Визначення інформації про фізичну особу у складі об’єктів цивільних прав міжнародним та національним законодавством

Автор(и)

  • Лілія Князєва-Єрмоленко доцент кафедри права та правового регулювання авіаційної діяльності Льотна академія Національного авіаційного університету кандидат юридичних наук, доцент, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0305-7494
  • Любов Мошняга доцент кафедри права та правового регулювання авіаційної діяльності Льотна академія Національного авіаційного університету кандидат юридичних наук, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9565-735X

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.02.19

Ключові слова:

правовідносини з інформацією, приватні інтереси, публічні інтереси, порядок доступу до інформації, правовий режим інформації, регулювання інформаційних відносин, речове право, відносини охорони й захисту прав та інтересів, носій інформації

Анотація

У статті досліджено та вивчено правовий фундамент інформаційної безпеки, що  будується на засадах принципового розподілу всього обсягу юридично значимої інформації на два види: загальнодоступна інформація та інформація з обмеженим доступом.

Правовий режим інформації покликаний охороняти відомості, вільний обіг яких може порушити права та інтереси держави, суспільства і окремої особи, забезпечити інформаційну незалежність суб’єктів приватного права у відносинах із державою і між собою, узгодити публічну потребу у свободі інформації та право кожного на збереження таємниці.

Обіг інформації у суспільстві дає підстави для висновку про появу нового виду суспільних відносин – інформаційних, що є об’єктом правового регулювання. В умовах загальнонаукової новизни інформації як предмета дослідження, при відсутності великого обсягу законодавчої і судової практики правова наука об’єктивно не може мати у своєму розпорядженні глибокі пізнання в даній галузі.

Найбільший інтерес теоретиків і практиків в останні роки викликають питання, пов’язані з цивільно-правовим регулюванням інформаційних відносин, реалізацією та захистом інформаційних прав, дослідженнями особливостей інформації як об’єкта цивільних правовідносин, суб’єктного складу і змісту інформаційних правовідносин, принципів функціонування інформаційних правовідносин.

Важливість проблем реалізації інформаційних прав, зокрема, дотримання, виконання та використання норм інформаційного законодавства і особливо – цивільно-правових аспектів реалізації інформаційних прав, специфіка реалізації інформаційних прав у сфері особистих немайнових правовідносин є підставою для проведення дослідження в рамках даної статті.

Посилання

Про захист персональних даних : закон України від 01.06.2010 р. № 2297 – VІ [Електронний ресурс] / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2297-17.

Лушникова М. В., Лушников А. М. Право на информацию субъектов трудового права / М. В. Лушникова, А. М. Лушников // Государство и право. – 2004. – № 6. – С. 42–48.

Доступ до інформації та електронне урядування / Автори- упорядники М. С. Демкова, М. В. Фігель. – К. : Факт, 2004. – 336 с.

Про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних : Конвенція № 108 Ради Європи від 28.01.1981 р. [Електронний ресурс] / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_326.

Про захист фізичних осіб при обробці персональних даних і про вільне переміщення таких даних : Директива Європейського парламенту і Ради ЄС від 24.10.1995 № 95/46/ЄС [Електронний ресурс] / Офіційний веб- сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_242.

Директива Європейського Парламенту і Ради ЄС стосовно обробки персональних даних та захисту конфіденційності в секторі електронних засобів зв’язку (Директива про конфіденційність і електронні засоби зв’язку) від 12.07.2002 року № 2002/58/ЄС [Електронний ресурс] / 196 Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_b34.

Баранов А. А., Брыжко В. М., Базанов Ю. К. Защита персональных данных / А. А. Баранов, В. М. Брыжко, Ю. К. Базанов. – К. : Национальное агентство по вопросам информатизации при Президенте Украины, 1998. – 128 с.

Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус : закон України від 20.11.2012 № 5492 – VІ [Електронний ресурс] / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5492-vi.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-24

Номер

Розділ

Розділ 3. Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право