Європейські стандарти судоустрою й статусу суддів

Автор(и)

  • Г.О. Бабенко кандидат юридичних наук, доцент кафедри права та публічного управління Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9305-0901

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2021.04.61

Ключові слова:

європейські стандарти, Європейський Союз, судочинство, судоустрій, статус суддів

Анотація

Основною метою України в напрямку інтеграції до Європейського Союзу є адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу, тобто поетапне прийняття та впровадження нормативно-правових актів України, розроблених з урахуванням законодавства Європейського Союзу. Державна політика України щодо адаптації законодавства формується як складова частина правової реформи в Україні та спрямовується на забезпечення єдиних підходів до нормопроектування, обов'язкового врахування вимог законодавства Європейського Союзу при нормопроектуванні тощо.

Метою статті є визначення змісту поняття та системи європейських стандартів судоустрою й статусу суддів, які можуть бути застосовані в законодавстві Україні, враховуючи особливості судової системи.

У статті йде мова про правову природу стандартів, тому сформульоване наступне визначення: правовий стандарт – це сукупність правил поведінки суб’єктів у певній сфері, встановлена нормативними документами.

Застосовуючи європейські стандарти в сфері судоустрою й статусу суддів, необхідно враховувати наступне: стандарт повинен бути регламентований нормами міжнародного права й закріплений у законодавстві України; може бути обов’язковим чи рекомендаційним; наявність єдиного підходу щодо змісту цього стандарту забезпечуватиме єдність судової практики.

У статті запропонована система європейських стандартів судоустрою й статусу суддів, яку складають дві групи: 1) загальновизнані європейські стандарти, тобто обов’язкові європейські стандарти; 2) спеціальні європейські стандарти в сфері судоустрою й статусу суддів, тобто ті, що носять рекомендаційний характер.

Важливість дотримання європейських стандартів у сфері судоустрою й статусу суддів, а також їх вплив на судову практику в демократичних країнах важко переоцінити. Їх всебічне втілення в судочинство є актуальним, оскільки таким чином забезпечується демократичний розвиток України й побудова правової держави. Наявність єдиного підходу щодо визначення змісту поняття, системи європейських стандартів, їх закріплення у міжнародних і європейських правових актах забезпечуватиме єдність судової практики.

Посилання

Європейські та міжнародні стандарти у сфері судочинства. Київ, 2015. 708 с.

Про Концепцію Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу: Закон України. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 3. Ст. 12. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/228-IV#Text

Про стандартизацію: Закон України. Відомості Верховної Ради України. 2014. № 31. Ст.1058. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1315-18#Text

Николаева С. А., Шебек С. В. Корпоративные стандарты: от концепции до инструкции, практика разработки. М.: Книжный мир, 2002. 333 с.

Луць Л. А. Європейські міждержавні правові системи: загальнотеоретична характеристика: дис….д-ра юрид. наук: 12.00.01. Львів, 2004. 447 с.

Паскар А. Л. Європейські стандарти правосуддя. Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні: Матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (29 жовтня 2021р., Чернівці) / редкол.: О.В. Щербанюк та ін. Чернівці: 2021. С. 118-121.

Бринцев В. Д. Система організаційного забезпечення судової влади України: дис….д-ра юрид. наук: 12.00.10. Х., 2011. 520 с.

Саленко О. Міжнародні стандарти у сфері судоустрою та статусу суддів, їх зміст і класифікація. Национальный юридический журнал: теория и практика, июнь 2014. С. 263-269.

Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини: Закон України від 23.02.2006 р. Відомості Верховної Ради України. 2006. № 30. Ст. 260. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3477-15#Text

Інформація щодо виконання рішень Європейського Суду з прав людини у справах проти України. URL: https://minjust.gov.ua/m/informatsiya-schodo-vikonannya-rishen-evropeyskogo-sudu-z-prav-lyudini-u-spravah-proti-ukraini

Рудик П. А. Основні міжнародно-правові та європейські стандарти у сфері правосуддя та їх вплив на забезпечення єдності судової практики. Конституційне право. Часопис Київського університету права, 2019. № 4. С. 74-80.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-28

Номер

Розділ

Розділ 10. Судоустрій; прокуратура та адвокатура