Універсальність прав людини, як основна їх властивість

Автор(и)

  • Д.А. Черваньова студентка 1 курсу факультету юстиції Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.02.5

Ключові слова:

міжнародні стандарти, права людини, універсальність, захист прав, права жінок, дискримінація, каталог прав людини

Анотація

Авторкою у роботі розглянуто питання захисту універсальних прав жінок. Перше на що звертається увага – це поняття прав людини та їх значення у світі, сутність універсальних прав людини. Стаття присвячена визначенню місця та ролі прав жінок у каталозі прав людини. Зокрема, на основі міжнародно-правового аналізу виділяються акти, що заклали фундамент правового захисту жінок; з опорою на міжнародні правові акти проводиться періодична систематизація найважливіших віх у формуванні прав жінок - визначаються формації у розвитку ґендерних прав; здійснюється аналіз правового статусу жінки в суспільстві з позицій як правового захисту, так і реального стану речей, тобто висвітлюються проблемні питання, що стоять перед подальшим удосконаленням захисту прав жінок.

Розглянуто міжнародну судову практику щодо захисту прав жінок. Наведені відповідні рішення Європейського суду з прав людини. Досліджено систему міжнародних універсальних стандартів прав людини, дано їхню характеристику. Охарактеризовано систему юридичного оформлення інституції прав жінок у контексті міжнародних стандартів, досліджено проблемні питання їх реалізації, забезпечення та захисту за допомогою основних механізмів захисту прав людини різного рівня, проаналізовано практику механізмів захисту прав людини Комітетом ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок.

Зроблено висновок, що основними проблемними питаннями під час реалізації прав жінок, які мають наскрізний характер, є застосування насильства у сім’ї та дискримінація у трудових відносинах. Саме цим питанням, як на рівні міжнародного співтовариства, так і в національних правових системах, у тому числі України, доцільно приділяти основну увагу.

Посилання

Мацькевич М. М. Ґенеза прав людини: правовий та філософський аспекти. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2014. № 4. С. 54-66.

Основи міжнародно-правових стандартів прав людини : навчальний методичний посібник / за ред. завідувача кафедри міжнародного та європейського права О. В. Бігняка. Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2019. 168 с.

Еванс, С. Народжена свободи: історія американських жінок / З. Еванс. М: Прогрес, 1993.

Жіноче виборче право Вікіпедія: вільна енциклопедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Жіноче_виборче_право (дата звернення: 27.05.2022)

Історико-політичні проблеми сучасного світу: Збірник наукових статей. Чернівці: Рута, 2010. Т. 21-22. 308 с.

Загальна декларація прав людини : Міжнародний документ від 10.12.1948 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text (дата звернення: 27.05.2022)

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (з протоколами) : Міжнародний документ від 04.11.1950 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text (дата звернення: 27.05.2022)

Європейська соціальна хартія (переглянута) : Міжнародний документ від 03.05.1996 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_062#Text (дата звернення: 27.05.2022)

Декларація про ліквідацію дискримінації щодо жінок: Міжнародний документ від 07.11.1967 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_386#Text (дата звернення: 28.05.2022)

Конвенція Організації Об'єднаних Націй про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок: Міжнародний документ від 18.12.1979 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_207#Text (дата звернення: 28.05.2022)

Конвенція Ради Європи про запобігання та боротьбу з насильством щодо жінок та домашнім насильством: Міжнародний документ від 11.05.2011 року. URL: https://ips.ligazakon.net/document/mu11251 (дата звернення: 29.05.2022)

Case of Talpis v. Italy № 41237/14. URL: https://johan-callewaert.eu/wp-content/uploads/2021/12/CASE-OF-TALPIS-v.-ITALY.pdf (дата звернення: 29.05.2022)

Case of Emel Boyraz v. Turkey № 61960/08. URL: https://www.law.cornell.edu/women-and-justice/resource/the_case_of_emel_boyraz_v_turkey (дата звернення: 30.05.2022)

Case of Hulya Ebru Demirel v. Turkey № 30733/08. URL: https://laweuro.com/?p=7358 (дата звернення: 30.05.2022)

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-24

Номер

Розділ

Розділ 1. Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень