Вплив застосування технологій штучного інтелекту на реалізацію та захист прав людини

Автор(и)

  • С.Р. Корнєєва аспірантка кафедри конституційного права та порівняльного правознавства юридичного факультету Ужгородського національного університету, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2021.04.69

Ключові слова:

права людини, штучний інтелект, правове регулювання, етико-правові принципи, право на приватність

Анотація

Дана стаття присвячена аналізу правових наслідків внаслідок застосування технологій, оснащених
штучним інтелектом на дотримання прав людини в Україні та світі загалом. Питання врегулювання
розробки, використання та утилізації таких технологій активно досліджуються в працях вчених іно-
земних країн. Проте, серед українських науковців ця тема до сих пір залишається менш дослідженою.
З огляду на швидкість розвитку таких технологій, впровадження їх у всі сфери суспільного життя, це
зумовлює гостру необхідність наявності правового регулювання цієї сфери відносин. Ми пропонуємо
дослідити, які виклики перед нами стоять сьогодні та вивчити досвід іноземних країн, які вже розпо-
чали та частково пройшли шлях розробки підходів до регулювання відносин, які виникають під час
застосування штучного інтелекту. В статті досліджено три-рівневу оцінку впливу штучного інтелекту
на права людини, яка включає аналіз якості навчальних даних, які використовуються для «навчання»
системи штучного інтелекту, аналіз ризиків на етапі проектування системи ШІ, та дослідження алго-
ритмів взаємодій системи штучного інтелекту з навколишнім середовищем. Також важливим питанням
аналізу є етична сторона питання регулювання систем, оснащених штучним інтелектом. З огляду на
це, в статті досліджено важливість правового закріплення етичних принципів та норм, які повинні
становити основу для розробки внутрішніх політик, законодавства та судової практики під час розгля-
ду спорів внаслідок порушення прав людини системами штучного інтелекту. Також здійснено аналіз
законності та етичності зберігання даних, в тому числі тих, які становлять приватну інформацію про
людину. Не менш важливою складовою превенції порушенню прав людини внаслідок застосування
вказаних технологій є етап оцінки ризиків при розробці законодавства з врегулювання, використання
технологій та з інших питань, пов’язаних зі сферою прав людини. Авторкою здійснено дослідження
причин та наслідків порушення прав людини внаслідок застосування до них цих технологій, а також
запропоновано механізми превенції та компенсації за такі порушення.

Посилання

Штучний інтелект та права людини. Ризики та можливості. Видавництво Беркманського центру аналітичних досліджень з вивчення інтернету та суспільства. Гарвардський університет, 2018. №2018-6.

Rebecca Wexler. Life, Liberty, and Trade Secrets: Intellectual Property in the Criminal Justice System.Stanford Law Review. 2017. Vol 7. № 5. PP. 1343–1429. URL: https://doi.org/10.2139/ssrn.2920883.

Anupam Chander. The Racist Algorithm?. Michigan Law Review. 2017. Vo. 115. № 6. P. 1023. URL:http://michiganlawreview.org/wpcontent/uploads/2017/04/115MichLRev1023_Chander.pdf.

Cynthia Dwork. Calibrating Noise to Sensitivity in Private Data Analysis in Theory of Cryptography.Springer Berlin Heidelberg. 2006.

Регламент Європейського парламенту і Ради Європи «Про захист фізичних осіб стосовно обробки персональних даних та про вільне переміщення таких даних і скасування Директиви No 95/46/EC» № 2016/679 від 27.04.2016.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-28

Номер

Розділ

Розділ 12. Філософія права