Організаційно-правові засади професійного розвитку співробітників Державної прикордонної служби України

Автор(и)

  • М.В. Видюк студентка 1-го курсу, Навчально-наукового інституту права, Сумського державного університету, Ukraine
  • Є.В. Михайловська доктор філософії за спеціальністю 081 Право, заступник завідувача кафедри АГПФЕБ, ННІ права Сумського державного університету, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6814-8843

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.02.32

Ключові слова:

Державна прикордонна служба України, правове регулювання, професійна компетентність, професійна підготовка, підвищення кваліфікації, реформування

Анотація

Статтю присвячено дослідженню організаційно-правових засад професійного розвитку та діяльності співробітників Державної прикордонної служби України та визначенню способів та напрямків удосконалення їх діяльності. Проаналізовано особливості професійної підготовки співробітників Державної прикордонної служби України та значення підвищення професійної кваліфікації в органах ДПСУ, оскільки саме цей правоохоронний орган спеціального призначення, є складовою сектору безпеки і охорони України.

У статті розкрито сутність й структуру професійної компетентності військовослужбовців ДПСУ, висвітлено перспективи та актуальні напрями реформування правоохоронного органу. Встановлено, що така організована структура, як Державної прикордонної служби України є досить складною, багаторівневою і цілісною системою, співробітники якої повинні постійно проходити підвищення кваліфікації та набувати специфічних знань, умінь та навичок для забезпечення готовності виконання своїх функцій та обов’язків у межах діяльності даного правоохоронного органу.

Також висвітлено основні завдання щодо формування нової системи військової освіти в Україні та головні вимоги, які необхідно врахувати у процесі подальшого розвитку військової освіти, із акцент на таких важливих питаннях як: удосконалення інформаційно-освітнього простору з використанням новітніх цифрових інструментів та модернізації за рахунок заходів з децентралізації системи управління і удосконалення законодавства.

Визначено, що з метою забезпечення ефективності та результативності роботи Державної прикордонної служби України, співробітникам даного правоохоронного органу спеціального призначення, потрібно постійно працювати над формуванням професійних компетентностей та навичок з метою належного виконання завдань, які покладені на ДПСУ, а саме завдань, щодо забезпечення недоторканності державного кордону та охорони суверенних прав України в її прилеглій зоні та виключній (морській) економічній зоні, адже за обставин сьогодення кожен працівник даного органу повинен вміти діяти в експериментальних умовах фактичного ведення бойових дій, володіти різними видами зброї та бойової техніки.

Посилання

Указ Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 серпня 2021 року «Про Стратегічний оборонний бюлетень України»» від 17.09.2021. Офіційний вісник Президента України, 2021. № 24. С. 27.

Про освіту : Закон України від 06.04.2022 № 2145-VIII . Відомості Верховної Ради України офіційне видання від 29.09.2017. 2017 р., 38-39, С. 5.

Про схвалення Стратегії розвитку Державної прикордонної служби: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2015 р. № 1189-р Київ. Офіційний вісник України офіційне видання від 04.12.2015. 2015 р., № 94, С. 136.

Васильчук І., Коваль Б., Боровик О.. Нормативно-правові і технологічні засади вдосконалення освітньої підготовки персоналу Державної прикордонної служби України в контексті трансформації військової освіти. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки. 2022. №1 (28). Частина 1. С. 6 – 15.

Герлянд, Т. Компетентнісний підхід до професійної підготовки кваліфікованих робітників в системі професійно-технічної освіти. Педагог професійної школи : методичний посібник Київ : ІПТО НАПН України, 2012. С. 15–19.

Головань М. Компетенція і компетентність досвід теорії, теорія досвіду. Вища освіта України. 2008. № 3 С. 23–30.

Дем’янюк Ю.А. Формування професійної компетентності військовослужбовців Державної прикордонної служби України у сфері забезпечення безпеки закордонних дипломатичних установ на засадах інтерактивного навчання. С. 51-54.

Левадний І., Фігура О., Боровик О.. Стан та актуальні проблеми освітньої підготовки персоналу Державної прикордонної служби України в контексті трансформації військової освіти. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки. 2022. №1 (28). Частина 1. С. 106-119.

Оскарссон Б. Базовые навыки как обязательный компонент высококачественного профессионального образования. Оценка качества профессионального образования: Европейский фонд подготовки кадров. Проект ДЕЛФИ. Москва, 2001. С. 42–43

Половніков В.В. Проблемні питання та шляхи удосконалення використання керівниками органів (підрозділів) Державної прикордонної служби України методів управління. Юридичні науки. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Випуск 4. 2018. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua › cgiirbis_64

Полторак С. Т. Розвиток системи вищої військової освіти України та за кордоном: державноуправлінські аспекти. Інвестиції: практика та досвід, 2016. № 3. С. 70–73.

Равен Дж. Компетентность в современном обществе: выявление, развитие и реализация. Пер. с анг. Москва : Когито-Центр, 2002. 396 с.

Сисоєва С. О. Роль освіти в сучасному світі. Рідна школа : щомісячний наук. пед. журнал. 2008. № 11. С. 3–6

Щипанський П. В., Тимошенко Р. І., Салкуцан С. М. Формування нової парадигми військової освіти. Наука і оборона. Харків : НУОУ, 2017. № 2. С. 37–42.

Dubois, D. The competency casebook. Amherst, MA: HRD, & Silver Spring MD : International Society for Performance Improvement. 1998. Р. 386–400.

Hutmacher W. Key competencies for Europe : [report of the symposium]. Secondary education for Europe (Berne, 27–30 March 1996). Strasburg, 1997. С. 124–128.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-24

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право