Аналіз окремих складових характеристики наркозлочинності в Україні

Автор(и)

  • М.Г. Малишко Заступник начальника Територіально відокремленого відділення «Кам’янська філія Академії Державної пенітенціарної служби», Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9185-0120
  • Р.М. Кубрак кандидат юридичних наук, заступник начальника Територіально відокремленого відділення «Кам’янська філія Академії Державної пенітенціарної служби», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9912-098X

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.03.36

Ключові слова:

кримінальні правопорушення, наркозлочинність, наркотичні засоби, психотропні речовини, прекурсори, суб’єкт злочину

Анотація

Авторами проведено аналіз кількісно-якісних показників кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. На підставі дослідження статистичних даних визначено найбільш поширені кримінальні правопорушення вказаного виду, встановлено процентне співвідношення показників за видами правопорушень.

Складено загальний кримінологічний портрет суб’єкта кримінального правопорушення вказаного виду. На цій підставі встановлено, що наркозлочини в Україні найчастіше вчиняються повнолітніми особами чоловічої статі, процент жіночої злочинності даного виду та неповнолітніх є незначний. Зазначене вказує на тотожність окремих характеристик суб’єкта наркозлочинів з суб’єктами інших кримінальних правопорушень у цілому. Акцентовано увагу на наявність серед осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, співробітників деяких правоохоронних органів, з-поміж них визначено ті, в структурі яких встановлено найбільшу кількість правопорушників.

Авторами статті звернено увагу на неповнолітніх суб’єктів вчинення наркозлочинів, проведено аналіз їх соціально-демографічних характеристик, визначено процентне співвідношення їх кількості із загальною чисельністю суб’єктів кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.

Визначено види наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, які найчастіше вилучались як предмети протиправної діяльності під час вчинення кримінальних правопорушень.                          

За результатами вивчення висвітлених у статті питань, авторами визначено основні складові характеристики наркозлочинності, констатовано нагальну необхідність їх урахування при розробці та проектування напрямів запобігання і протидії. При цьому акцентовано увагу на необхідності спрямувати їх відносно осіб, які є типовими суб’єктами наркозлочинів.

Також автори дійшли висновку, що запобігання повинно проводитися не тільки в кримінальному середовищі, в установах виконання покарань, а й в соціальному оточенні суб’єктів кримінальних правопорушень вказаного виду.

Посилання

В’юник М.В. Кримінально-правове регулювання в Україні: реалії та перспективи (аналітичні матеріали)/ М.В.В’юник, М.В.Карчевський, О.Д.Арланова; упоряд. Ю.В.Баулін. Харків: Право, 2020. 212 с.

Гладкова, Є. О. Кримінологічні засади стратегії й тактики протидії наркозлочинності в Україні: дис. ... д-ра юрид. наук. Харків, 2019. 462 с.

Наркозлочинність (кримінологічний аналіз та протидія): навч. посібник / Я.В. Ступник, О.В. Білаш, Ю.Ю. Варга та ін. Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2016. 308 с.

Кубрак Р.М., Лень В.В. Кримінально-виконавча характеристика засуджених з психічними відхиленнями до позбавлення волі на певний строк: монографія. Дніпро: Видавець Біла К.О., 2018. 272с.

Митрофанов І.І. Кримінально-правові засоби впливу на наркозалежних осіб, які вчинили злочин: автореф. дис. …канд. юрид. наук. Дніпропетровськ, 2009. 20 с.

Наркозлочинність: кримінологічна характеристика та запобігання: науково-практичний посібник/А.А Бова, В.І.Женунтій, А.П.Закалюк, О.Г.Кулик, П.П.Михайленко, А.В.Науменко. За заг ред. А.П.Закалюка. Київ: Юрінком Інтер, 2006. 296 с.

Єдиний звіт про осіб, які вчинили кримінальні правопорушення. URL: https://gp.gov.ua/ua/posts/pro-osib-yaki-vchinili-kriminalni-pravoporushennya-2 (дата звернення 15.06.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-28

Номер

Розділ

Розділ 8. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право