Агробізнес та продовольча безпека: загрози та проблеми правового забезпечення в умовах воєнного стану

Автор(и)

  • Т.В. Курман докторка юридичних наук, професорка, в.о. завідувачки кафедри земельного та аграрного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Україна https://orcid.org/0000-0002-0632-2487

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.03.22

Ключові слова:

продовольча криза, продовольче забезпечення, сталий розвиток, агросфера, екологізація аграрного виробництва, сільськогосподарська продукція

Анотація

Статтю присвячено дослідженню питань правового забезпечення продовольчої безпеки та функціонування агробізнесу в умовах воєнного стану в Україні. Авторка акцентує увагу на тому, що гарантування продовольчої безпеки є одним з основних завдань кожної сучасної цивілізованої держави. Для України ж, яка на сьогодні перебуває у надскладних умовах воєнного стану, питання продовольчого забезпечення й подолання негативних наслідків порушення агровиробничих процесів набувають особливого значення. Ведення повномасштабної війни на території України створює загрози у сфері забезпечення продовольством не лише для населення нашої держави, але й інших держав, зокрема країн Азії та Африки, які є імпортозалежними від поставок сільськогосподарської продукції національних виробників. Отже, національний агробізнес у сучасних умовах виступає не лише різновидом бізнесової діяльності в агросфері, але й є сферою соціальної відповідальності, яка на сьогодні набуває глобального характеру.

Досліджено стан сучасного правового забезпечення продовольчої безпеки, проаналізовано новели й визначено проблеми законодавчого врегулювання відносин у вказаній сфері. Зазначено, що на даний час дієвого правового механізму гарантування продовольчої безпеки в Україні не сформовано. Прийняті законодавцем нашвидкуруч законодавчі новели не формують науково обґрунтованого й системного підходу, не враховують потреб євроінтеграційних перетворень, необхідності стратегічних реформ у напрямку сталого розвитку агросфери та протидії негативним для аграрного виробництва кліматичним змінам. Можливість забезпечення продовольчої безпеки має гарантуватися наявністю відповідних ресурсів агросфери, її сталим розвитком, потенціалом внутрішнього аграрного виробництва, спроможністю забезпечити інтеграцію країни в європейський і світовий економічний простір.

Авторка доходить висновку, що надзвичайно актуальною на сьогодні є проблема формування цілісного механізму правового забезпечення продовольчої безпеки в Україні. Цей механізм має включати дієву систему моніторингу з метою виявлення наявних та потенційно можливих внутрішніх та зовнішніх загроз й спрямованим на вирішення конкретних завдань, що відповідають сучасним інтересам і очікуванням громадян, територіальних громад, українського суспільства і держави, зокрема, в умовах воєнного стану, а також сприяють подальшому вдосконаленню законодавства України, розвитку науки й суспільному прогресу, який неможливий без гарантування продовольчої безпеки держави і сталого розвитку агросфери.

Посилання

Перетворення нашого світу: Порядок денний у галузі сталого розвитку на період до 2030 року: Резолюція Генеральної Асамблеї ООН від 25 вересня 2015 р. URL: http://www.sd4ua.org/wp-content/uploads/2015/02/SD_resolution_NY_2015.pdf (дата звернення: 16.07.2022)

The Universal Declaration of Human Rights. URL: https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/index.html (дата звернення: 16.07.2022).

Залізнюк В.П.Механізми забезпечення продовольчої безпеки: досвід для України. Державне управління: удосконалення та розвиток: електронний журнал. 2017. № 7. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1250

Про основи продовольчої безпеки України: проект Закону України від 08.04.2011 р. URL: https://ips.ligazakon.net/document/JF6GI00A?an=3 (дата звернення: 16.07.2022).

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення умов для забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану: Закон України від 24 березня 2022 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-20#Text (дата звернення: 16.07.2022)

Коваленко Т.О. Поняття, ознаки та критерії продовольчої безпеки за законодавством України та інших держав. Адміністративне право і процес. 2018. № 1 (20). С. 30-41.

Курман Т.В., Туєва О.М. Право продовольчої безпеки: навч. посіб. Х.: Юрайт, 2021. 92 с.

Global Food Security Index. URL: https://impact.economist.com/sustainability/project/food-security-index/Index

Курман Т.В. Сталий розвиток сільськогосподарського виробництва: проблеми правового забезпечення: монографія. Х.: Юрайт, 2018. 376 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-28

Номер

Розділ

Розділ 6. Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право