Правове регулювання гібридів кримінальних процесуальних дій в умовах воєнного стану

Автор(и)

  • Т.О. Лоскутов доктор юридичних наук, професор, професор кафедри кримінально-правових дисциплін Криворізького навчально-наукового інституту Донецького державного університету внутрішніх справ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2686-9201

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.02.52

Ключові слова:

гібриди, воєнний стан, кримінальні процесуальні дії, правове регулювання, права і свободи, процесуальні гарантії

Анотація

У статті здійснюється дослідження правового регулювання гібридів кримінальних процесуальних дій в умовах воєнного стану. У ході постановки проблеми відмічається, що одним з способів оптимізації правової регламентації кримінальних процесуальних дій є їх «злиття» шляхом об’єднання відповідних процесуальних інструментів. Водночас, зауважується, що законодавче «поєднання» кримінальних процесуальних дій під час воєнного стану може негативно відображатися на забезпеченні прав і свобод особи, яка притягається до кримінальної відповідальності. Під час викладу основного матеріалу зазначається, що чим більший комплекс процесуальних засобів охоплює слідча (розшукова) дія, тим більше доказової інформації можна здобути в ситуації, коли відсутній безпечний доступ до місця вчинення кримінальних правопорушень, наявний дефіцит у фізичних, технічних та часових ресурсах, існує загроза проведення активних бойових дій тощо. Звертається увага, що цінність гібридів кримінальних процесуальних дій під час воєнних дій полягає у тому, що вони здатні будь якими не забороненими способами здобувати необхідну доказову інформацію у межах кримінального провадження. «Вільне поєднання» кримінальних процесуальних засобів вбачається більш дієвим для цілей доказування в обстановці воєнного стану, ніж реалізація окремих формалізованих слідчих (розшукових) дій. Підкреслюється, що законодавчі приписи можуть дозволяти застосування «вільних» гібридів процесуальних дій, якщо така гібридизація не створює ризику у неправомірному обмеженні (порушенні) прав і свобод людини у кримінальному провадженні. У разі наявності ризику щодо неправомірного обмеження (порушення) прав і свобод людини будь яка гібридизація кримінальних процесуальних дій має бути заборонена законом. Винятком є ситуація, при якій особі щодо якої здійснюється гібрид кримінальних процесуальних дій забезпечуються ефективні процесуальні гарантії прав і свобод. Наголошується, що без надання ефективних процесуальних гарантій не можна вести мову про використання гібридизації процесуальних дій стосовно особи, яка фактично підозрюється або може переслідуватися у майбутньому.

Посилання

Точиловский В. Новый УПК Украины – гибрид процессуальных моделей. 23 февраля 2013 г. URL : https://interjustice.blogspot.com/2013/02/blog-post_23.html.

Капліна О.В. Проект кримінального процесуального кодексу України: проблеми залишаються. Проблеми реформування кримінально-процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів: тези доп. та повідом. наук. семінару (м. Київ, 13 березня 2012 р.). Х.: Видавець Строков Д.В., 2012. С. 50-53.

Луцик В.В., Гавгун С.Р. Сучасні моделі процесуального інтерв’ю. Часопис Київського університету права. 2020. №1. С. 316-323.

Тетерятник Г.К. Гібридизація слідчих (розшукових) дій. Кримінальне та кримінальне процесуальне законодавство у контексті судової реформи в Україні: матеріали науково-практичного семінару (м. Львів, 15 червня 2018 року). Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2018. С. 166-169.

Лисаченко С.Л. Засоби отримання відомостей від особи у досудовому кримінальному провадженні. монографія. Харків: Право, 2021. 280 с.

Лоскутов Т.О. Предмет регулювання кримінального процесуального права : монографія. Київ : Юридичний світ, 2016. 416 с.

Решение «Александр Зайченко против России» от 18 февраля 2010 г. URL: https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=001-202018&filename=CASE%20OF%20ALEKSANDR%20ZAICHENKO%20v.%20RUSSIA%20-%20[Russian%20translation]%20summary%20by%20Development%20of%20Legal%20Systems%20Publ.%20Co.pdf.

Закон України від 15 березня 2022 року «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України «Про електронні комунікації» щодо підвищення ефективності досудового розслідування «за гарячими слідами» та протидії кібератакам». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2137-20#n34.

Кравчук О. «Обшук» мобільних телефонів і комп’ютерів та інші зміни до КПК. Судебно-юридическая газета. 25 марта 2022 г. URL: https://sud.ua/ru/news/blog/233154-obshuk-mobilnikh-telefoniv-i-kompyuteriv-ta-inshi-zmini-do-kpk.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-24

Номер

Розділ

Розділ 9. Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність