Проблематика втілення «антиолігархічного законодавства» в аспекті інноваційних трансформацій правової системи України

Автор(и)

  • Є.І. Григоренко кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри державно-правових дисциплін юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5305-1712
  • О.С. Передерій кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри державно-правових дисциплін юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4898-876X

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.04.4

Ключові слова:

Україна, Європейський Союз, європейська інтеграція, правова система, олігарх, правові обмеження, владна компетенція, законодавство

Анотація

У статті викладено результати аналізу проблем повноцінної реалізації «антиолігархічного законодавства» України  урахуванням активізації європейської інтеграції та надання державі статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу.

Враховуючи позитивні аспекти введення у дію «антиолігархічного законодавства» України виокремлено і розкрито сутність трьох блоків проблем: техніко-юридичні недосконалості «антиолігархічного закону», суперечливість змісту законодавства в частині критеріїв визначення статусу конкретної особи як олігарха, суперечливість компетенції суб’єктів, які уповноважені застосовувати від імені держави правові обмеження до олігархів.

Акцентовано увагу на тому, що недосконалість правового механізму втілення антиолігархічного законодавства спонукає Європейський Союз наполягати на кореляції положень спеціального Закону про олігархів з універсальними принципами верховенства права та демократизму. Українське суспільство має розуміти значення і роль антиолігархічної політики, а також відчувати її ефективність. У свою чергу, держави ЄС як основні донори реформ в Україні мають бути упевнені в об’єктивності політичної позиції нашої держави, розраховувати на повноцінне втілення універсальних стандартів правової системи ЄС на внутрішньодержавному рівні. Обґрунтовано позицію про те, що повноцінна реалізація «антиолігархічного законодавства» в Україні є чинником прискорення євроінтеграційних процесів. Це буде відбуватися через те, що втілення механізмів недопущення шкідливого впливу на політичну і економічну сферу з боку осіб, які мають значні фінансові можливості, буде сприяти підвищенню довіри до України з боку європейських держав-партнерів і інвесторів. Відзначено, що перспективним завданням юридичної спільноти є розробка оптимальних рекомендацій щодо впровадження відповідних інновацій у систему законодавства України в цілому і правову систему держави зокрема.

Посилання

Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони: Закон України від 16.09. 2014 р. № 1678-VII. Відомості Верховної Ради України. 2014 р. № 40. Стаття 2021

Resolution on the candidate status of Ukraine, the Republic of Moldova and Georgia 2022/2716(RSP). URL: https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/printficheglobal.pdf?id=739315&l=en (дата звернення: 09.08.2022)

Олігарх. Майданчик для перекладів запозичених слів. Інтернет-сайт «Словотвір». URL: https://slovotvir.org.ua/words/oliharkh(дата звернення: 09.08..2022)

Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів) : Закон України від 23.09.2021 р. № 1780-IX. Відомості Верховної Ради України. 2021. № 51. Ст. 421

Богдана Костюк. Олігархічна Україна: перспективи вирішення проблеми. Радіо Свобода. URL:https://www.radiosvoboda.org/a/28085280.html (дата звернення: 09.08..2022)

О. Данілов: Руйнування олігархічної кланової монопольної системи – одне з ключових завдань, яке стоїть перед державою. Офіційний інтернет-сайт ради національної безпеки і оборони України. URL:https://www.rnbo.gov.ua/ua/Diialnist/4991.html (дата звернення: 09.08..2022)

Щодо проєкту Закону України «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)»(реєстр. 5599 від 02.06.2021, Президент України) : висновок Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України з Європейським Союзом. Офіційний веб-портал Верховної Ради України.URL:http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=5599&skl=10(дата звернення: 10.08..2022)

Юрий Сущенко. Закон об олигархах или деолигархизации. Юрист и закон. 2021. № 47. URL:https://uz.ligazakon.ua/magazine_article/EA015272 (дата звернення: 10.08..2022)

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 червня 2022 року «Про затвердження Положення про Реєстр осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів), порядок його формування і ведення» : Указ Президента України від 29.06.2022 р. № 459/2022. Офіційне інтернет-представництво Президента України. URL:https://www.president.gov.ua/documents/4592022-43085 (дата звернення: 11.08.2022)

Олена Бусол. Якою має бути система протидії олігархізму: нотатки на полях «Закону про олігархів». Онлайн-платформа «Lex».URL:https://lexinform.com.ua/dumka-eksperta/yakoyu-maye-buty-systema-protydiyi-oligarhizmu-notatky-na-polyah-zakonu-pro-oligarhiv/ (дата звернення: 25.08.2022)

Ростислав Хотин. «Думали, що можна порахувати на пальцях двох рук». Чи справді в Україні до сотні олігархів? Радіо Свобода. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/ukrayina-oliharkhy-zakon-reyestr-danilov-zelensky/31956678.html (дата звернення: 11.08.2022)

Хаустова М. Г. Національна правова система за умов розбудови правової демократичної державності в Україні: монографія. Харків. Право, 2008. 160 с.

Закон про олігархів врахує практику антитрестового законодавства США – Кулеба : інтерв’ю від 2 равня 2021 р. Радіо Свобода. URL:https://www.radiosvoboda.org/a/news-zakon-oliharhy-kuleba/31234354.html (дата звернення: 12.08.2022)

Девальвація української гривні: інформація станом на 25.08.2022 р. Міністерство фінансів України. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/index/devaluation/2022/(дата звернення: 25.08.2022)

Конституція України від 28.06.1996 р. №254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. №30. Ст. 141

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Закону України «,Про Національне антикорупційне бюро України» від 16 вересня 2020 року № 11-р/2020. Офіційний інтернет-сайт Конституційного Суду України. URL: https://ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/11_p_2020.pdf (дата звернення: 29.08.2022)

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-27

Номер

Розділ

Розділ 1. Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень