Особливості захисту земельних прав, порушених у процесі здійснення реєстраційних дій

Автор(и)

  • Т.В. Лісова доктор юридичних наук, доцент кафедри земельного та аграрного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3747-1733
  • М.В. Шульга доктор юридичних наук, професор кафедри земельного та аграрного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6449-284X
  • Т.М. Шульга кандидат юридичних наук, доцент кафедри фінансового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8223-5812

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.03.25

Ключові слова:

земельні ділянки, речові права, нерухоме майно, державна реєстрація, державний реєстратор, громадяни, юридичні особи, захист, судовий порядок, адміністративний порядок

Анотація

Статтю присвячено проблемі забезпечення захисту земельних прав, порушених у процесі здійснення реєстраційних дій, його форм та особливостей. Детально проаналізовано сучасне законодавство у сфері державної реєстрації. Головна увага у статті приділяється сучасним проблемам захисту у сфері державної реєстрації прав суб’єктів земельних відносин. У статті зазначається, що державна реєстрація прав фізичних та юридичних осіб є окремим важливим напрямком забезпечення гарантій цих прав суб’єктів. Підкреслюється актуальність вказаного питання в сучасних умовах. Зроблено наголос на складності правової регламентації земельних реєстраційних відносин. Наведено наукові праці вчених щодо вирішення зазначеної проблеми. Акцентовано увагу, що ухилення громадян та юридичних осіб від державної реєстрації земельних ділянок відповідно до Земельного кодексу України є одним із порушень земельного законодавства. Зазначається, що земельні права громадян та юридичних осіб можуть бути порушені у процесі здійснення реєстраційної діяльності уповноваженими особами у сфері здійснення ними відповідних повноважень та потребують захисту й відновлення. Досліджено правове становище суб'єктів, які реалізують повноваження у сфері державної реєстрації прав, окреме місце у статті присвячено державним реєстраторам прав на нерухоме майно. Проаналізовано адміністративний та судовий порядок захисту порушених прав у вказаній царині в наслідок прийняття рішень, дій чи бездіяльності відповідних посадовців.

Наголошується, що особливість захисту земельних прав громадян та юридичних осіб зумовлена тим, що державна реєстрація земельних ділянок передує державній реєстрації прав на земельні ділянки. Відсутність проведення державної реєстрації земельної ділянки не дозволяє зареєструвати відповідне речове право на неї. Підкреслюється, що захист прав полягає в усуненні, визнанні незаконними (недійсними) рішень, дій та бездіяльності посадовців, які здійснюють повноваження у сфері державної реєстрації земельних ділянок та прав на них. Проаналізовано способи захисту земельних прав в судовому порядку.

Посилання

Кулинич П.Ф. Державна реєстрація прав на земельну і неземельну нерухомість: світовий досвід та проблеми його імплементації в Україні. Земельне право України. 2006. № 9. С. 30 – 39.

Шульга М. Юридичні засади державної реєстрації земельних ділянок та земельних прав. Мала енциклопедія нотаріуса. 2012. № 3 (63). С. 55 – 61.

Лейба Л. В. Земельні спори та порядок їх вирішення: монографія. Харків: Право, 2007. 160 с.

Котелевець А. В., Лейба Л. В., Шульга М. В. Земельні спори: правові засади вирішення. Харків: Федорко, 2014. 214 с.

Гринько С.В. Правові аспекти реєстрації прав на землю: монографія. Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2004. 172 c.

Філюк П. Т. Юридичне забезпечення захисту земельних прав громадян: монографія. Харків: Право, 2012. 192 с.

Буракова А. М. Визнання недійсними рішень органів владних повноважень як спосіб захисту земельних прав: монографія. Харків: Юрайт, 2019. 188 с.

Попов Ю. Ю. Система реєстрації прав на нерухомість: необхідне і достатнє врахування специфіки книжкового володіння. Українське комерційне право. 2015. № 14. С. 61 – 82.

Мірошниченко А. М. Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т.: т. 16. Земельне та аграрне право / редкол.: М.В. Шульга (голова), В.В. Носік, П.Ф. Кулинич (заст. голови) та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків: Право, 2019. С. 239 – 241.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-28

Номер

Розділ

Розділ 6. Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право