Що таке сексизм?

Автор(и)

  • І.Є. Словська доктор юридичних наук, професор, професор кафедри конституційного права та галузевих дисциплін, Національний університет водного господарства та природокористування, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9587-2300

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.02.17

Ключові слова:

сексизм, сексистська ідеологія, захист жінок, визволення жінок, чоловічий шовінізм, фемінізм, сексистське ставлення, стать, гендер

Анотація

Стаття присвячена дослідженню поняття та класифікації сексизму. Підкреслено, що слово «сексизм» стало широко відомим під час жіночого визвольного руху 1960-х років. На той час дослідники феміністичного руху зазначали, що пригнічення жінок було поширене майже в усьому людському суспільстві і вони почали говорити про сексизм замість чоловічого шовінізму. Тоді як чоловіки-шовіністи, зазвичай, були окремими особами, які висловлювали переконання у своїй виключності над жінками, сексизм посилався на колективну поведінку, яка відображає суспільну модель в цілому. Підкреслено, що сьогодні сексизм означає дискримінацію за статтю чи гендером, або переконання, що, оскільки чоловіки перевершують жінок, дискримінація є виправданою.

У статті наголошується, що сексизм включає погляди, ідеологію, переконання, теорії та ідеї, які обгрунтовують перевагу однієї групи (зазвичай чоловіків) над іншою (зазвичай жінками) і які виправдовують пригнічення членів цієї групи на основі статі чи гендеру. Крім того, сексизм охоплює практичну діяльність, інституції, які його провадять, а також способи пригнічення.

Підсумовано, що існує кілька різних видів сексизму, і кожен з них може мати шкідливі наслідки. Шість основних типів сексизму включають: доброзичливий сексизм і ворожий сексизм (доброзичливий сексизм зазвичай виникає з бажання захистити жінок через переконання, що жінки за своєю природою слабкіші, чутливіші чи невинніші, ніж чоловіки. Тоді як ворожий сексизм карає жінок через призму насильницьких традиційних гендерних норм, доброзичливий сексизм заохочує ці традиційні ролі); амбівалентний сексизм (цей тип сексизму поєднує як ворожі, так і доброзичливі форми. Він є симбіозом суперечливих переконань, що жінки одночасно тендітні й беззахисні, а також маніпулятивні й поблажливі); міжособистісний сексизм (цей вид сексизму виникає у повсякденних взаємодіях з партнерами); інтерналізований сексизм (самосприйняття сексизму); інституційний сексизм (цей тип сексизму виникає, коли такі установи, як ЗМІ, охорона здоров’я, правоохоронні органи, освіта, релігія та банківська справа, посилюють сексистську ідеологію).

Причини сексизму: завчені переконання про традиційні гендерні ролі; закони, які заохочують різне ставлення до чоловіків і жінок; сексистські образи та мова в поп-культурі та ЗМІ; відсутність політики реагування або покарання за сексизм на робочому місці, у школах та інших секторах.

Посилання

Carter J. Women’s rights. URL: http://www.peaceworldwide.org/

Круглова Д. Что такое сексизм, и как он проявляется? Infoburo. 15.09.2017. URL: https://informburo.kz/

What Is Sexism? Defining a Key Feminist Term. ThoughtCo. URL: https://www.thoughtco.com/

Strong R. How to Recognize and Address Sexism — and When to Get Support. Healthline. April 4, 2022. URL: https://www.healthline.com/

Leonard J. 6 types of sexism, examples, and their impact. MedicalNewsToday. May 27, 2021. URL: https://www.medicalnewstoday.com/

Sexism and Violence Against Girls and Women. Safe@School. URL: https://www.safeatschool.ca/

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-24

Номер

Розділ

Розділ 3. Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право