Закон про зброю в Україні: воєнна необхідність чи вимога часу?

Автор(и)

  • О.В. Грецьких старший судовий експерт сектору балістичного обліку відділу криміналістичних видів досліджень Харківського НДЕКЦ МВС України, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5242-6930
  • С.В. Мельник завідувач сектору балістичного обліку відділу криміналістичних видів досліджень Харківського НДЕКЦ МВС України, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6956-6588

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.03.45

Ключові слова:

зброя, обіг зброї, цивільний обіг зброї, законодавство, законопроект, зброєзнавство

Анотація

Україна із здобуття незалежності наприкінці ХХ ст. і до початку активної фази війни РФ проти неї на початку 2022 р. інерційно належала до держав з обмеженим доступом цивільного населення до зброї, залишаючись єдиною країною Європи, яка не має відповідного регулюючого закону, хоча законодавчі дискусії з цього приводу тривають з 1994 р. Подібний закон, в умовах стабільно високого рівня «озброєної» злочинності в Україні в останні 10 років, повинен стати стримуючим інструментом самозахисту громадян від кримінальних посягань і на початок 2022 р. в Україні склалися об’єктивні передумови для прийняття сучасного закону про зброю як рамкового законодавчого акту в царині її цивільного обігу. На сьогодні, в умовах воєнного стану, в державі функціонує спеціальний закон щодо правових засад відсічі агресору з боку цивільних осіб з використанням зброї та на розгляді ВРУ знаходиться прогресивний законопроект з регулювання цивільного обігу. Аналізуються їх сутність і концептуальні засади через дослідження понять «зброя» та «обіг зброї». Для цього здійснено уточнення науково-теоретичного розуміння категорії «зброя» та її основних характеристик з точки зору матеріальної сутності, результату діяльності та змістовного призначення. В рамках вказаного аналізу з’ясовано, що законопроект № 5708 пропонує змістовне сучасне визначення поняття «зброя» та дефініції похідних від нього категорій, що є першим їх ґрунтовним законодавчим унормуванням. Натомість, чинний ЗУ «Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України» не містить жодних нормативних визначень і уточнень, що пояснюється гострою нагальною воєнною необхідністю масової відсічі агресії ворога як умовами, в яких приймався даний законодавчий акт. Така ж ситуація спостерігається навколо ще одного фундаментального поняття даної проблеми – «обіг зброї».

Посилання

Бойчук Д. С. Правосвідомість та правова культура як передумова розширення чинного обсягу права людини на зброю в Україні. Вісник Національної академії правових наук України. 2019. № 2. С. 13-23.

Добіжа В. В. Правове регулювання обігу зброї в Україні. Соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства. 2018. № 1. С. 231-233.

Єдиний звіт про кримінальні правопорушення. Генеральна прокуратура України. URL: https://gp.gov.ua/ua/posts/pro-zareyestrovani-kriminalni-pravoporushennya-ta-rezultati-yih-dosudovogo-rozsliduvannya-2 (дата звернення: 21.06.2022).

Мельник С. В., Грецьких О. В. Вплив законодавчого пробілу щодо спеціального закону про зброю на розвиток вітчизняної судової балістики. Юридичний бюлетень. 2020. № 15. С. 156-163.

Побільшало злочинів зі застосуванням вогнепальної зброї: 10 тисяч одиниць непідконтрольна. URL: https://dailylviv.com/news/kryminal/pobilshalo-zlochyniv-zi-zastosuvannyam-vohnepalnoyi-zbroyi-10-tysyach-odynyts-nepidkontrolna-99990 (дата звернення: 22.06.2022).

Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України : Закон України від 03.03.2022 р. № 2114-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2114-20#Text (дата звернення: 21.06.2022).

Про право на цивільну вогнепальну зброю : Проект Закону України № 5708 від 25.06.2021. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72360 (дата звернення: 21.06.2022).

Протокол проти незаконного виготовлення та обігу вогнепальної зброї, її складових частин і компонентів, а також боєприпасів до неї, який доповнює Конвенцію Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_792#Text (дата звернення: 20.06.2022).

Тищенко В. І., Грецьких О. В. Особливості дослідження окремих зразків патронів вогнепальної зброї. Знання європейського права. 2020. № 3. С. 149-162. Doi:10.32837/chern.v0i3.30.

Щербаковський М. Г., Андрєєв Д. В. Розслідування незаконного обігу зброї: монографія. Харків, 2021. 192 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-28

Номер

Розділ

Розділ 9. Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність