Оновлення права СОТ та забезпечення права на міжнародний порядок: сучасний дискурс

Автор(и)

  • Л.І. Купченя кафедри підприємництва і права Полтавського державного аграрного університету, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4504-8158

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.02.63

Ключові слова:

права людини, принцип екологізації, світовий порядок, система права СОТ, сталий розвиток

Анотація

У статті проаналізовано сутність міжнародного порядку та перелічено учасників міжнародних відносин, що його гарантують. Окремо охарактеризовано систему права Світової організації торгівлі, історію її становлення та сучасний стан, обгрунтовано необхідність її оновлення та запропоновано здійснити кодифікацію норм права Світової організації торгівлі. Для цього досліджено актуальну правову основу діяльності Світової організації торгівлі, наведено основні нормативні документи. Вбачається, що окремі шляхи вирішення проблем міжнародного порядку дипломатичними засобами та шляхом надання консультацій, що застосовувались Світовою організацією торгівлі, були виправдані у контексті світової економічної кризи, COVID-19 та військової агресії РФ як тимчасові, однак мають поступитись нормотворчим та судовим механізмам упорядкування суспільних процесів загалом та міжнародної торговельної діяльності зокрема.

Оскільки забезпечення міжнародного порядку лише частково залежить від такого окремого суб’єкта міжнародного права, як Світова організація торгівлі, також перелічено основні цілі сталого розвитку, реалізація яких гарантує стабільність у світі, що має бути основою сучасного міжнародного порядку. Ясно, що втілювати цілі сталого розвитку у життя, вносити таким чином стабільність у міжнародний порядок, відновлювати гармонію в природі, рівновагу в суспільних відносинах будуть конкретні особистості та спільноти, тож усвідомлення сутності нинішніх світових суспільних процесів є надзвичайно важливим, що свідчить про актуальність дослідження.

У цілому ця праця грунтується на твердженні про важливість закріпленого у ст. 28 Загальної декларації прав людини від 10 грудня 1948 р. права кожної людини на соціальний і міжнародний порядок, при якому права і свободи, викладені у цій Декларації, можуть бути повністю здійснені. Саме зазначеним правом обумовлюється сутність міжнародного порядку, змістовне наповнення та спрямування дії правових норм, що його формують.

Посилання

Набі І. М. А. Основні відмінності між поняттями міжнародного та світового порядку в рамках теорії міжнародних відносин. Актуальні проблеми міжнародних відносин. Випуск 123 (частина І). 2014. С. 95-101.

Мальський М., Мацях М. Проблеми наукового визначення та інтерпретації поняття міжнародного порядку. Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. 2017. Випуск 42. C. 5–14.

Загальна декларація прав людини : Декларація від 10 грудня 1948 р. Офіційний вісник України. 2008. № 93. Ст. 3103.

Полюхович Л. І. Організаційно-правові питання виробництва, переробки та реалізації сільськогосподарської продукції у контексті вимог СОТ : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.06 ; Нац. юрид. університет ім. Ярослава Мудрого. URL: https://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/AFTOREF/Polykhovich_2014.pdf

Twelfth WTO Ministerial Conference. URL: https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc12_e/mc12_e.htm

Про внесення змін до Указу Президента України від 10 жовтня 2018 року № 308 : Указ Президента України від 15 листопада 2021 р. Офіційний вісник України. 2021. № 90. Ст. 5812.

Agriculture negotiators chart path towards MC12. URL: https://www.wto.org/english/news_e/news22_e/agng_21mar22_e.htm

Головним питанням порядку денного СОТ стане розблокування українських портів. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3491571-golovnim-pitannam-poradku-dennogo-sot-stane-rozblokuvanna-ukrainskih-portiv-sviridenko.html

Угода про заснування Консультаційного центру з питань права СОТ : угода від 30 листопада 1999 р. Офіційний вісник України. 2021. № 79. Ст. 5027.

Україна приєднується до Консультаційного центру з питань права СОТ. URL: https://a7d.com.ua/novini/54259-ukrayina-priyednuyetsja-do-konsultacjnogo-centru-z-pitan-prava-sot.html

Духневич А.В., Карпінська Н.В. Роль апеляційного органу СОТ в сучасних реаліях. Актуальні проблеми земельного, аграрного, екологічного та природоресурсного права: збірник матеріалів науково-практичної конференції (10 грудня 2021 р.) / за ред. А.П. Гетьмана, М.В. Шульги. Харків: Юрайт, 2021. С. 75-78.

Мультимедійний посібник з навчальної дисципліни «Міжнародне право» URL: https://arm.naiau.kiev.ua/books/mg/lectures/lecture_1.html

Малишева Н.Р., Ковтун О.М. Природоохоронне право України у контексті глобалізаційних викликів. Часопис Київського університету права. 2021. № 1. С. 234-239.

Статівка А.М. Про аксіологічні аспекти сучасного аграрного права. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Право. 2016. Вип. 243. С. 53-67.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-24

Номер

Розділ

Розділ 11. Міжнародне право