Правові проблеми при вчиненні реєстраційних дій в аспекті реєстрації прав на земельні ділянки

Автор(и)

  • Т.В. Лісова доктор юридичних наук, доцент кафедри земельного та аграрного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3747-1733
  • С.В. Хомінець кандидат юридичних наук, доцент кафедри земельного та аграрного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6703-7500
  • Д.М. Данілік кандидат юридичних наук, асистент кафедри земельного та аграрного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9946-9292

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.03.23

Ключові слова:

земельні ділянки, права на земельні ділянки, реєстраційна діяльність, реєстрація речових прав на землю

Анотація

У статті виявлено та охарактеризовано основні правові проблеми при вчиненні реєстраційних дій в аспекті реєстрації прав на земельні ділянки. Визначено характер, правову природу та суб'єктний склад суспільних відносин, що виникають з приводу реєстрації речових прав на земельні ділянки. Зокрема, доведено, що такі відносини мають ознаки публічно-правових, оскільки вони забезпечують загальнодержавні інтереси у сфері земельно-правового процесу, виникають на підставі встановлених державою правових норм, а легальна процедура державної реєстрації закріплена на нормативному рівні.

Визначено мету проведення державної реєстрації прав на земельні ділянки. Вказано, що державна реєстрація прав на землю відіграє важливу роль у регламентації земельних відносин, оскільки вона виступає визнаним державою засобом повідомлення невизначеного кола суб'єктів про виникнення речового права на земельну ділянку.

Сформульовано основні юридичні ознаки земельно-реєстраційної діяльності, до яких, зокрема, віднесено формалізованість, фіксованість та стадійність. Визначено складові елементи земельно-реєстраційної діяльності.

Здійснено аналіз процедури державної реєстрації прав, на підставі якого окреслено основні проблеми, що виникають на практиці під час вчинення реєстраційних дій та запропоновано шляхи їх подолання.

Досліджено випадки порушення державними реєстраторами своїх посадових обов'язків, передбачених законодавством, при здійсненні державної реєстрації речових прав на земельні ділянки, а також правові наслідки таких порушень.

Посилання

Ковач Д.Л. Правове регулювання виникнення земельних прав : моногр. 2019. 220с.

Одарюк М.П. Визначення поняття процедур у земельному праві. Науковий вісник публічного та приватного права. 2018. Вип. 1. Т. 2. С. 10-15.

Одарюк М.П. Деякі питання класифікації процедур у земельному праві. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2018. Вип 51. Т. 1. С. 167-169.

Тамаря Я.В. Історико-правовий аспект розвитку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно за часів незалежної України. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2016. № 24. С. 81 - 84.

Колесников М.О. Адміністративні послуги з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно : дис. ...канд. юрид. наук : спец. 12.00.07. Запоріжжя. 2016. 221 с.

Шульга М.В. Законодавчі новели щодо вирішення земельних спорів // Ігнатенко І.В., Федчишин Д.В. Прикарпатський юридичний вісник. 2022. № 1 (42). С. 75-81.

Ігнатенко І.В. Правові питання забезпечення землеустрою як напрямку удосконалення сільськогосподарського землекористування. Правова позиція. 2022. № 1 (34). С. 28-32.

Краснов Н. И., Иконицкая И. А. Процессуальные вопросы земельного права / Н. И. Краснов, И. А. Иконицкая. – М. : Наука, 1975.

Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень: Закон України від 1 липня 2004 року № 1952-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1952-15#Text

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-28

Номер

Розділ

Розділ 6. Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право