Моніторинг способу життя суб’єктів декларування у системі заходів фінансового контролю

Автор(и)

  • О.В. Таволжанський кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8798-4820
  • Н.В. Сметаніна кандидат юридичних наук, доцент, асистент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5949-3709

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.03.38

Ключові слова:

корупція, доброчесність, фінансовий контроль, перевірка декларацій

Анотація

У статті вказується, що антикорупційне декларування являє собою врегульований нормами права порядок складання, подання, обліку та оприлюднення декларацій про доходи та майновий стан особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та іншими зобов’язаними суб’єктами, а також організаційно-контрольної діяльності уповноважених органів по забезпеченню дотримання декларантами антикорупційного законодавства. До 2014 року фактично не було створено ефективну систему моніторингу достовірності даних, що містяться у деклараціях про майно, доходи, видатки і зобов’язання фінансового характеру публічних службовців.

Закон України «Про запобігання корупції» визначає, що Національне агентство з питань запобігання корупції здійснює вибірковий моніторинг способу життя суб’єктів декларування з метою встановлення відповідності їх рівня життя наявним у них та членів їх сім’ї майну і одержаним ними доходам згідно з декларацією особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що подається відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

У статті проаналізовано досвід Румунії щодо моніторингу способу життя посадових осіб, зокрема, найбільш ефективні механізми такого моніторингу.

На думку авторів, електронне декларування, контроль та перевірка декларацій, моніторинг способу життя суб’єктів декларування в Україні потребують подальшого розвитку і вдосконалення відповідно до міжнародних стандартів. Адже саме електронне декларування є ключовим інструментом у системі запобігання корупції, що дозволяє забезпечити доброчесну публічну службу. Безумовно, майбутній вектор розвитку системи електронного декларування і моніторингу способу життя суб’єктів декларування полягає у розвитку автоматизованих систем перевірки достовірності даних.

Також непорушними мають залишатися такі засади здійснення моніторингу способу життя суб’єктів декларування як верховенство права, законність, гарантування та рівність прав і законних інтересів суб’єктів декларування, прозорість, об’єктивність та безсторонність.

Посилання

Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки: Закон України від 14.10.2014 № 1699-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1699-18#Text (дата звернення: 16.05.2022).

Головкін Б. М. Механізм запобігання корупції. Часопис Київського університету права. 2018 № 4. С. 254-260.

Сметаніна Н. В. Небезпечні наслідки корупції для особи, держави та суспільства. Право і суспільство. 2017. № 4. Ч. 2. С. 162-165.

Запобігання корупції: підручник / Б. М. Головкін, О. Ю. Шостко, О. В.

Новіков та ін.; за заг. ред. Б. М. Головкіна. Харків: Право, 2019. 296 с.

Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 р. № 1700-VII. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/page (дата звернення: 18.07.2022).

Все про кошти. Європейський суд з прав людини позбавляється корумпованих суддів. URL: http://www.tilman-hoppe.de/UA%20money%20talks/ (дата звернення: 15.07.2022).

Про засади державної антикорупційної політики на 2021-2025 роки: Закон України від 20.06.2022 № 2322-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2322-20#Text (дата звернення: 17.07.2022).

Перевірки декларацій і моніторинг способу життя чиновників – ефективний механізм запобігання корупції – Новіков. URL: https://nazk.gov.ua/uk/bez-kategoriyi/perevirky-deklaratsij-i-monitoryng-sposobu-zhyttya-chynovnykiv-efektyvnyj-mehanizm-zapobigannya-koruptsiyi-novikov/?hilite=%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%83+%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F (дата звернення: 19.07.2022).

Міжнародний досвід боротьби з корупцією як вектор формування національної антикорупційної політики: огляд законодавства Румунії. URL: https://veche.kiev.ua/journal/4910/ (дата звернення: 10.07.2022).

Моніторинг способу життя: огляд міжнародної практики, можливість застосування в Україні. URL: https://issuu.com/undpukraine/docs/monitor_final (дата звернення: 12.07.2022).

Holovkin, B. M., Tavolzhanskyi O. V., & Lysodyed O. V. (2021). Corruption as a Cybersecurity Threat in the New World Order. Connections: The Quarterly Journal. 20(2), pp. 75-87.

Головкін Б. М. Про корупцію в приватному секторі. Часопис Київського університету права. 2020. № 4. С. 347-354.

Nizovtsev, Y.Y., Parfylo, O.A., Barabash, O.O., Kyrenko, S.G. and Smetanina, N.V. (2022). Mechanisms of money laundering obtained from cybercrime: the legal aspect. Journal of Money Laundering Control, Vol. 25. No. 2, pp. 297-305. https://doi.org/10.1108/JMLC-02-2021-0015.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-28

Номер

Розділ

Розділ 8. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право