До питання про сутність господарської правоздатності

Автор(и)

  • О.В. Гарагонич доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри економічного права та економічного судочинства Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8984-2399

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.04.24

Ключові слова:

господарська правоздатність, господарська компетенція, господарська правосуб’єктність, суб’єкт господарського права, господарські права та обов’язки

Анотація

Стаття присвячена розкриттю сутності господарської правоздатності як елемента господарської правосуб’єктності, аналізу її сутнісних характеристик, а також розмежуванню даної правової категорії із суміжними.
Господарська компетенція вказує на те, якими господарськими правами й обов’язками суб’єкт наділений законом та установчими документами. Саме господарською правоздатністю охоплюється той обсяг господарських прав і обов’язків, якими суб’єкт здатний володіти понад тих, які закріплені у законі та установчих документах.
Господарська правоздатність і господарська компетенція, як елементи господарської правосуб’єктності, існують паралельно, не пересікаючись одне з одним, і включають усі права й обов’язки учасника господарських відносин.
На обсяг господарської правоздатності суб’єкта можуть впливати різні чинники, такі як: організаційно-правова форма здійснення господарської діяльності; форма власності, на базі якої створений і діє суб’єкт господарського права; правовий титул майна, на якому воно закріплено засновником за господарською організацією; рівень платоспроможності суб’єкта; підтримка агресії російської федерації проти України; структура власників господарської організації та ін.
Основною метою закріплення за учасниками господарських відносин господарської правоздатності є забезпечення балансу публічних (держави, суспільства, територіальної громади) і приватних (суб’єкта господарювання) інтересів при організації і здійсненні господарської діяльності. Досягненню такого балансу на фоні встановлення в законодавстві та установчих документах конкретних господарських прав і обов’язків (господарська компетенція) з однієї сторони має сприяти легальна фіксація диспозитивності волевиявлення при реалізації суб’єктами здатності мати господарські права й обов’язки (господарської правоздатності) – з другої сторони.
Господарська правоздатність, на відміну від господарської компетенції, не згадується у тексті Господарського кодексу України. Звільнення законодавця від необхідності зазначення про правоздатність обумовлене існуючою в праві презумпцією наявності господарської правоздатності у складі господарської правосуб’єктності в якості її елемента.

Посилання

Концепція модернізації господарського законодавства України. Юридичний вісник України. 2021. № 13-15. С. 18-19.

Січевлюк В. А. До питання про зміст та структуру категорії «правова суб’єктність» у загальній теорії права. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2018. № 04. С. 30-36.

Гарагонич О. В. Господарська правосуб’єктність акціонерних товариств: проблеми теорії та практики : монографія. Київ : НАН України, Ін-т економіко-правових досліджень, 2019. 406 с.

Мамутов В. К. О соотношении понятий компетенции и правоспособности государственных хозяйственных органов. Правоведение. 1965. № 4. С. 56-63.

Про господарські товариства : Закон України від 19 вересня 1991 року № 1576-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1576-12#Text.

Про акціонерні товариства : Закон України від 17 вересня 2008 року № 514-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/514-17#Text.

Про акціонерні товариства : Закон України від 27 липня 2022 року № 2465-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2465-20#Text.

Про віртуальні активи : Закон України від 17 лютого 2022 року № 2074-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2074-20#Text.

Гарагонич О. В. Поняття та ознаки господарської компетенції. Порівняльно-аналітичне право. 2016. № 3. С. 93-96.

Про банки і банківську діяльність : Закон України від 07 грудня 2000 року № 2121-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14#Text.

Про інститути спільного інвестування : Закон України від 05 липня 2012 року № 5080-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5080-17#Text.

Про ринки капіталу та організовані товарні ринки : Закон України від 23 лютого 2006 року № 3480-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15#Text.

Про страхування : Закон України від 07 березня 1999 року № 85/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80#Text.

Про товарні біржі : Закон України від 10 грудня 1991 року № 1956- XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1956-12#Text.

Правове регулювання економічної системи: інституції, правила, процедури : монографія / за ред. проф. М. В. Савчина. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021, 830 с.

Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів : постанова Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року № 392. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392-2020-%D0%BF#Text.

Про правовий режим воєнного стану : Закон України від 12 травня 2015 року № 389-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text.

Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану : Закон України від 17 травня 2012 року № 4765-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4765-17#n16.

Про санкції : Закон України від 14 серпня 2014 року № 1644-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1644-18#Text.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності санкцій, пов’язаних з активами окремих осіб : Закон України від 12 травня 2022 року № 2257-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2257-20#n55.

Мамутов В. К. О соотношении понятий компетенции и правоспособности государственных хозяйственных органов. Правоведение. 1965. № 4. С. 56-63.

Січевлюк В. А. Еволюція категорії «правова суб’єктність» (теоретико-прикладні засади) : монографія. Київ : Юридична думка, 2020. 462 с.

Щербина В. С. Суб’єкти господарського права : монографія. Київ : Юрінком Інтер, 2008. 264 с.

Пундор Ю. О. Про визначення змісту категорії «правосуб’єктність» у теорії права та галузевих теоріях цивільного й господарського права (порівняльно-правовий аспект). Часопис Київського університету права. 2013. № 1. С. 60–63.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-27

Номер

Розділ

Розділ 4. Господарське право, господарсько-процесуальне право