Гіпермодерн і соматичні права людини

Автор(и)

  • В.М. Вовк доктор юридичних наук, професор, професор кафедри державно-правових дисциплін Київського інституту Національної гвардії України, м. Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0588-2095

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.02.64

Ключові слова:

права людини, соматичні права людини, тіло, гіпермодерн, людиноцентристська парадигма

Анотація

Стаття присвячена одній із актуальних тем сучасності – природі соматичних прав людини та причинам їх виникнення. Використовуючи історико-філософську методологію, критичний аналіз сучасних культурологічних, антропологічних і соціальних теорій, контекстуалізм та соціокультурний підхід, автор визначив проблемне поле дослідження – формування соматичних прав людини як наслідок глибинних культурологічних процесів, які характерні для другої половини ХХ-початку ХХІ століть. Автор наполягає на тезі про те, що роль держави у закріпленні прав людини є вторинною в порівнянні із культурогічними процесами, які відбуваються у суспільстві (за допомогою права держава може формалізувати та юридично  закріпити лише те, що стало надбанням суспільної свідомості і практики).  Поява та специфіка соматичних прав людини в статті розглядаються в межах гіпермодерну як сучасного стану розвитку суспільства. Взявши за основу новітні культурологічні та антропологічні дослідження західних вчених, автор доводить, що тіло сьогодні наділяється винятковим статусом та особливою значущістю на противагу попереднім епохам, для яких характерним було закріплення цього статусу за Індивідом, Людиною. Наш час, який може позначатися термінами «гіпермодерн», «код кіборга» тощо є контекстом, в межах якого відбулася остаточна емансипація людини від багатовікових обтяжень релігійного і світоглядного характеру в частині права людини на власне тіло. Автор підкреслює, що сучасні соматичні права представляють собою відкриту систему, оскільки вони мають н-нну варіативну природу, яка, значною мірою, підсилюється здобутками четвертої промислової революції, зокрема і частині нано- та інформаційних технологій. Доведено, що  соматичні права людини як один із видів «нових» прав людини пов'язаний із людиноцентристською парадигмою у правознавстві. Юридичне закріплення соматичних прав  як  права розпорядження («самовласності») своїм  тілом  уможливило  процеси  вдосконалення,  модифікації  та  реконструкції людського тіла.

Посилання

Вовк В. М. Соматичні права як кластер юридичних гарантій «самовласності» в контексті трансгуманізму. Філософські та методологічні проблеми права. 2020. Т. 20. № 2. С. 68-73. doi: https://doi.org/10.33270/02202002.68

Турянський Ю. І. Соматичні права як новітня юридична категорія. Право та суспільство. 2020. №1. С. 110-115. doi: https://doi.org/10.32842/2078-3736/2020.1-1.17

Локк Дж. Два трактата о правлении. Соч.: в 3 т. М.: Мысль, 1988. Т. 3. 668 с.

Бодртйяр Ж. Тело — самый прекрасный объект потребления. URL: https://monocler.ru/zhan-bodriyyar-telo/

Крусс В. Конституционный генезис современного медицинского права и злоупотребление правом. URL: http://medicallaw.org.ua/uploads/media/Kruss.pdf

Турянський Ю. І. Соматичні права людини в сучасній доктрині конституціоналізму: теоретико-правове дослідження : дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук : 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень». Л.: Національний університет «Львівська політехніка». 2020. 482 с.

Kroker A., Cook D. The Postmodern Scene. Excremental Culture and Hyper-Aesthetics. Montreal, 1986. 320 р.

Varga I. The Body – The New Sacred? The Body in Hypermodernity. Current Sociology. 2005. Vol. 53(2). P. 211‒212.

Найт П. Культура заговора: от убийства Кеннеди до «секретных материалов» URL: https://booksonline.com.ua/view.php?book=156206&page=66

Колосніченко М.В., Процик К.Л. Мода і одяг. Основи проектування та виробництва одягу.: Навчальний посібник. К.: КНУТД, 2011. 238 с.

Джоан Роулинг обвинили в трансфобии. URL: http://www.spletnik.ru/buzz/chronicle/96841-dzhoan-rouling-obvinili-v-transfobii.html

Харауэй Д. Манифест киборгов: наука, технология и социалистический феминизм 1980-х гг. URL: https://monoskop.org/images/3/30/Kharauey_Donna_1985_2005_Manifest_kiborgov.pdf

«Батько 1» і «батько 2» замінили французам батька і маму. URL: https://slovoproslovo.info/batko-1-i-batko-2

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-24

Номер

Розділ

Розділ 12. Філософія права