Роль принципів адміністративного судочинства у захисті прав іноземців та осіб без громадянства

Автор(и)

  • О.М. Коротун доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри адвокатської майстерності та міжнародної юридичної практики Академії адвокатури України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.03.30

Ключові слова:

принципи, адміністративне судочинство, держава, іноземці, особи без громадянства, правосуддя

Анотація

У статті проаналізовано принципи адміністративного судочинства України, основна функція яких полягає в тому, щоб сприяти вітчизняному правосуддю забезпечити громадянам реалізацію їх прав і свобод, а також покладених на учасників судового процесу обов’язків. Фрагментарно розглянуто  існуючі  в спеціальній юридичній літературі поняття принципів. Відзначається важлива роль принципів адміністративного судочинства у захисті прав і законних інтересів іноземців та осіб без громадянства. Проаналізовано встановлені  Конституцією України, Законом України «Про судоустрій і статус суддів» та Кодексом адміністративного судочинства України принципи адміністративного судочинства. Звернено увагу на проблемні аспекти забезпечення принципу користуватися у судовому процесі рідною мовою та принципу правової безоплатної допомоги при вирішенні справ в адміністративному суді.

          Звернено увагу, що на сьогодні при розгляді справ у суді за участю іноземців та осіб без громадянства держава не в повній мірі  забезпечує дотримання принципу користуватися у судовому процесі рідною мовою. Вказаний принцип, поряд із принципом правової безоплатної допомоги при вирішенні справ в адміністративному суді, мають першочергове значення. Проте,  держава, ще неспроможна  в повній мірі забезпечити реалізацію вказаних принципів у судовому процесі за участю іноземців та осіб без громадянства. Незважаючи на існуючі проблемні питання, під час розгляду адміністративної справи необхідно дотримуватися вказаних принципів, втілення яких надає легітимності прийнятих судових рішень, а їх ігнорування призводить до порушення прав особи на судовий захист.

Посилання

Потапенко С.В. Диспозитивність як принцип адміністративного процесу України: автореф. дис. …канд. юрид. наук. Х., 2010. 19 с.

Теория государства и права. Учебник для юридических вузов и факультетов./Под ред. В.М. Корельского и В.Д. Перевалова. М.: Норма–Инфра–М, 1999. 559 с.

Світличний О.П. Адміністративні правовідносини у сфері земельних ресурсів України: проблеми теорії та практики правозастосування: Монографія. Донецьк: Державне видавництво «Донбас», 2011. 410 с.

Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України

червня 1996 року. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 02. 06. 2016 р. № 1402-VIII. Відомості Верховної Ради. 2016. № 31. Ст. 545.

Кодекс адміністративного судочинства України: Закон України від 06.07. 2005 р. № 2747-IV. Відомості Верховної Ради. 2005. № 35-37. Ст. 446.

Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства: Закон України від 22.09. 2011 р. № 3773-VI. Відомості Верховної Ради. 2012. № 19-20. Ст. 179.

Авер’янов В. Нове ставлення до прав людини – мета реформування українського адміністративного права. Юридична Україна. 2005. № 5. С. 31–35.

Негодченко О. В. Забезпечення прав і свобод людини органами внутрішніх справ: організаційно-правові засади: дис. … док. юрид. наук: Х.: НУВС, 2003. 368 с.

Справа № 520/9122/21 від 31.05. 2021 р. Ухвала Харківського окружного адміністративного суду. URL: https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/ court-document/97327133/

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-28

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право