Особливі ознаки пенсійної форми соціального захисту працівників органів прокуратури України

Автор(и)

  • Є.П. Купрун здобувачка Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4168-9759

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.04.29

Ключові слова:

пенсійна реформа, пенсійне забезпечення, пенсія, соціальна безпека, соціальний захист

Анотація

Стаття присвячена окресленню комплексу особливих рис пенсійної форми соціального захисту працівників органів прокуратури України. Встановлюється, що розглядана форма соціального захисту працівників прокуратури характеризується множиною ознак, основними з яких є наступні: специфіка нормативно-правової основи пенсійного забезпечення працівників органів прокуратури (ґрунтується на нормах загального та спеціального законодавства; враховує норми пенсійного, трудового та адміністративного законодавства); ця форма соціального захисту об’єктивується в пенсійно-забезпечувальних правовідносинах; має множину типів вияву (пенсія працівника органів прокуратури України, який не має статусу державного службовця; пенсія державного службовця; пенсія прокурора). Особлива увага в статті автором приділяється характеристикам пенсій прокурорів, зокрема: гарантування державою належного пенсійного забезпечення прокурорам, які мають необхідну вислугу років, враховуючи стаж роботи на посадах прокурорів (також й тим, які не мають необхідної вислуги років та страхового стажу); гарантування державою справедливого перерахунку призначених пенсій працівникам прокуратури; використання державою інклюзивного підходу до пенсійного забезпечення прокурорів та ін. У висновках до статті узагальнюються результати наукової розвідки та формулюються конкретні пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання пенсійного забезпечення прокурорів органів прокуратури України, а саме: пропонується: викласти ч. 20 ст. 86 ЗУ 2014 року № 1697 в новій редакції, що визначатиме умови та порядок перерахунку призначених пенсій працівникам прокуратури, а саме в редакції, яка буде відповідати первинній редакції цього законодавчого акту, враховуючи той факт, що мотиви її зміни не узгоджуються із засадами демократизму та правової держави та привели до тривалої (починаючи з 28 грудня 2014 року) юридичної невизначеності умов і порядку перерахунку призначених пенсій працівникам прокуратури України; внести зміни до ч. 1 ст. 2 ЗУ «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи», виключивши її поширення на відносини пенсійного забезпечення, які виникають на підставі норм ЗУ 2014 року № 1697 (забезпечення рівності правового становища прокурорів і суддів в рамках політики гарантування незалежності діяльності і самостійності прокурорів і суддів).

Посилання

Кучма О.Л. Конституційність окремих аспектів пенсійної реформи: українська судова практика та європейський досвід. Порівняльно-аналітичне право. 2019. № 1. С. 147-149.

Буряченко О.Є. Сутність поняття пенсійного забезпечення в науковому дискурсі. Теорія та практика державного управління. 2015. № 2. С. 90-97.

Бондарук І.С. Оцінка ролі системи пенсійного забезпечення в економіці соціальної держави. Прикладна статистика: проблеми теорії та практики. 2011. Вип. 9. С. 344-349.

Гуменюк В.Є. Напрями вдосконалення законодавчої бази публічного управління у сфері пенсійного забезпечення в Україні. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Юридичні науки. 2021. Т. 32(71). № 2. С. 41-46. doi:10.32838/TNU-2707-0581/2021.2/07.

Шумило М.М. Правовідносини у сфері пенсійного забезпечення в Україні : монографія. Київ : Ніка-Центр, 2016. 680 с.

Безкровний Є.А. Реалізація прокурором права на пенсійне забезпечення. Науковий часопис Національної академії прокуратури України. 2017. № 3. С. 8-16.

Кучма О.Л. Проблеми пенсійного забезпечення працівників прокуратури. Правові горизонти. 2019. Вип. 15(28). С. 101-105. doi:10.21272/legalhorizons.2019.i15.p101.

Аргунова А.М. Трудові правовідносини у сфері державної служби. Актуальні проблеми права: теорія і практика. 2013. № 27. С. 99-104.

Коротких А.Ю. Державні службовці – суб’єкти трудового права. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2016. № 4. С. 39-42.

Пузанова В.В. Забезпечення психічного здоров’я суддів з метою поліпшення якості здійснення правосуддя. Правові засади організації та здійснення публічної влади: матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Хмельницький, 23–30 квітня 2018 р.). Хмельницький: ХУУП, 2018. С. 94-97.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-27

Номер

Розділ

Розділ 5. Трудове право; право соціального забезпечення