До питання про методологію дослідження адміністративних послуг у сфері будівництва

Автор(и)

  • Ю.М. Туровець кандидат юридичних наук, доцент доцент кафедри кримінального права та процесу Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова, заслужений юрист України, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1110-9234

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.02.38

Ключові слова:

методологія дослідження, метод дослідження, адміністративні послуги, діджиталізація, будівництво

Анотація

У статті визначені окремі аспекти методології дослідження адміністративних послуг у сфері будівництва. Автором вказано на важливості застосування в практиці наукового пізнання правильного та повного арсеналу методів та засобів дослідження, що безпосередньо впливає на його вичерпність та якість, коректність результатів.

Автором вказується позиція, що маючи свої завдання, зміст та внутрішню організацію, теорія адміністративних послуг у сфері будівництва спрямована на розширення, поглиблення, уточнення, систематизацію та підвищення надійності наукових даних.

Метод дослідження адміністративних послуг у сфері будівництва автор визначає як правила або приписи цілеспрямованої теоретичної чи практичної діяльності в межах адміністративних послуг у сфері будівництва, а також як знання про раціональні способи, прийоми, операції, процедури щодо їх здійснення.

Автор відстоює позицію, що методологію необхідно визначати через вчення про метод та вивчення системи таких методів, і вважає, що найважливішим тлумаченням методології дослідження адміністративних послуг у сфері будівництва доцільно вважати те, що вона є cиcтeмою мeтoдiв, пiдxoдiв, cпoco6iв, які застосовуються в науці адміністративного права пiд чac здiйcнeння дocлiджeнь адміністративних послуг у сфері будівництва.

У межах дослідження автор вказує на існування методів-операцій (аналіз, синтез, дедукція, індукція тощо), які є переважно технологією роботи з науковим матеріалом та їх слід відмежовувати від складних методів, таких як діалектика, синергетика, що притаманні усім наукам і є ефективними в межах кожної з них. Разом із тим, у правознавстві використовуються приватні методи: історичний, конкретно-соціологічний, психологічний, математичний, статистичний та інші методи. Також автор доводить важливу роль порівняльно-правового методу.

Посилання

Сердюк О. В. Методологічні дослідження в правознавстві: зміна парадигм. Актуальні проблеми держави і права. 2005. Вип. 24. С. 217-224.

Рабінович П. М. Методологія вітчизняного загальнотеоретичного праводержавознавства: сучасні тенденції. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2003. № 1 (15). С. 37–45.

Пoпкoвcкaя П.Я. Meтoдoлoгия нayчныx иccлeдoвaний. Mинcк : Инфopмпpec, 2006. 182 c.

Циганов О. Методологія дослідження адміністративних послуг. у сфері правоохоронної діяльності України. Jurnalul juridic naţional: teorie ܇i practică. 2018. № 2. С. 68-73

Рабінович П.М. Методологія юридичної науки. Юридична енциклопедія: в 6 т. / за ред. Ю.С. Шемшученка. К.: Українська енциклопедія, 2001. Т. 3: К – М. 792 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-24

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право