Інформаційно-аналітичні ресурси щодо розвитку сучасного парламентаризму

Автор(и)

  • Ю.С. Палєєва старший викладач кафедри права, політології та міжнародних відносин Університету імені Альфреда Нобеля, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8284-1425
  • Н. В. Бочарова доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри права, політології та міжнародних відносин Університету імені Альфреда Нобеля, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9256-9493
  • Т.А. Тодорошко кафедри права, політології та міжнародних відносин Університету імені Альфреда Нобеля, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1890-8119

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.02.7

Ключові слова:

парламентаризм, міжпарламентське співробітництво, Верховна Рада, депутати парламенту, представницька демократія

Анотація

Взаємодія національних парламентів на міжнародній арені потребує інформаційного забезпечення, яке надається не тільки по лінії міжнародних парламентських організацій і об’єднань, але і шляхом створення спеціальних веб-платформ, які містять різноманітну інформацію про діяльність, проблеми та перспективи розвитку парламентів країн світу і визначають загальні тенденції розвитку інституту парламентаризму. У статті наведена характеристика веб-порталу AGORA, який позиціанує себе в якості «лідируючої глобальної платформи знань про парламентський розвиток». Його мета полягає у централізації і обміну знаннями про розвиток парламентаризму, а також розробці і демонстрації високоякісних ресурсів для підтримки парламентів і наданні відповідної інформації для політиків і академічних кіл. У листопаді 2020 року була запущена нова модернізована версія AGORA, яка включає три напрямки: 1) накопичення та обмін знаннями в сфері парламентаризму, 2) координація обміну досвідом і вироблення рекомендацій щодо кращих практик в сфері парламентської діяльності, 3) розробка та проведення електронних учбових курсів для парламентарів та парламентського персоналу з різноманітних проблем (клімат, гендерні питання, бюджети, взаємодія з громадянським суспільством). Аналізуються найбільш цікаві і інноваційні матеріали AGORA, особливий акцент зроблений на висвітлені проблем розвику сучасного українського парламентаризму та конкретної діяльності Верховної Ради України. Наведені у статті факти свідчать, що міжнародний веб-портал AGORA є авторитетним чинником для формування уявлень міжнародної спільноти про процеси і події сучасного парламентського розвитку. Використання його публікацій сприятиме більш чіткому розумінню і адекватній оцінці стану справ в сфері представницької демократії і здійснення народовладдя.

Посилання

AGORA. Portal for Parliamentary Development. URL: https:// www.agora-parl.org/

Studies and Publications. AGORA. URL: https://www.agora-parl.org/studies-and-publications

Parliaments & Extractive Industries. URL: http://old.agora-parl.org/extractives/about

Parlıamentary Actıon on Gender and Renewable Energy. Modul 1. Introductıon. URL: http://old.agora-parl.org/toolkit/gender/module1_1

“Green Book” of the Ukrainian Parliamentarism: talking points. Kyiv, January 24, 2008. 12 p. URL: https://www.agora-parl.org/sites/default/files/agora-documents/Green%20Book%20of%20the%20Ukrainian%20Parliamentarism%20-%20talking%20points.pdf

Про подальший розвиток ініціатив «Зеленої книги» див.: «БІЛА КНИГА» українського парламентаризму (Концепція змін до законо- давчих актів України щодо підвищення ефективності функціонування ВРУ). URL: https://parlament.org.ua/2010/04/02/white-book-for-ukr-parlament/

Cost of politics in Ukraine. Editor Andriy Meleshevych. Westminster Foundation for Democracy (WFD), 2016. 19 p. URL: https://www.agora-parl.org/sites/default/files/agora-documents/Cost%20of%20politics%20in%20Ukraine.pdf

Human Rights and Parliaments: Handbook For Members And Staff. The Westminster Consortium for Parliaments and Democracy programme 272 р. URL: https://www.agora-parl.org/sites/default/files/agora-documents/Human%20Rights%20and%20Parliaments.pdf

Strengthening parliamentary capacity for the protection and realisation of human rights. Editors Brian Chang and Graeme Ramshaw. Westminster Foundation for Democracy (WFD), 2017. 51 p. URL: https://www.agora-parl.org/sites/default/files/agora-documents/Strengthening%20parliamentary%20capacity%20for%20the%20protection%20and%20realisation%20of%20human%20rights.pdf

Lessons for Ukraine from the UK Experience of Parliamentary Opposition. Duncan Hiscock, International Centre for Policy Studies (ICPS), 2003. URL: https://www.agora-parl.org/sites/default/files/agora-documents/opposition_in_the_uk_e.pdf

Parliamentary Immunity Brief: A Summary of Case Studies of Armenia, Ukraine and Guatemala. This document is a summary of a publication that was produced for review and funded by the United States Agency for International Development in February 2006. URL: https://www.agora-parl.org/sites/default/files/agora-documents/USAID%20-%20Parliamentary%20Immunity%20Brief-A%20Summary%20of%20Case%20Studies%20-%202006%20-%20EN%20-%20PI.pdf

Politics Meets Policies. The Emergence of Programmatic Political Parties. International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2014. 139 р. URL: https://www.agora-parl.org/sites/default/files/agora-documents

Відкритий Парламент» – міжнародна ініціатива, яка координується відповідною робочою групою з питань законотворчої відкритості, що в рамках Ініціативи «Партнерство «Відкритий уряд» працює над поширенням найкращих практик відкритості парламентських процесів.URL: https://cedem.org.ua/direction-verhovenstvo-prava/vidkrytyj-parlament-2/

The Open Parliament: Media and Communications. URL: https:// www. agora-parl .org/node/1049

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-24

Номер

Розділ

Розділ 2. Конституційне право; муніципальне право