Особливості співвідношення конституційного процесу та внесення змін до конституції

Автор(и)

  • В. Ковтуняк здобувач кафедри конституційного права та порівняльного правознавства ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.02.12

Ключові слова:

внесення змін до конституції, конституційний процес, конституціоналізм, захист прав і свобод людини і громадянина, конституція

Анотація

У статті досліджуються теоретичні та практичні питання аналізу та розуміння внесення змін до конституції як складового елементу конституційного процесу. Визначено особливі властивості конституцій, які впливають на процес внесення змін до основного закону. Проаналізовані розуміння конституційного процесу в сучасний період, його завдання та складові елементи, досліджено його цілі та мету. Означено основні стадії процедури внесення змін, які спостерігаються на практиці та їх особливості. Визначено процес внесення змін до конституції як елемент конституційний процесу у формуванні та утвердженні засад конституціоналізму, створення умов функціонування конституції з метою забезпечення та захисту прав і свобод людини і громадянина. Вказується, заборонити вносити зміни до конституції не можна, та й не є необхідним. Саме тому в конституціях встановлюється особлива процедура, яка регламентує процес внесення до неї змін (формальний аспект) та певні змістовні критерії, тобто положення, які, наприклад, не можуть бути змінені (матеріальний аспект).

Встановлено, конституційний процес часто розглядають саме як процес прийняття конституції, однак його розуміння на сьогодні є ширшим і може розглядатись як процес, шлях для утвердження реальної вищості конституції, реалізації її принципів, реальне обмеження влади народом та формування конституціоналізму. В більшості країн світу конституція вже є прийнятою, однак у всіх забезпечено її реальне виконання як сторони держави, так і зі сторони суспільства, людини. Внесення змін до конституції можна вважати складовим елементом конституційного процесу, спрямованого на формування «живої» та  актуальної конституції, коли її функціонування спрямоване на реальне утвердження основоположних правових принципів та забезпечення гарантування та захисту права ста свобод людини і громадянина.

Посилання

Байрачна Л. К. Конституція як інструмент легітимації державної влади. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки. 2017. Вип. 4, т. 1. С. 41–46.

Бориславська О. Конституційна реформа як шлях формування в Україні конституційної системи обмеженого правління (на основі досвіду європейської моделі конституціоналізму). Право України. 2014. № 7. С. 47-54.

Ковальчук В. Б. Конституція як основа легітимності публічної влади в правовій демократичній державі. Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". 2010. №2. URL: https://lj.oa.edu.ua/articles/2010/n2/10kvbpdd.pdf.

Колюх В. В. Конституційний процес як різновид політичного процесу. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка: філософія, політологія. № 1(119)/2015. С. 114-116.

Крусян А. Фактори конституційного процесу в сучасній Україні: у пошуках стабільності та демократичного розвитку. Право України. 2014. № 7. С. 167-174.

Купрій В. Правове регулювання процесу внесення змін до конституцій окремих держав світу (порівняльно-правовий аспект). Jurnalul juridic national: teorie şi practică, 2017. Т. 28. № 6-2. С. 33-38.

Купрій В. Порядок внесення змін до конституції у зарубіжних країнах. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. № 6. 2017. С. 44-50.

Куян І. Конституційний процес як засіб забезпечення суверенітету в Україні. Право України. 2014. № 7. С. 45-63.

Майданник О. О. Конституційне право України: Навч. посіб. Київ: Алерта, 2011. 380 с.

Тацій В. Актуальні питання розвитку вітчизняного конституціоналізму на сучасному етапі державотворення. Вісник Академії правових наук України. 2008. №3(54). Харків : Право, 2008. С. 35-42.

Шаповал В. Феномен конституції як основного закону. Право України. 2014. № 7. С. 64-84.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-24

Номер

Розділ

Розділ 2. Конституційне право; муніципальне право