Законний представник неповнолітнього у кримінальному провадженні: проблемні аспекти

Автор(и)

  • М.В. Червінко ад’юнкт кафедри кримінального процесу та криміналістики факультету №1 ІПФПНП Львівського державного університету внутрішніх справ, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4994-7273

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.02.54

Ключові слова:

законний представник, неповнолітній, принцип найкращих інтересів дитини, орган опіки і піклування

Анотація

У статті досліджено норми національного законодавства та наукові праці щодо залучення законного представника неповнолітнього у кримінальному провадженні. Визначено основні проблеми, які залишаються не врегульованими, а саме відсутність законодавчої регламентації процесуального статусу законного представника неповнолітнього свідка та виявлення фактів конфлікту інтересів між неповнолітнім та законним представником і його заміна.

Звернуто увагу на позиції авторів, які зазначають що у КПК не визначено кола осіб, які можуть бути законним представником свідка, а також не зазначено законного представника свідка серед учасників кримінального провадження, передбачених у загальних положеннях КПК. Підтримано думки науковців щодо доповнення КПК статтею «законний представник свідка», у якій визначити коло осіб, які можуть бути залучені як законний представник, його права і обов’язки. Доцільно також віднести його до учасників кримінального провадження. Такі зміни забезпечать рівність та найкращі інтереси неповнолітніх у кримінальному провадженні.

Розглянуто позиції науковців та визначено що між законним представником та неповнолітнім може існувати конфлікт інтересів, який є підставою для обмеження його участі під час виконанні окремих слідчих (розшукових) дій чи заміни. Таке рішення приймає слідчий або слідчий суддя з урахуванням обставин справи. Чітко встановлених критеріїв, за якими можна встановити конфлікт інтересів немає.

Думка дитини щодо особи, яка буде залучена як законний представник є важливою та може не допустити завдання шкоди інтересам дитини, тому її слід враховувати при прийнятті рішень. Визначено що при відсутності у дитини близьких осіб, які можуть бути законними представниками, або якщо їх залучення може спричинити конфлікт інтересів то необхідно залучати орган опіки і піклування.

Посилання

Єдиний звіт про осіб, які вчинили кримінальні правопорушення за січень-грудень 2021 року. Офіс Генерального прокурора. URL: https://gp.gov.ua/ua/posts/pro-osib-yaki-vchinili-kriminalni-pravoporushennya-2 (дата звернення 19.05.2022).

Єдиний звіт про кримінальні правопорушення за січень-грудень 2021 року. Офіс Генерального прокурора. URL: https://gp.gov.ua/ua/posts/pro-zareyestrovani-kriminalni-pravoporushennya-ta-rezultati-yih-dosudovogo-rozsliduvannya-2 (дата звернення 19.05.2022).

Ювенальні прокурори: внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинуло 232 дитини. Офіс Генерального прокурора. URL: https://gp.gov.ua/ua/posts/yuvenalni-prokurori-vnaslidok-zbroinoyi-agresiyi-rf-v-ukrayini-zaginuli-232-ditini-2 (дата звернення 21.05.2022).

Як поліція фіксує сексуальні злочини військових РФ в Україні. Deutsche Welle: веб-сайт. URL: https://www.dw.com/uk/viina-rf-proty-ukrainy-yak-politsiia-fiksuie-seksualni-zlochyny-proty-tsyvilnykh/a-61765213 (дата звернення 19.05.2022).

Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 № 4651- VІ. База даних «Законодавство України». ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/4651-17#n2054 (дата звернення: 19.05.2022).

Крукевич О.М. Участь неповнолітнього свідка у кримінальному судочинстві. Вісник кримінального судочинства. 2016. №4. С. 152–159.

Кавецька В. Участь законного представника неповнолітнього у кримінальному процесі. Юридичний вісник. 2019. №4. С. 184–189.

Артеменко І.І. Деякі аспекти залучення законного представника у кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх. Науковий вісник Ужгородського Національного університету : Серія: Право. 2015. Вип. 35. Ч. 1. Т. 3. С. 82–85.

Федосова О.В. Щодо участі законного представника неповнолітнього підозрюваного у кримінальних провадженнях. Проблеми кримінального процесуального законодавства та шляхи їх розв’язання : зб. матеріалів I Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Харків, 23 листоп. 2016 р.) Частина 1. МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. 2016. С. 46–49.

Бабенко О.Г. Деякі питання представництва неповнолітнього підозрюваного. Правовий часопис Донбасу. 2018. № 1 (62). С. 167–176.

Про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства: Конвенція Ради Європи від 25.10.2007. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_927#Text (дата звернення: 19.05.2022).

Керівні принципи Комітету міністрів Ради Європи щодо правосуддя, дружнього до дітей, і пояснювальна записка від 17 листопада 2010 р. : Комітет міністрів Ради Європи. URL: https://rm.coe.int/16804c2188 (дата звернення: 19.05.2022).

Тетерятник Г.К. Гарантії забезпечення прав і законних інтересів неповнолітніх у кримінальному провадженні. Південноукраїнський правничий часопис. 2017. №1. С.115–119.

Крикунов О. Особливості суб’єктного складу кримінального провадження щодо неповнолітніх. Історико-правовий часопис. 2019. № 2 (14). С. 98–107.

Романюк В.В. Удосконалення процесуального статусу законного представника неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: «Право». 2013. Вип. 23. Ч. 1. Т. 3. С. 134–137.

Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини: Постанова КМУ від 24.09.2008 р. №866. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/866-2008-%D0%BF#n15 (дата звернення: 19.05.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-24

Номер

Розділ

Розділ 9. Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність