Економічне насильство як спосіб вчинення домашнього насильства: відмежування адміністративного правопорушення від злочину

Автор(и)

  • І.А. Кравченко кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри конституційного та дміністративного права і процесу ЧНУ ім. Петра Могили, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.02.29

Ключові слова:

домашнє насильство, економічне насильство, системність, суспільно небезпечні наслідки, фізичне страждання, психологічне страждання

Анотація

У статті досліджено економічне насильство як вид домашнього насильства, за яке передбачено адміністративну та кримінальну відповідальність. Визначено критерій відмежування економічного насильства як способу вчинення домашнього насильства, передбаченого ст. 173-2 КУпАП від діяння, визначеного у ст. 173-2 КК України. Констатовано, що адміністративна та кримінальна відповідальність настає у разі вчинення домашнього насильства трьома способами: фізичним, психологічним чи економічним. Це зумовлює труднощі у практичній діяльності при розмежуванні ст. 173-2 КУпАП і ст. 126-1 КК України, оскільки об’єктивна сторона їх складів визначена невичерпно. Обгрунтовано доцільність виключення зі ст. 126-1 КК України поняття «систематичне», оскільки чинна редакція суперечить меті криміналізації діяння домашнє насильство та створює перешкоди у правозастосуванні вказаної спеціальної кримінально-правової норми. Наголошено на необхідності законодавчого тлумачення поняття зі ст. 173-2 КУпАП «шкода фізичному або психічному здоров’ю» та зі ст. 126 КК України «насильство, що призводить до фізичних або психологічних страждань».

З’ясовано, що у законодавчих визначеннях економічного насильства та діяння економічного характеру конструкція «та інші правопорушення економічного характеру» та сполучник «тощо» свідчить про те, що діяння економічного характеру як спосіб вчинення домашнього насильства не можуть бути передбаченими у законодавстві вичерпно, оскільки економіка знаходиться у постійному розвитку та відповідно насильство в контексті правопорушення, яке досліджуємо, може набувати нових форм.

Визначено, що головною його ознакою економічного домашнього насильства є маніпулювання суб’єктом злочину або правопорушення матеріальними благами, що призводить до негативних психологічних або/та фізичних наслідків для потерпілого.

За результатами дослідження, виокремлено критерій розмежування домашнього насильства, передбаченого ст. 126-1 КК України від діяння, визначеного у ст. 173-2 КК України, яким повинні виступати наслідки, які спричинило протиправне діяння. Тобто необхідно визначати рівень суспільної небезпеки шкоди, що настала після вчинення діяння економічного характеру, яке охоплює законодавча категорія «домашнє насильство».

Висловлено пропозиції щодо подальшого удосконалення законодавства у сфері адміністративного та кримінального права щодо положень, які закріплюють юридичну відповідальність за вчинення домашнього насильства в Україні.

Посилання

Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. Дата оновлення: 21.02.2019. URL: zakon.rada.gov.ua/go/254к/96-вр. (дата звернення: 14.11.2021).

Про запобігання та протидію домашньому насильству: Закон України від 07.12.2017 р. № 2229-VIII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229–19 (дата звернення: 14.11.2021).

Кодекс України про адміністративні правопорушення : станом на 01.10.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text (дата звернення: 14.11.2021).

Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами: Закон України від 06.12.2017 р. № 2227-VIII. URL: http://zakon.rada. gov.ua/laws/show/2227–19 (дата звернення: 17.02.2021).

Павлова Т.О., Кривошликова А.С. Правовий аналіз норм Кримінального кодексу України щодо гендерної рівності та протидії насильству стосовно жінок та домашньому насильству. Правова держава. 2018. № 32. С. 159–168.

Словник української мови. Академічний тлумачний словник (1970-108). URL: http://sum.in.ua/s/systematychnyj (дата звернення: 11.11.2021).

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 07.02.2003 № 2 «Про судову практику у справах про злочини проти життя та здоров’я» URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0002700-03#Text (дата звернення: 11.11.2021).

Степаненко О., Агапова К. Кількісний критерій систематичності як ознака домашнього насильства. Підприємництво, господарство і право. 2020. № 4. С. 323–327.

Харитонова О.В. Ключові засади гендерної політики в кримінальному праві України та основні напрями реформ щодо протидії насильству стосовно жінок та домашньому насильству. Науково-практичний посібник. Харків: ТОВ Видавництво «Права людини», 2018. 344 с.

Данилюк А.А. Економічне насильство в сім’ї: види та причини застосування. Правова держава. 2021. № 41. С. 76–82.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-24

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право