Система правових засобів забезпечення інформаційної безпеки

Автор(и)

  • О.Г. Ярема кандидат юридичних наук, доцентка, доцентка кафедри адміністративно-правих дисциплін Львівського державного університету внутрішніх справ, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3550-0454
  • О.М. Ілюшик кандидат юридичних наук, доцентка, доцентка кафедри адміністративно-правих дисциплін Львівського державного університету внутрішніх справ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.04.43

Ключові слова:

інформація, захист інформації, правове регулювання, презумпція безпеки інформації, юридична відповідальність

Анотація

Стаття присвячена висвітленню актуальної проблеми інформаційного права – питання  системи правових засобів забезпечення інформаційної безпеки. Розглядаються засоби забезпечення інформаційної безпеки – правові, організаційні та технічні. Висвітлюються основні теоретичні положення щодо правових, організаційних і технічних засобів у контексті інформаційної безпеки, проводиться оцінка проблем у досліджуваній галузі. Правова природа загальних правових засобів забезпечення інформаційної безпеки базується на: законодавчому закріпленню понятійного апарату щодо інформаційної безпеки; формуванні системи правового забезпечення інформаційної безпеки. Інформаційна безпека у зазначеному аспекті розглядається, як об'єкт правової охорони, щодо захищеності законних прав і інтересів особи, суспільства та держави від деструктивного інформаційного впливу та захисту інформації від незаконних перетворень. Серед засобів забезпечення інформаційної безпеки виділено: форми чи способи фіксації інформації; офіційне електронне оприлюднення, зокрема опублікування, використання систем розподілених реєстрів, зокрема технологій блокчейн;  проведення перевірок інформації у контексті інформаційної безпеки; презумпція безпеки інформації щодо інформаційної безпеки. Зазначене дозволяє конкретизувати напрями правового регулювання у сфері інформаційної безпеки. Одним з правових засобів забезпечення інформаційної безпеки є юридична відповідальність, яка передбачена кримінальним, адміністративним, цивільно-правовим, трудовим законодавством. Указано, що для забезпечення інформаційної безпеки використовуються юридичні прийоми: встановлення права на достовірну інформацію; затвердження обов'язкової форми або способу фіксації інформації як засобу забезпечення інформаційної безпеки; реалізація публічного визнання; здійснення моніторингу та перевірки інформації у контексті інформаційної безпеки; застосування презумпції захисту інформації щодо інформаційної безпеки; встановлення юридичної відповідальності.

Посилання

Єсімов С. С. Використання інформаційних технологій як предмет адміністративно-правового регулювання. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки. 2015. № 827. С. 24-29.

Про публічні електронні реєстри: Закон України від 18.11.2021 р. № 1907-ІХ. URL. https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/1907-20

Гурова А., Кірпачова М. Правові засади застосування блокчейну в космічній діяльності: особливості регулювання технології на національному, регіональному та міжнародному рівнях. Підприємництво, господарство і право. 2021. № 1. С. 265-275.

Про особливості надання публічних (електронних публічних) послуг: Закон України від 15.07.2021 р. № 1689-ІХ. URL. https://zakon.rada.gov.ua/ laws/card/1689-20

Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: Закон України від 15.05.2003 р. № 755-ІV. URL. https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/755-15

Ковалів М. В., Єсімов С. С., Кравчук С. М. Теоретичні засади правового регулювання систем штучного інтелекту щодо ідентифікації особи у контексті діяльності органів виконавчої влади. Соціально-правові студії. 2020. Випуск 2 (8). С. 8-15.

Єсімов С., Ковалів М., Скриньковський Р. Правові режими службової інформації в Україні (Legal Regimes of Official Information in Ukraine). Traektoriâ Nauki = Path of Science. 2018. Vol. 4. № 4. S. 7001-7012.

Принципи правового регулювання інституту інформаційної безпеки. Науковий Вісник Ужгородського Національного Університету. Серія: право. 2021. Том 66. С. 129-134.

Про захист інформацію в інформаційно-комунікаційних системах: Закон України від 05.07.1994 р. № 80/94-ВР. URL. https://zakon.rada.gov.ua/ laws/card/80/94-%D0%B2%D1%80

Арістова І. В., Баранов О. А., Дзьобань О. П. та ін.; Юридична відповідальність за правопорушення в інформаційній сфері та основи інформаційної деліктології: монографія / За заг. ред. К. І. Бєлякова. Київ: КВІЦ, 2019. 344 с.

Деякі питання організації електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів: Постанова Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 р. № 357. URL. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/357-2018-%D0%BF#Text

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-27

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право