Особливості допиту свідка та потерпілого під час розслідування погрози або насильства щодо працівника правоохоронного органу

Автор(и)

  • С.В. Кобець аспірант наукової лабораторії з проблем протидії злочинності Навчально-наукового інституту № 1 Національної академії внутрішніх справ, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8430-3209

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.03.42

Ключові слова:

працівник правоохоронного органу, розслідування, слідча дія, допит, тактика, свідок, потерпілий

Анотація

У статті розкрито особливості проведення допиту свідка та потерпілого у провадженнях про погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Визначено основні складові елементи підготовки до проведення даної слідчої дії. Окреслено коло осіб, які можуть виступати свідками у подібних провадженнях та встановлено, що їх перелік залежить від способу та обстановки вчинення даного кримінального правопорушення. Визначено інформацію, яка має бути встановлена в результаті проведення допиту цих осіб. Особливу увагу звернено на тактичні прийоми проведення допиту свідків, вибір яких залежить від конкретної слідчої ситуації (наявних у розпорядженні слідчого матеріалів, особливостей допитуваної особи та його зацікавленості у результатах розслідування, характеру встановлених під час слідчої дії взаємовідносин між слідчим та допитуваним та ін.). Визначено особливості допиту свідка, який є представником правоохоронного органу.

Розкрито проблемні аспекти проведення допитів потерпілих у досліджуваних провадженнях. Підкреслено, що показання даної категорії свідків характеризується повнотою і деталізацією, що зумовлено наявністю у них юридичних знань. Необхідним елементом підготовки до таких допитів визнано ознайомлення з нормативними документами, які регламентують діяльність структури, де перебуває на службі потерпілий. Визначено перелік обставин, що підлягають з'ясуванню під час допиту потерпілого правоохоронця. Запропоновано тактичні прийоми, які може застосовувати слідчий у різних ситуаціях допиту. Акцентовано, що яскраво виражений конфліктний характер ситуації допиту потерпілого у досліджуваних провадженнях, зазвичай, має місце у разі неправомірної поведінки працівника правоохоронного органу (перевищення службових повноважень, невиправдане застосування примусу тощо) напередодні вчинення кримінального правопорушення щодо нього. Звернуто увагу на порушення, яких припускаються слідчі, проводячи допит працівників правоохоронних органів в якості потерпілих.

Посилання

Шепітько В. Ю. Довідник слідчого. Київ : Ін Юре, 2001. 208 с.

Слободянюк Б. К. Розслідування умисного знищення або пошкодження чужого майна : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09. Ірпінь, 2016. 238 с.

Весельський В. К., Кузьмічов В. С., Мацишин В. С., Старушкевич А. В. Особливості провадження допиту підозрюваного (обвинуваченого) з метою недопущення тортур та інших порушень прав людини : посібник. Kиїв : Нац. акад. внутр. справ України, 2004. 148 с.

Довбаш Р. С. Допит свідків та підозрюваних (обвинувачених) у справах про злочини, що пов’язані з незаконним відшкодуванням ПДВ. Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. 2008. №2. С. 185–193.

Загородній І. В. Розслідування злочинів, пов’язаних з нанесенням тілесних ушкоджень : ареф. дис. …. канд..юрид. наук : 12.00.09. Одеса, 2018. 23 с.

Ряшко О.В. Допит свідка та потерпілого на стадії досудового розслідування: юридично-психологічний аспект. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2009. № 3. С. 1–7. URL: https://www.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsy/03_2009/09rovypa.pdf

Дрозд В. Г. Організаційні і тактичні аспекти розслідування умисних тяжких тілесних ушкоджень : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. Київ, 2009. 16 c.

Гусєва В. О. Особливості тактики допиту потерпілого та свідка під час розслідування посягань на життя працівника правоохоронного органу. Судова та слідча практика в Україні : наук. журнал Херсон. держ. ун-ту. 2019. Вип. № 9. С. 34–40.

Татауров А. А. Проблемы первоначального этапа расследования насильственних преступлений в отношении сотрудников милиции: дис. ... канд. юрид. наук. Владивосток, 2006. 185 с.

Киселев Д. Г. Методика расследования и судебного следствия по делам о преступлениях, совершённых в отношении представителя власти : дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2017. 244 с.

Гусєва В. О. Методика розслідування злочинів проти авторитету органів державної влади у сфері правоохоронної діяльності : монографія. Харків : ТОВ «У справі», 2020. 452 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-28

Номер

Розділ

Розділ 9. Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність