Правове забезпечення фінансової безпеки держави в умовах воєнного стану.

Автор(и)

  • Д.В. Коробцова кандидат юридичних наук, доцент кафедри правового забезпечення підприємницької діяльності та фінансової безпеки Харківського національного університету внутрішніх справ, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2571-8433

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.02.27

Ключові слова:

фінансове законодавство, Державний бюджет України, доходи бюджету, видатки бюджету, бюджетний процес, податки, бюджетна безпека, фінанси банківської системи, безпека фінансів приватних підприємств

Анотація

Стаття присвячена дослідженню сутності основних складових фінансової безпеки держави як умови забезпечення функціонування національної економіки в обставинах воєнного стану на підставі фінансового законодавства та надання пропозицій щодо його забезпечення. Виокремленню актуальних загроз та ризиків фінансовій безпеці України та дослідження компетенції держави щодо забезпечення фінансової безпеки України від реальних та потенційних загроз. Пошуку джерел фінансування та визначення напрямів використання фінансових ресурсів є основою забезпечення захисту і розвитку виробництва в країні у мирні часи і вкрай важливо, у воєнні. Стаття підготовлена із застосуванням чинних нормативно-правових актів, які мають відношення до даної теми та проблеми. Актуалізовано та охарактеризовано основні загрози та ризики фінансовій безпеці України. Проаналізовано процес розвитку питань правового забезпечення фінансової безпеки держави. Визначено особливості вітчизняного законодавчого забезпечення фінансової безпеки держави. Обґрунтовується, що фінансова безпека держави, як складова економічної безпеки залежить від її елементів, що мають вплив на забезпечення національної безпеки в цілому. Забезпечення заходів, що мають вплив на забезпечення  фінансової безпеки, а саме безпеку бюджетної системи, банківської системи, податкової системи та у сфері фінансів підприємств, що діють в країні в період війни. Створення державно-приватного механізму господарювання, який регулює відносини у державному секторі економіки, діяльність якого націлена на забезпечення обороноздатності країни, і фінанси якого знаходяться під повним контролем держави. Фінансова безпека України, що знаходиться у війні, визначається станом обігу фінансових ресурсів з метою забезпечення фінансування армії, оборонної галузі, здатністю підприємств, регіонів, суб’єктів підприємницької діяльності отримати та направити фінансові ресурси на захист країни, на забезпечення систематичного відтворення матеріального виробництва. Забезпечення фінансової безпеки держави у стані війни потребує державного регулювання банківської системи та підприємництва.

Посилання

Про національну безпеку України. Закон України від 21.07. 2018. № 2469-V111 в ред. від 24.11.2021. Відомості Верховної Ради України від 03.08.2018. № 31. стор. 5. ст..241. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#top

Полторак А. С. Теоретична концептуалізація фінансової безпеки держави. Фінансовий простір. 2020. № 4 (40). С.28-42. URL: https://fp.cibs.ubs.edu.ua/index.php/fp/issue/view/40

Мелих О. Фінансова безпека держави: сутність, критерії оцінки та превентивні заходи зміцнення. Економічний аналіз. 2013. Випуск 12. Ч. 3. с. 266-272 URL: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/11687/1/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F%202013_1.pdf

Гетманець О. П. Фінансово безпека, як об’єкт правового регулювання. Підприємство, господарство і право. 2020. № 3. С. 218-223 URL: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/8567/38.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Романів В.В. Дорошенко Н.О. Фінансова безпека України. Економіка, управління та адміністрування. 2019. №4 (90). С. 230-235 URL: file:///C:/Users/HP/Downloads/193108-%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%96-430261-1-10-20200127.pdf

Марченко О. М., Пушак Я. Я., Ревак І. О. Фінансова безпека держави : навч. посібник. Львів, 2020. 356 с. URL: http://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/1234567890/2964/1/FinansovaBezpeka_30-04_2020.pdf

Стратегія економічної безпека України на період до 2025. Указ Президента України від 11.08.2021. № 347/2021 . Урядовий кур'єр від 13.08.2021. № 156 URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/347/2021#Text

The State of Financial Security 2020: A Framework for Recovery and Resilience URL:https://www.citigroup.com/citi/foundation/data/The-State-of-Financial-Security-2020-1.pdf?ieNocache=116 // Ida Rademacher. 32с.

Деякі питання казначейського обслуговування Розпорядження Кабінету міністрів України від 25.02.2022 р. № 182-р URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-kaznachejskogo-obslugovuvannya-182-250222

Вінокуров Я. Що з державними фінансами та вистачить Україні грошей? Роз’яснення. Економічна правда. 5.04.2022 URL: https://www.epravda.com.ua/publications/2022/04/5/685230/

Про основні засади грошово-кредитної політики на період воєнного стану. Рішення Ради Національного банку України від 15.04.2022. № 4рд. URL: https://ips.ligazakon.net/document/PB22087

Економічний стан в умовах ВС. Єкономічна Експертна Платформа URL: https://economics.org.ua/index.php/blog/377-economika-vv

«Про внесення змін до розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України та інших законодавчих актів України» . Закон України №2134-ІХ від 15.03.2022. "Голос України" №61 від 20 березня 2022 року. https://auc.org.ua/novyna/nabuly-chynnosti-zminy-do-byudzhetnogo-kodeksu-ukrayiny-shchodo-zalyshkiv-subvenciy-ta

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-24

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право