH-AnnualReport2020-UA_Web.pdf (дата звернення 31.01.2022).

Практика розслідування в Україні злочинів, вчинених з мотивів нетерпимості. Звіт за результатами

дослідження. URL: https://ulaf.org.ua/wp-content/uploads/2021/06/%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-1.pdf (дата звернення 31.01.2022).

Салахова Я. На крок ближче до країни, де безпечно бути собою: огляд законопроекту №5488. ZMINA, 2021. 04 червня. URL: https://zmina.info/columns/zakon-shho-robyt-nas-na-krok-blyzhche-do-krayiny-de-bezpechno-buty-soboyu-oglyad-zakonoproyekt-%E2%84%965488/ (дата звернення 31.01.2022).

Кримінальне право України. Судові прецеденти (1864-2007 р.р.). За ред.. В.Т. Маляренка. – К.: Освіта України, 2008. 1104 с.

Герилів Д.Ю., Адам В.М. Дискримінація праці: теоретико-прикладні аспекти. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ, 2016. №4. С. 103-111.

Савчин М. «CARELESS WHISPER» Конституційного Суду України та конституційні цілі. Український часопис конституційного права., 2020. №4. С. 72-89.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-28

Номер

Розділ

Розділ 9. Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність