Забезпечення прав дітей в умовах збройного конфлікту в Україні

Автор(и)

  • І.І. Пилипишина аспірант кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права Донецького національного університету імені Василя Стуса, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9344-1782
  • О.Г. Турченко кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права Донецького національного університету імені Василя Стуса, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7446-1289

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.02.11

Ключові слова:

права дитини, збройний конфлікт, безпека, агресія, захист прав дитини

Анотація

Забезпечення мирного співіснування людей та захист миру і добробуту є головними завданнями будь-якої держави. Країни усього світу спрямовують значні зусилля та ресурси для створення та функціонування міжнародних організацій, метою яких є недопущення збройних конфліктів, наслідком яких є масове порушення прав людини, зокрема дитини. Діяльність значної кількості міжнародних організацій спрямована саме на забезпечення безпеки своїх країн-членів. Це ще раз підкреслює важливість забезпечення права на безпеку людини, зокрема дитини, враховуючи, що вона належить до особливо вразливої категорії осіб, які потребують захисту.

Під час збройних конфліктів діти потерпають від порушення прав в більшій мірі.

У статті проведено дослідження наслідків впливу збройної агресії на життя дитини та виявлено особливості забезпечення окремих прав дитини в умовах збройного конфлікту в Україні.

Проаналізовано кількість постраждалих дітей в Україні внаслідок збройної агресії РФ, звернуто увагу на питання забезпечення права дитини на безпеку, законодавчого регулювання забезпечення права дитини на освіту, а також проблемні аспекти, які виникають під час реалізації цього права. Досліджено особливості влаштування дітей, які залишилися без батьківського піклування, внаслідок вторгнення РФ на територію України, до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей.

Зроблено висновок, що державам, як основним відповідальним суб’єктам за життя, безпеку їх населення, необхідно підвищувати рівень координації і взаємодії щодо потреб дітей і молоді під час збройних конфліктів і в постконфліктних ситуаціях. Сторони збройного конфлікту повинні чітко дотримуватися зобов’язань, щодо захисту цивільних осіб загалом, дітей, зокрема, не тільки за міжнародним гуманітарним правом, а і за нормами загального міжнародного права.

Посилання

Ювенальні прокурори: 219 дітей загинули в Україні через збройну агресію РФ : Офіс Генерального прокурора. URL: https://www.gp.gov.ua/ua/posts/yuvenalni-prokurori-219-ditei-zaginuli-v-ukrayini-cerez-zbroinu-agresiyu-rf-2 (дата звернення: 01.05.2022).

Турченко О.Г. Право дитини на безпеку під час збройного конфлікту. Політичне життя. 2019. № 2. С. 6–14. URL: https://doi.org/10.31558/2519-2949.2019.2.1.

Конвенція про права дитини від 20 листопада 1989 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021 (дата звернення: 22.05.2022).

Конвенція про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_154 (дата звернення: 22.05.2022).

Про введення воєнного стану в Україні : Указ Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64/2022 / Президент України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/64/2022 (дата звернення: 22.05.2022).

Про правовий режим воєнного стану : Закон України від 12 травня 2015 р. № 389-VIII / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19 (дата звернення: 22.05.2022).

Про охорону дитинства: Закон України від 26 квітня 2001 р. № 2402-III / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14 (дата звернення: 22.05.2022).

Як допомогти дитині правильно – роз’яснення Мінсоцполітики: Міністерство соціальної політики України: вебсайт. URL: https://www.msp.gov.ua/news/21549.html (дата звернення: 22.05.2022).

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо захисту прав дітей на період надзвичайного або воєнного стану: Постанова Кабінету Міністрів України від 22 березня 2022 р. № 349. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/349-2022-%D0%BF (дата звернення: 22.05.2022).

Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу: Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2022 р. № 564. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/564-2002-%D0%BF (дата звернення: 22.05.2022).

Про затвердження Положення прийомну сім’ю типу: Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2022 р. № 565. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/565-2002-%D0%BF (дата звернення: 22.05.2022).

Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини: Постанова Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2008 р. № 866. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/866-2008-%D0%BF (дата звернення: 22.05.2022).

Поощрение и защита всех прав человека, гражданских, политических, экономических, социальных и культурных прав, включая право на развитие. Право на образование в чрезвычайных ситуациях : Доклад Специального докладчика по праву на образование Вернора Муньоса, A/HRC/8/10, 20 мая 2008 года. URL: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G08/135/35/PDF/G0813535.pdf?OpenElement (дата звернення: 22.05.2022).

МОН: Всім закладам освіти рекомендовано припинити освітній процес та оголосити канікули на два тижні : Міністерство освіти і науки України : вебсайт. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/mon-vsim-zakladam-osviti-rekomendovano-pripiniti-osvitnij-proces-ta-ogolositi-kanikuli-na-dva-tizhni (дата звернення: 22.05.2022).

Про практику застосування трудового законодавства у галузі освіти і науки під час дії правового режиму воєнного стану : Лист Міністерства освіти і науки України від 07 березня 2022 р. № 1/3378-22. URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-praktiku-zastosuvannya-trudovogo-zakonodavstva-u-galuzi-osviti-i-nauki-pid-chas-diyi-pravovogo-rezhimu-voyennogo-stanu (дата звернення: 22.05.2022).

Про деякі питання організації здобуття загальної середньої освіти та освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні : Наказ Міністерства освіти і науки України від 28 березня 2022 р. № 274. URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-deyaki-pitannya-organizaciyi-zdobuttya-zagalnoyi-serednoyi-osviti-ta-osvitnogo-procesu-v-umovah-voyennogo-stanu-v-ukrayini (дата звернення: 22.05.2022).

Про внесення змін до деяких законів України щодо державних гарантій в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану : Закон України від 15 березня 2022 р. № 2126-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2126-20 (дата звернення: 22.05.2022).

Турченко О.Г. Україна проти росії: юридичний фронт. Весняні юридичні читання – 2022. Сучасні проблеми законодавства, практики його застосування та юридичної науки. Випуск XXХІ: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Весняні юридичні читання – 2022». 28 квітня 2022 р., Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2022. С. 158–161.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-24

Номер

Розділ

Розділ 2. Конституційне право; муніципальне право