Конституційний Суд Австрії: історія та сучасність

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.05.10

Ключові слова:

конституційне судочинство, судова гілки влади, західна традиція судочинства, правовий статус, органи конституційного контролю

Анотація

Установлено, що організація внутрішнього політичного життя держави, а також характер та напрямок її зовнішньої політики багато в чому визначаються державним устроєм та політичним устроєм цієї держави. Австрія – демократична правова держава, що ґрунтується на принципі верховенства конституції. Основу всіх дій органів державної влади – законодавчої, судової та виконавчої, включаючи уряд, – закладено у конституції, тобто вони мають відповідати конституції. Для того, щоб верховенство конституції існувало не тільки на папері, але й діяло на практиці, демократичній конституційній державі необхідні інститути, які дійсно забезпечують пріоритет конституції. Найважливішим із цих установ є Конституційний суд. Він – «вартовий Конституції». Головним завданням Конституційного суду є перевірка конституційності законів та їх скасування у разі невідповідності конституції. Конституційний суд Австрії є найстарішим у світі (заснований у 1920 році). Конституція Австрії стала першою у світі конституцією, яка передбачила створення конституційного суду. Конституційний суд Австрії займається питаннями відповідності знову виданих законів конституції країни, вирішує суперечки між землями та між землями та федеральним центром. Конституційний суд виступає найважливішим гарантом дотримання основних прав та свобод кожного громадянина стосовно держави. Виокремлено три етапи, впродовж яких закріплювалися повноваження щодо формування Конституційного суду в Австрії. На першому етапі Конституційний суд формував Парламент й відбувалося зниження партійного впливу на Конституційний суд, що досягалася незалежність від виконавчої влади. На другому етапі повноваження щодо формування Конституційного суду переходили до виконавчої влади, що сприяло утвердженню авторитаризму. На третьому етапі було досягнуто балансу інтересів виконавчої та законодавчої влади у формуванні Конституційного суду, чим забезпечена незалежність суддів. Порівнюючи методи формування Конституційного суду Австрії, помітна тенденція на посилення ролі виконавчої влади у формуванні Конституційного суду та досягнення паритету повноважень щодо його формування між виконавчою та законодавчою владою.

Посилання

Андрусяк Т. Г. Судді-українці Австро-Угорської імперії та їх внесок у розвиток української правової думки. Судова влада в Україні і світі: історія, сучасність, перспективи розвитку : матеріали XXV Міжнародної історико-правової конференції (м. Саки, 16–18 вересня 2011 р.). Київ ; Сімферополь : СМД, 2011. С. 113.

Дзіковський М. Р. Судова система Австрії за Конституцією 1867 року. Часопис Київського університету права. 2020. № 3. С. 60-64.

Жбадинська Ю. Р. Органи Конституційної юрисдикції у правових системах західної традиції права. URL: https://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2017/may/2315/vnulpurn201481023.pdf (дата звернення: 28.09. 2022)

Історико-правові джерела виникнення конституційного судочинства. URL: https://veche.kiev.ua/journal/872/ (дата звернення: 28.09. 2022)

Кондратюк О. Вищий крайовий суд в Галичині в складі Австро-Угорщини. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали ХІ регіональної наук.-практ. конференції (3–4 лютого 2005 р.). Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2005. С. 95.

Кондратюк О.В. Судова система та судочинство в Галичині у складі Австро-Угорщини (1867–1918 рр.) : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01. Львів : СПДФО «Марусич», 2006. 20 с.

Луць Л. А. Сучасні правові системи світу: навч. посіб. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2003. 247 с.

Судова система Австрії. URL: http://mego.info/судова-система-австрії (дата звернення: 28.09. 2022)

Терлецький Д. С., Батан Ю. Д., Запорожець В. І. Конституційна юстиція : навч.- метод. посібник / за заг. ред. Д. С. Терлецького. Одеса, 2021. 154 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-30

Номер

Розділ

Розділ 2. Конституційне право; муніципальне право