Правові проблеми функціонування фінансової системи України в період дії воєнного стану

Автор(и)

  • В.М. Дудник здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Навчально-наукового інститут права Державного податкового університету, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9584-2718
  • А.В. Гарбінська-Руденко кандидат юридичних, доцент, доцент кафедри публічного права Державного податкового університету, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0971-1234
  • Ю.Г. Яценко здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Навчально-наукового інституту права Державного податкового університету, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.02.25

Ключові слова:

фінанси, фінансова система, бюджет, фінансування, валютна система, військова агресія, податки

Анотація

Стаття присвячена дослідженню змін та правових проблем функціонування фінансової системи України, які виникли в результаті повномасштабної війни РФ проти України та запровадження воєнного стану з 24 лютого 2022 року. Станом на сьогодні, введення воєнного стану в Україні спричинило значні зміни в усіх сферах життя без виключення, зокрема зміни також відбулися у фінансовій системі України. Досконала та розвинена фінансова система – є прикладом єдності фінансових ресурсів і, відповідно, запорукою повноцінного виконання державою, визначених чинним законодавством, завдань і функцій.    

          Доведено, що фінансова система нерозривно пов’язано з функціонуванням держави, адже вона є інструментом накопичення та раціонального використання фінансових ресурсів. Аналіз особливостей функціонування фінансової системи України в період воєнного стану дає змогу оцінити масштаби змін, які відбулися, визначити їх вплив на соціально-економічні процеси в державі, можливі наслідки таких змін та шляхи врегулювання.

          У статті визначено основні зміни та досліджено проблемні аспекти функціонування фінансової системи у теперішній час. Доведено, що зміни не завжди мають позитивний характер і в їх процесі їх реалізації можуть виникати труднощі. Авторами резюмується, що найбільших змін зазнали Державний бюджет України та місцеві бюджети, які зазнали найбільшого навантаження в усіх можливих аспектах. У статті обґрунтовується, що основна частина фінансових ресурсів спрямована на забезпечення оборонних та соціальних потреб держави, також гостро постали проблеми незбалансованості видатків та доходів бюджету, значна державна заборгованість та нераціональний розподіл витрат.

          Проаналізовано, що значних змін також зазнав і валютний ринок, який є складовою фінансового ринку. Обґрунтовано, що попри все валютний ринок України продовжує функціонувати з урахуванням обмежень, запроваджених на період дії воєнного стану відповідними органами державної влади і стосуються валютного регулювання з метою збереження фінансових ресурсів у країні.

          У статті піднімаються питання аналізу як вже відомих шляхів вирішення проблем функціонування фінансової системи та так і пошук нових, що забезпечують адаптацію фінансової системи до сучасних потреб, зокрема забезпечення потреб оборони України та безперебійного функціонування системи державних фінансів.

Посилання

Нестеренко А.С. Визначення «фінансової системи» та її структурний склад. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. 2013. № 6–3. Том 1. С. 72–75.

Мейш А.В. Перспективи розвитку фінансової системи України. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2019. №1. С. 70-74.

Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану: Постанова Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 р. № 590. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/590-2021-%D0%BF#Text (дата звернення: 19.05.2022)

Про Державний бюджет України на 2021 рік: Закон України від 15 грудня 2020 р. № 1082-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1082-20#n219 (дата звернення: 20.05.2022).

Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану : Постанова Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 р. № 252. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/252-2022-%D0%BF#Text (дата звернення: 20.05.2022).

Про основи національного спротиву: Закон України від 16 липня 2021 р. № 1702-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1702-20#Text (дата звернення: 22.05.2022).

Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану: Постанова Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 р. №18. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0018500-22#Text (дата звернення: 23.05.2022).

Історичний закон про ленд-ліз для України: що це нам дасть. URL: https://armyinform.com.ua/2022/05/10/istorychnyj-zakon-pro-lend-liz-dlya-ukrayiny-shho-cze-nam-dast/ (дата звернення: 23.05.2022).

Ленд-ліз і $33 млрд. Що дасть нова допомога США. URL: https://tsn.ua/ato/zakon-pro-lend-liz-vid-ssha-scho-ce-take-i-yak-vpline-na-ekonomiku-ukrayini-2032177.html (дата звернення: 23.05.2022).

Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства на період дії воєнного стану: Закон України” від 24.03.2022 р. № 2142. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2142-20#Text

Про деякі питання комплексної підтримки суб'єктів господарювання міста Києва під час дії воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 2102-IX: Рішення Київської міської ради від 30.03.2022 № № 4551/4592. URL: https://kmr.gov.ua/sites/default/files/4551-4592.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-24

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право