До питання правозастосування норм правових актів Комісії ЄС національними судами України

Автор(и)

  • П.В. Отенко аспірант кафедри міжнародного права Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3629-7008

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2021.04.63

Ключові слова:

внутрішній правопорядок, вторинне законодавство ЄС, імплементація, Угода про асоціацію, пряма дія, acquis ЄС, Комісія ЄС

Анотація

Наукова стаття присвячена аналізу поточного стану правозастосування норм правових актів Комісії ЄС судовими органами України. Визначено, що наразі відсутній чітко визначений юридичний обов’язок у національних судових органів та органів державної влади застосовувати норми acquis ЄС. Однак, беручи до уваги положення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, процес ефективного приведення чинного та майбутнього законодавства України у відповідність до acquis ЄС неможливий без активної правозастосовної діяльності національних судових органів норм acquis ЄС. Аналіз релевантної практики Конституційного Суду України та судів загальної юрисдикції підтверджує тезу про те, що рівень правозастосування норм правових актів Комісії ЄС та Угоди про асоціацію між Україною та ЄС є достатньо низьким з декількох причин. Виокремлена проблема відсутності на доктринальному та законодавчому рівнях єдиного підходу щодо можливості створення відповідними нормами Угоди про асоціацію між Україною та ЄС прямої дії для фізичних та юридичних осіб під час розгляду судами відповідних спорів. Визначено, що основною проблемою, з якою стикаються судді Конституційного Суду України та судів загальної юрисдикції, яка зумовлює низький рівень правозастосування норм правових актів Комісії ЄС та Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, є відсутність чітко визначеної юридичної підстави, яка має забезпечувати безперешкодне застосовування норм вторинного законодавства ЄС під час розгляду спорів, предметом яких виступають сфери, передбачені положеннями Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, особливо у випадку виникнення колізії між нормами національного законодавства та чинним нормами вторинного законодавства ЄС. Підсумовуючи, автор стверджує, що окреслені проблеми можна вирішити шляхом розробки та прийняття Верховною Радою України нормативно-правового акта, в якому має бути чітко визначені підстави та порядок застосування судовими органами норм Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та вторинного законодавства ЄС.

Посилання

Consolidated version of the Treaty on European Union. OJ C 326, 26.10.2012, p. 13–390. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A12012M%2FTXT (дата звернення: 14.09.2021).

Accession Criteria. European Commission – Enlargement – Accession criteria. URL: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/enlargement-policy/glossary/accession-criteria_en (дата звернення: 14.09.2021).

Галушко Д. В. Взаимодействие права Европейского Союза с правом государств-членов и третьих стран: монография. Воронеж: Издательский дом ВГУ, 2018. 186 с.

Яковюк І. В. Адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу: проблеми теорії і практик. Нац. акад. прав. наук України, НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування. 2012. № 1. С. 5–47.

Loo G., Akhvelidiani T. Catch me if you can: updating the Eastern partnership association agreements and DCFTAS. Swedish International Development Cooperation Agency (Sida). 2018. p. 1–35.

White paper – preparation of the associated countries of Central and Eastern Europe for integration into the internal market of the Union. URL: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/56d29901-7861-448c-82d8-0d006ba61fc1 (дата звернення: 14.09.2021).

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергетики і їх державами-членами, з іншої сторони, від 21.03.2014 р. і від 27.06.2014 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text (дата звернення: 14.09.2021).

Siniša R., Perišin T. Judicial application of International Law in Southeast Europe. Berlin: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2015. 313 p.

Siniša R. Requirements of EU Membership and Legal Reform in Croatia. Politička misao : časopis za politologiju. 2001. Vol. 38, No. 5. P. 87–105.

Чайковська В. В. Про пряму дію Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом у правовій системі України. Национальный юридический журнал: теория и практика. 2015. No. 3. С. 109–113.

Бенедисюк І. М., Гумега О. В., Доманська М. Л., Львов Б. Ю. та ін. Посібник для суддів з інтелектуальної власності. Київ: К.І.С., 2018. 424 с.

Постанова Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 04 липня 2019 р., судова справа № 910/4947/18. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/82858256 (дата звернення: 14.09.2021).

Рішення Конституційного Суду України від 12.06.2007 р., судова справа № 1-2/2007. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v002p710-07#Text (дата звернення: 14.09.2021).

Рішення Конституційного Суду України від 16.10.2007 р., судова справа № 1-16/2007. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v008p710-07#Text (дата звернення: 14.09.2021).

Постанова Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду від 31.05.2021 р., судова справа № 640/8656/19. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/97284144 (дата звернення: 14.09.2021).

Постанова Шостого апеляційного адміністративного суду від 13.05.2021 р., судова справа № 320/1445/20. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/96865490 (дата звернення: 14.09.2021).

Рішення Одеського окружного адміністративного суду від 28.09.2020 р., судова справа № 420/4162/20. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/91810804 (дата звернення: 14.09.2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-28

Номер

Розділ

Розділ 11. Міжнародне право