Особливості трасологічного дослідження динамічних слідів знарядь зламу

Автор(и)

  • П.О. Євсєєв головний судовий експерт сектору трасологічних досліджень відділу криміналістичних видів досліджень Харківського НДЕКЦ МВС, Ukraine
  • Р.В. Кузнєцов головний судовий експерт сектору трасологічних досліджень відділу криміналістичних видів досліджень Харківського НДЕКЦ МВС, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.04.61

Ключові слова:

трасологія, експертиза, методика, зламування, динамічні сліди

Анотація

Аналіз правозастосовчої практики показав, що нині значна частина злочинів супроводжується зламом перешкод, замикаючих механізмів, вчинених із застосуванням різноманітних знарядь і предметів, а для розкриття даних злочинів судовим експертам потрібні спеціальні знання. Питання теоретичної недосконалості в судово-трасологічному дослідженні слідів знарядь зламу та потреба у подальшому розвитку методичних підстав трасологічного дослідження динамічних слідів знарядь зламу визначили актуальність цієї статті.

У роботі розглянуто низку питань, що стосуються правильної оцінки результатів дослідження, проведеного за динамічними слідами знарядь зламу на основі практичної діяльності експертів-криміналістів. Також розглянуто деякі особливості проведення експертизи слідів знарядь зламу під час проведення етапу експертного експерименту та етапу порівняльного дослідження на стадії детального дослідження, з подальшою оцінкою можливості ідентифікації знарядь зламу виходячи з даних особливостей.

Вказано, що за результатами дослідження з'являється можливість встановлення найважливіших фактів для розслідування злочину, а саме:

– чи мала місце подія злочину (чи виникли сліди внаслідок протиправних дій чи походження їх випадково);

– групової приналежності знаряддя зламу слідам зламу, що сприяє зменшенню області об'єктів, що перевіряються, і розшуку шуканого об'єкта;

– деяких ознак особи зломщика, що допомагає звузити коло осіб, серед яких слід проводити оперативні заходи щодо розшуку та встановлення злочинця, а також способу та обставин зламу та конкретну ідентифікацію інструменту, яким утворено слід.

З урахуванням розглянутих особливостей, експерти-криміналісти при проведенні судових трасологічних експертиз за динамічними слідами знарядь зламу, мають можливість значно підвищити якість та достовірність досліджень.

Посилання

Боднар А. В. Трасологічна експертиза під час розслідування знищення або пошкодження майна. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ: наук. журн. Київ. 2018. № 2 (107). С. 281–292.

Калюжна А. О., Коваленко І. О. Щодо основних положень трасології в криміналістиці // Матеріали науково-практичного семінару. ДДУВС. 2020. С. 246-250. http://er.dduvs.in.ua/bitstream/123456789/5287/1/40.pdf

Кофанов А. В. Трасологічні дослідження: Курс лекцій / А.В. Кофанов, О.Г. Волошин, О.В. Літвінова. К.: Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2010. – 304 с.

Криміналістика: підручн. для студ. вищ. навч. закл. / К.О.Чаплинський, О.В. Лускатов, І.В. Пиріг, В.М. Плетенець, Ю.А. Чаплинська 2-е вид, Дніпро : 2017: Ліра ЛТД. 480 с.

Про затвердження Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз [Електронний ресурс]: наказ Міністерства юстиції України від 8 жовт. 1998 р. № 53/5. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98#Text

Шепітько В. Ю. Криміналістика. Криміналістична тактика і методика розслідування злочинів: підручник. Харків: Право, 2001. 528 с.

Margot P. Traceology, the bedrock of forensic science and its associated semantics // The Routledge International Handbook of Forensic Intelligence and Criminology. – 2017.

Thomas T. R. et al. Traceology, quantifying finishing machining and function: A tool and wear mark characterisation study //Wear. – 2011. – Т. 271. – №. 3-4. – С. 553-558.

Vagač M., Melichercík M., Samuelčíková M. Extraction of geometric shape of repetitive elements with application to traceology // IEEE International Conference on Signal and Image Processing Applications (ICSIPA). – IEEE, 2017. – С. 133-138.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-27

Номер

Розділ

Розділ 9. Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність