Поняття та місце конкурентного права у правовій системі країн ЄС

Автор(и)

  • Ю.О. Степаник студентка 2-го року навчання за освітнім рівнем «Магістр», Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2021.04.65

Ключові слова:

конкуренція, антитрестівське право, картельне право, антимонопольне право, недобросовісна конкуренція, публічно-правовий

Анотація

В межах сучасного реформування конкурентного законодавства у європейських державах, що зумовлено підвищенням уваги до ринків у сфері IT-послуг, а зокрема програмного забезпечення та рішень для бізнесу, все більш актуальним стає питання природи конкурентного права і його місця в правовій системі та системі законодавства кожної окремої держави. Такі його ознаки розкриваються через низку характеристик, серед яких, особливості історичного розвитку, рівень концентрації ринків, розвиток окремих галузей тощо.

 Незважаючи на те, що основні принципи регулювання конкуренції в країнах Європейського Союзу закріплюються на наднаціональному рівні, їх історичним базисом є процес розвитку конкурентного права в окремих державах-членах.

Існування в юридичній науці двох моделей регулювання конкуренції – європейської та американської, дозволяє, в свою чергу, виділяти такі поняття як "конкурентне", "антимонопольне", "антитрестіське" та "картельне" право. Основна відмінність між ними полягає в межах правовідносин, що підпадають під сферу їх регулювання. Із визначенням кола правовідносин, постає питання і щодо приналежності конкурентного права до публічної чи приватної сфери.

У зв’язку із специфікою предмета регулювання, питання місця конкурентного права в загальній правовій системі залишається відкритим, що призводить до виникнення низки проблем як теоретичного, так і практичного характеру. В межах таких можемо виділити визначення статусу та кола повноважень спеціальних держаних органів, характер санкцій за порушення конкурентного законодавства та природу такої відповідальності.

В цьому аспекті постає питання і щодо природи процесів, що здійснюються в межах розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції чи заяв про надання дозволу на концентрацію або узгодженні дії, прав та обов’язків учасників таких процесів тощо.

Посилання

Ковтун М.С. Американська модель антимонопольного регулювання: особливості становлення та розвитку. Порівняльно-аналітичне право. 2017. № 4. С. 164-166.

Швидка Т. І. Економічна конкуренція: сучасний стан законодавчого забезпечення та перспективи його модернізації : монографія. Харків: Право, 2020. 374 с.

Смирнова К. В. Правове регулювання конкуренції в Європейському Союзі: теорія і практика : монографія. Одеса: Фенікс, 2015. 500 c.

Чудинов О.Р. Дихотомия в регулировании конкурентных отношений правом Франции. Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. 2011. № 4. С. 111-131. URL: https://vocable.ru/termin/konkurentnoe-pravo.html

Тернова О. А. Экономико-правовые аспекты юридической ответственности за нарушение правил конкуренции во Франции. Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2016. № 5. С. 49–53.

Бакалінська О.О. Конкурентне право : навчальний посібник. Київ : КНТЕУ, 2010. 250 с.

Корчак Н. М. Співвідношення конкурентного законодавства України з приватним та публічним правом. Науковий вісник гуманітарного університету. 2014. № 8. С. 147–149.

Удалов Т. Г. Конкурентне право : навчальний посібник. Київ : Школа, 2004. 496 с.

Шайхеев Т. И. О некоторых категориях конкурентного (антимонопольного) права. Современная конкуренция. 2012. № 3. С. 15-24. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-nekotoryh-kategoriyah-konkurentnogo-antimonopolnogo-prava/viewer

D. Gerber. Antitrust Law and Economic Analysis: The Swedish Approach. Hastings International and Comparative Law Review. 1984. Vol. 8. P. 1-39. URL: https://scholarship.kentlaw.iit.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=3484&context=fac_schol

Ус М. Природа конкурентного права, його місце в національній правовій системі. Вісник академії правових наук України. 2006. № 4. С. 235-242. URL: https://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/5416/1/Us_235.pdf

Швидка Т. І. Проблеми забезпечення добросовісної конкуренції та впровадження правил ринкової економіки. Підприємництво, господарство і право. 2021. № 3. С. 126–131. URL: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2021/3/20.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-28

Номер

Розділ

Розділ 11. Міжнародне право