Деякі аспекти реалізації принципу законності при регулю- ванні правовідносин у сфері заробітної плати прокурорів

Автор(и)

  • Є.І. Григоренко професор кафедри військового права військово-юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, генеральний директор Корпорації “Правники України”, консультант Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5305-1712
  • В.М. Александров завідувач кафедри підготовки офіцерів запасу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук, доцент, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0373-4635

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2021.04.60

Ключові слова:

верховенство права, принцип законності, правотворчість, правовий статус прокурора, правовідносини у сфері заробітної плати прокурорів

Анотація

У статті аналізуються деякі аспекти реалізації принципу законності при регулюванні правовідносин у сфері заробітної плати прокурорам. Зокрема, зазначається, що чинною Конституцією на прокуратуру покладається низку соціально важливих функцій, від реалізації яких буде залежати рівень законності та правопорядку. Указані конституційні приписи, а також положення міжнародного “м'якого права” фактично зобов'язують державу вжити належних заходів з метою забезпечення необхідних умов для служби прокурорів. Йдеться передусім про заробітну плату, строк перебування на посаді, а також пенсійне забезпечення, що повинно бути встановлено окремим законом.

          Стосовно організації і діяльності прокуратури в Україні базовим законом є Закон України «Про прокуратуру», який визначає правові засади організації і діяльності прокуратури України, статус прокурорів, порядок здійснення прокурорського самоврядування, а також систему прокуратури України. Таке правове регулювання спрямовано на забезпечення єдиного статусу прокурорів, що виступає визначальною умовою забезпечення єдності системи прокуратури. При цьому організація та діяльність прокуратури України та статус прокурорів повинні встановлюватися нормативно-правовими актами на рівні не нижче закону. На підставі цього робиться попередній висновок про те, що підзаконними нормативно-правовими актами організація та діяльність прокуратури України, а також статус прокурорів установлено бути не може. 

          На підставі викладеного робиться загальний висновок про те, що принцип законності як один з провідних принципів правової держави передбачає правильне застосування як окремих приписів законів, так і законів у цілому з безумовним урахуванням реалізації принципу верховенства права. Порушення ж імперативно встановлених у законі положень може здійснюватися шляхом їхнього грубої скасування, зміни чи призупинення шляхом видання підзаконних нормативно-правових актів, навіть з посилання на фінансово-економічну ситуацію, що фактично виступає як посилання на доцільність.

Посилання

Білоус О. В. Трансформація конституційно-правового статусу прокуратури в Україні та зарубіжний досвід. Journal «ScienceRise: Juridical Science». № 3 (9) 2019. С. 20-27.

Комарницька О., Прядко В. Статус прокурора відповідно до Закону України “Про прокуратуру” від 14 жовтня 2014 року з урахуванням положень КПК України. Часопис Академії адвокатури України. Т. 8. №2(27) 2015.

Безкровний Є. А. Правовий статус прокурора. Ірпінський юридичний часопис: науковий журнал. 2019. Вип. 2.

Мельник Р. С. Забезпечення законності застосування заходів адміністративного примусу, не пов'язаних з відповідальністю. : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / Мельник Роман Сергійович. Х., 2002. 174 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-28

Номер

Розділ

Розділ 10. Судоустрій; прокуратура та адвокатура