Зловживання правом на початок проведення окремих слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій без дозволу слідчого судді

Автор(и)

  • А.Р. Туманянц кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального процесу, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6403-8436
  • Д.В. Криворучко аспірант кафедри кримінального процесу Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.04.66

Ключові слова:

кримінальне провадження, зловживання правом, судовий контроль, слідчий суддя

Анотація

У статті досліджено проблеми зловживання правом на початок проведення окремих слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій без дозволу слідчого судді. Зловживання правом у кримінальному процесі розглядається як різновид правової, але неправомірної поведінки учасника кримінального провадження. При цьому, саме судовий контроль під час досудового розслідування ­- врівноважуючий чинник відносно повноважень сторони обвинувачення, зокрема й дискреційних. Звертається увага, що переважна більшість слідчий (розшукових) дій та негласних слідчий (розшукових) дій, пов'язаних із обмеженням конституційних прав і свобод особи, можуть проводитися виключно за наявності юридичної підстави – ухвали слідчого судді. Підкреслюється, що ефективне й оперативне виконання завдань кримінального провадження інколи неможливе або може бути суттєво ускладнене без вчасного початку, не допускаючи зайвого відстрочення. Свідченням цього є закріплення у Кримінальному процесуальному кодексі України окремих норм, якими гарантується можливість початку проведення деяких слідчий (розшукових) дій та слідчий (розшукових) дій за відсутності ухвали слідчого судді, однак за умови її подальшого отримання в межах наступного судового контролю. Йдеться про правові приписи, що закріплені у ч. 3 ст. 233 КПК та ст. 250 КПК. Наголошується, що ключовим компонентом в механізмі запобігання зловживанню стороною процесуальними повноваженнями, передбаченими ч. 3 ст. 233 КПК, ч. 1 ст. 250 КПК, є ретроспективний судовий контроль за умови його ретельності й змістовності, без формального підходу. Констатується, що задля забезпечення правової визначеності в питанні можливості проведення окремих СРД безпосередньо з метою унеможливлення втрати, пошкодження, знищення речових доказів, та НСРД – з метою запобігання вчинення або припинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину, – доцільним убачається внесення деяких законодавчих коректив.

Посилання

Капліна О. В. Правозастосовне тлумачення норм кримінально-процесуального права: монографія. Харків: Право, 2008. 296 с.

Тітко І. А. Оцінні поняття у кримінально-процесуальному праві України: монографія. Харків: Право, 2010. 216 с.

Лейба О.А. Дефекти кримінального процесуального законодавства та засоби їх подолання:монографія. /Лейба О.А. .- Харків: Юрайт, 2018.- 216 c.

Полюхович О. І. Судовий контроль при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків, 2017. 219 с.

Шаренко С. Л. Теоретико-прикладні основи діяльності слідчого судді в кримінальному провадженні: монографія. Харків: Право, 2021. 480 с.

Вегера-Іжевська І. В. Забезпечення права на недоторканість житла чи іншого володіння особи в кримінальному провадженні : монографія / [наук. ред. О. Г. Шило]. Харків : Право, 2019. 232 с.

Гловюк І. В. Стаття 233 КПК України: питання практичної реалізації. Молодий вчений. 2015. №2 (17). С. 216-219.

Вознюк А. А., Дуда А. В., Арешонков В. В. Затримання уповноваженою службовою особою в житлі чи іншому володінні особи: актуальні проблеми теорії та практики. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2021. №4 (121). С. 7-16.

Постанова Верховного Суду від 24 березня 2020 р., судова справа №755/5825/18. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/88522701

Вегера-Іжевська І. В. Забезпечення права на недоторканість житла чи іншого володіння особи в кримінальному провадженні : монографія / [наук. ред. О. Г. Шило]. Харків : Право, 2019. 232 с.

Ухвала ВАКС від 15 червня 2020 р., судова справа №991/4843/20. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/89962731

Ухвала Слов'янського міськрайонного суду Донецької області від 18 лютого 2021 р., судова справа №243/1303/21. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/95049130

Ухвала Хортицького районного суду м. Запоріжжя від 11 липня 2021 р., судова справа №337/3785/21. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/98226647

Ухвала Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 17 вересня 2020 р., судова справа №202/5607/20. URL:

Ухвала Богунського районного суду м. Житомира від 23 листопада 2020 р., судова справа №295/14056/20. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/93009639

Ухвала ВАКС від 18 червня 2020 р., судова справа №991/5020/20. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/90020541

Ухвала ВАКС від 9 квітня 2021 р., судова справа №991/2461/21. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/96330250

Постанова ККС ВС від 10 жовтня 2019 р., судова справа №593/1248/16-к. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/85175396

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-27

Номер

Розділ

Розділ 9. Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність