Адміністративно-правові передумови для економічного розвитку об’єднаних територіальних громад в умовах воєнного стану

Автор(и)

  • Я.П. Павлович-Сенета кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративно-правових дисциплін Львівського державного університету внутрішніх справ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.02.42

Ключові слова:

бюджет, децентралізація, економічний розвиток, місцеве самоврядування, об’єднана територіальна громада, податок, реформа, фінанси

Анотація

Статтю присвячено аналізу адміністративно-правових передумов  економічного розвитку об’єднаних територіальних громад в умовах воєнного стану. Досліджуються уже реалізовані заходи щодо організації фінансової самостійності місцевих бюджетів та розглядаються перспективи подальшого впровадження заходів зазначених муніципальної реформи в умовах воєнного стану. На підставі проведеного наукового аналізу адміністративно-правових засад для економічного розвитку об’єднаних територіальних громад в Україні авторами висловлюються власні пропозиції спрямовані на зміцнення їх матеріальної та фінансової бази в умовах тих викликів, які супроводжуються введенням воєнного стану. Зазначено, що українські громади, які стали ефективнішими завдяки реформі децентралізації, демонструють стійкість навіть в умовах війни. Головною їх метою сьогодні є створення умов для надання якісних публічних послуг на найближчому до громадянина рівні. Розкрито поняття спроможності ОТГ в умовах воєнного стану, як здатності до накопичення та раціонального використання наявних фінансових, матеріальних, кадрових та інших ресурсів, а також виявлення та задіяння їх резервів, з метою задоволення поточних потреб, потреб внутрішньо переміщених осіб, розвитку території і військової логістики, формування конкурентоспроможності ОТГ у майбутньому. Створення передумов для економічної спроможності територіальних громад передбачає оптимізацію фінансово-економічної бази органів місцевого самоврядування, оптимізацію міжбюджетних відносин, формування дієвих місцевих бюджетів, які здатні забезпечити виконання функцій місцевого самоврядування Зазначено, що важливими джерелами забезпечення матеріально-фінансової самостійності органів місцевого самоврядування і економічного зростання адміністративно-територіальних одиниць є комунальна власність, природні ресурси, земля. Розглянуто проблеми релокації бізнесу та внутрішньо переміщених осіб, а також вплив цих чинників на розвиток об’єднаних територіальних громад. Висвітлено гарантії матеріально-фінансової спроможності органів місцевого самоврядування в умовах воєнного стану.

Посилання

Гринчишин І.М. Спроможність територіальних громад: теоретичний дискурс. Територіальний розвиток та регіональна економіка. 2018. № 6 (134). С. 51-56.

Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014 р. № 333. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80#Text

Методика формування спроможних територіальних громад: Постанова Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 р. № 214. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/214-2015-%D0%BF#Text

Васильєва Н.В., Гринчук Н.М., Дерун Т.М., Куйбіда В.С., Ткачук А.Ф. Місцевий бюджет і фінансове забезпечення об’єднаної територіальної громади. Практичний посібник. Київ, 2017. 108 с.

Куропась І. Територіальні громади в умовах воєнного стану: як забезпечити ефективне управління в контексті пріоритетів повоєнного розвитку. Громадський простір: веб сайт. URL: https://www.prostir.ua/?news=terytorialni-hromady-v-umovah-vojennoho-stanu-yak-zabezpechyty-efektyvne-upravlinnya (дата звернення 10.06. 2022).

Євдокімов О.В. Переваги, недоліки та проблеми об’єднання територіальних громад в Україні. Science without borders. 2018. № 5. С. 84-86.

Іванова О. Ю., Бєлікова Н.В. Формування фінансової самодостатності регіонів в контексті реалізації економічних реформа. Актуальні проблеми економіки. 2016. № 3 (177). С. 219-229.

Поліщук В.Г., Вахновська Н.А. Концептуальна модель фінансової спроможності регіонів держави. Економічний форум: наук. журн. Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2016. № 3. С.131-137.

Патицька Х.О. Нарощення податкового потенціалу об’єднаних територіальних громад в контексті забезпечення їх фінансової спроможності. Причорноморські економічні студії. 2017. № 21. С. 42-46.

Євроінтеграція України за зеленим сценарієм: першочергові завдання за умов реалій військового стану. Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління: веб сайт. URL: https://dea.edu.ua/article/vebinar_do_dniv_vropi_v_ukraini_(дата звернення 14.06. 2022).

Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text

Особливості бюджетного процесу в умовах воєнного стану (оновлюється). Децентралізація в Україні: веб сайт. URL: https://decentralization.gov.ua/news/14654 (дата звернення 15.06. 2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-24

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право