Державна політика України у сфері протидії нелегальній міграції

Автор(и)

  • Д.Д. Смірнова студентка Навчально-наукового інституту права та інноваційної освіти Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ м. Дніпро, Україна, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.02.34

Ключові слова:

державне управління, державна міграційна політика, міграційні процеси, національна безпека, національні інтереси, нелегальна міграція

Анотація

У статті уточнено зміст понять “національна безпека”, “національні інтереси України” та “міграція”. Доведено, що неконтрольовані міграційні процеси є загрозою національним інтересам. Обґрунтовано, що з етнополітичної точки зору індикаторами безпеки можуть бути: демографічна ситуація, міграційні тенденції, рівень безробіття серед певної етнічної групи, життєвий рівень різних народів, ступінь політизації етнонаціональних утворень. Шляхом аналізу впливу міграції на національну безпеку нашої держави, доведено, що основними недоліками державної міграційної політики щодо боротьби з неконтрольованою міграцією є недостатня кількість фахівців та експертів у сфері міграції, а також те, що негативні наслідки неконтрольованої міграції в нашій країні ще не проявлялись повною мірою, помилки у визначенні національних інтересів призводять до державного безладдя, створюють загрозу нації. З’ясовано, що загрозу для суспільства становлять біженці, які перебувають у країні нелегально і не реєстровані відповідними органами. Нелегальна міграція виявляється також у погіршенні криміногенної та санітарно-епідеміологічної ситуації, можливих конфліктах на національному ґрунті, з нелегальною міграцією пов’язана корупція та зловживання службовим становищем посадових осіб, організована злочинність тощо. Розроблені пропозиції щодо вдосконалення міграційної політики. Доведено, що етнополітичні погляди показниками безпеки вважають: демографічну ситуацію, рівень життя народів, рівень політизації та етнонаціональні утворення. Окрім того, виявлено, що загрозою для суспільства є біженці, які знаходяться в країні нелегально та не зареєстровані у відповідних органах.

Посилання

Брайчевська О. Репатріанти в Україні: шляхи інтеграції. Проблеми міграції. 1999. № 3. С. 36.

Глазов Б. Вплив нелегальної міграції на стан національної безпеки України. 1999. № 1. С. 57.

Джуджа О. Кримінологічні проблеми міграційних процесів в Україні . 1999. № 2. С. 39.

Калиновський Ю. Проблеми національної безпеки України з точки зору етнополітичних досліджень . Нова політика. 2009. № 5. С. 58.

Адміністративно-правове регулювання міграційних процесів: Навч. посібник / Кол. авт.;Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2012. С. 66−67.

Олефір В.І. Державна міграційна політика України (організаційно-правовий аспект) : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.07 . Національна академія внутрішніх справ України. Київ, 2005.

Рішення Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 04.12.2019 р. у справі № 686/31996/19. Єдиний державний реєстр судових рішень.URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/86462122.

Статистика з основної діяльності. Державна міграційна служба України. URL: https://goo.gl/aaoBik.

Постанова Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. No 360. Положення про Державну міграційну службу України. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/360-2014-%D0%B.

Ірина Кресіна, Олена Стойко. Нелегальна міграція: проблеми протидії та правового регулювання». Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. URL: http://www.ipiend.gov.ua/uploads/pm/pm_36/krasina_nelehalna.pdf3.

Сайт Державної міграційної служби України. Історична довідка. URL: https://dmsu.gov.ua/pro-dms/zagalna-informacziya.html.

Стащак А.Д. Державна міграційна політика, міграційне регулювання та міграційний менеджмент в Україні та Харківському регіоні. Харків: Центр навчальної літератури, 2008.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-24

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право